Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Bázisiskolai Programról

Megtekintés: 1312

A Bázisiskolai Program a TÁMOP 3.3.12-12-2013-0001. sz. „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című projektbe ágyazódik be. Középiskolai programunk a résztvevő negyven iskola diákjait támogatja az életpálya-építésben.

A Bázisiskolai Program a TÁMOP 3.3.12-12-2013-0001. sz. „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című projektbe ágyazódik be. Középiskolai programunk a résztvevő negyven iskola diákjait támogatja az életpálya-építésben.

A diákok 2014. március-december között három programelem keretében vesznek részt a tanáraik által vezetett foglalkozásokon: az életpálya-építés, a vállalkozói kompetencia fejlesztése és a kompetenciafejlesztés a művészet eszközeivel mind azt a célt szolgálja, hogy a diákok alapos önismeretre tegyenek szert, és fejlődjenek a sikeres életvezetéshez szükséges, tehát nem szakma-specifikus kulcskompetenciáikban.
Hogy a ma iskoláiban milyen ismeretek közvetítésére van szükség ahhoz, hogy a diákok a munkaerő-piacon sikeresen megállják majd a helyüket, a gyors fejlődésnek és az információk megsokszorozódásának köszönhetően szinte beláthatatlan. Azt azonban kutatások bizonyítják, hogy a problémamegoldó képesség és a kreativitás, a tanulási és gondolkodási képesség, az indoklási és értékelési képesség, a kooperációs és kommunikációs képesség, a felelősségvállalási képesség, az önállóság és a teljesítőképesség olyan kulcsképességek, amelyek az egyén lehetőségeit az élet minden területén meghatározzák.

A megfelelő életpálya megtalálásához az önismereten keresztül vezet az út: az érdeklődés, a személyes stílus vagy az, hogy ki milyen értéket keres és talál a munkatevékenységben, ugyanúgy fontos összetevője a hivatás megválasztásának, mint az előnyben részesített munkamódok, a teljesítményhez való viszony vagy az interperszonális készségek. Mindezek az önmagukról szóló ismeretek jelentik a kiindulási alapot ahhoz, hogy a diákok megfelelő pályaismeret és munkaerő-piaci ismeretek mellett helyes döntéseket hozzanak, képesek legyenek az életpálya-építésüket tervezni, és eszerint cselekedni.

Bázisiskolai Program országszerte kétszáz felkészített tanár vezetésével, mintegy négyezer diák számára nyújt lehetőséget a fentiekkel kapcsolatos tapasztalati tanulásra, és így arra, hogy tájékozottabban és tudatosabban hozzák meg az életükkel kapcsolatos döntéseiket.

A projekt a tanár-továbbképzések mellett a részt vevő pedagógusokat mentorálással és taneszköz-fejlesztéssel támogatja abban, hogy sikeres tevékenységközpontú foglalkozásokat tartsanak mindhárom programelemben. Elkészültek, és itt a weboldalunkon elérhetőek a projektünkben fejlesztett modulárisan szervezhető foglalkozástervek és tanári útmutatók, a fejlesztendő készségek szerint kereshető gyakorlatgyűjtemény, és tudásbázisunkban elérhetőek a tanórán kívüli programok és táborok megvalósítását támogató segédletek csakúgy, mint a diákoknak szóló információs kiadványok. Ugyanitt több, a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásán alapuló, jó gyakorlatokat feltáró kutatási beszámoló is olvasható. Készülnek az új fejlesztésű önbecslő kérdőíveink, és a szórakoztatva tanító, edutainment tananyagunk.

Célunk, hogy iskoláink az együttműködő teamek hatására tanuló intézményekké, a program résztvevői együttesen pedig tanuló-hálózattá fejlődjenek, melyben nemcsak az egy tantestületben dolgozó teamek és kollégák tanulnak egymástól, hanem a velünk együttműködő iskolák is. A programban, és így ezen a felületen is kiemelt figyelmet kap a létrejövő jó gyakorlatok támogatása, nyilvánosságuk elősegítése a hálózaton belül, és azon kívül is.

Szeretnénk, ha az életpálya-építés támogatása beépülne az iskolák és a diákok életébe, nemcsak a programelemekhez tartozó foglalkozások és szabadidős tevékenységek során, de iskolai szintű projekt-megvalósításokban is. Célunk, hogy az életpálya-építés támogatásának intézményi beágyazódását támogassuk, ezért a részt vevő intézményekben szervezetfejlesztő szakemberek is segítik a munkát.

A projektet kísérő mérési-értékelési folyamatban követjük nyomon a fejlesztések eredményességét, hiszen kutatási és fejlesztési projektünk végső célja, hogy az ifjúsági életpálya-építési folyamatot támogató, köznevelésbe integrálható átfogó modellt alkossunk és tegyünk közzé. Kutatásunk eredményeképpen igyekszünk választ adni arra a kérdésre, hogy milyen feltételekkel vezethető be a magyarországi köznevelés különböző típusváltozókkal rendelkező intézményeiben egy, a 12-20 éves fiatalok életpálya-építését támogató általánosan alkalmazható eszközrendszer.
Legfrissebb híreink

2019-12-06 12:27:23

Sziládys Mikulás

 2019. december 6-án a Szilády Gimnáziumba is ellátogatott a Mikulás, krampusz és gitáros kísérőivel.

Bővebben
További hírek