Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Bemutatkoznak a 2017-es új osztályfőnökök

Archivált tartalom! Megtekintés: 1287

A 2017/2018-as tanévben 3 új osztályt indítunk, 2 osztályt a 8 évfolyamos és 1 osztályt pedig a 4 évfolyamos képzésben. Most bemutatkoznak a leendő osztályfőnökök.

Dudás Roland

Dudás Roland1987. május 20-án születtem Kiskunhalason. A középiskolai tanulmányait a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumában végeztem, 2006-ban érettségiztem. Alapdiplomámat biológusként 2011-ben szereztem a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán.

Az alapképzés idején már megismerkedhettem pedagógiai tantárgyakkal, de ekkor még nem voltam biztos abban, hogy a tanári pályán szeretnék elhelyezkedni. 2014 januárjában végeztem Szegeden, mint okleves biológiatanár és okleves történelemtanár. 2014 márciusában óraadóként állást kaptam a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumában. 2014 szeptemberétől teljes munkaidőben dolgozhattam, így lehetőségem nyílt, hogy mindkét tantárgyamat tanítsam.

Szakmai fejlődésem érdekében rendszeresen részt veszek továbbképzéseken, módszertanilag és a digitális kompetenciát illetően fontosnak tartom, hogy korszerű ismeretekkel rendelkezzek. Minden órán használok kivetített prezentációt, illetve ha a technikai feltételek engedik a digitális táblát és a tanulói laptopokat is igyekszem bevonni a tanításba. Célom, hogy a diákok aktuális, használható tudást kapjanak, ami később segítheti őket a munka világában.

Sinka Ildikó

Sinka IldikóKiskunhalason születtem és életem nagyobbik részét ebben a városban töltöttem. Magam is a Szilády Áron Gimnázium tanulójaként érettségiztem, majd tanulmányaimat Szegeden folytattam. Elsőként az akkor még önálló Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, valamint a József Attila Tudományegyetem közös képzésében induló, általános szociális munkás szakon szereztem diplomát, később a gyermekjólét területén szakvizsgát. Emellett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának néprajz szakát, valamint a Szegedi Hittudományi Főiskola több, egymásra épülő képzését elvégezve etnográfus és katolikus hittanár-nevelőtanár végzettséget szereztem. Mindhárom szakmám szeretem és mindig szem előtt tartottam, hogy megtaláljam közöttük azt a kapcsolódási pontot, amelyre alapozva a leghatékonyabban, legjobb tudásom szerint végezhetem a munkám. Ezt a közös pontot az iskola adta meg számomra.

Tizenöt éve tanítok, negyedik éve főállású hittan tanárként és - visszatérve gimnáziumomba - harmadik tanéve az ifjúságvédelmi munkába is bekapcsolódom. Fontosnak tartom a konkrét tantárgyi ismeretek átadása mellett népünk hagyományainak megismertetését, és megszerettetését, a tanulók erkölcsi és hitéleti nevelését, valamint lelki gondozását. Ahhoz, hogy a hozzánk érkező diákok számára a képességeiknek megfelelő és a tehetségüket kibontakoztató oktatást biztosítani tudjuk, elsősorban arra kell megtanítanunk őket, hogy felfedezzék és értékelni tudják egyéni adottságaikat, s képesek legyenek egymásban is meglátni és támogatni az értékest.

Leendő osztályfőnökként ezt tartom egyik fő feladatomnak, s erre iskolánk nyolc osztályos képzési formáját különösen is alkalmasnak vélem.

Szűcs Erzsébet

Bajai Eötvös József Főiskolán angol, valamint magyar nyelv és irodalom műveltségterületi tanítói, majd a Szegedi Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán angol nyelv és irodalomtanári oklevelet szereztem. Tíz évet töltöttem a Tompai Szabó Dénes Általános Iskolában, ahol angol és magyar nyelvet tanítottam, és nyolc évig osztályfőnökként segítettem a rám bízott két osztályban elfogadó és ösztönző közösséget fenntartani, alapvető emberi értékeket közvetíteni, a gyerekek személyiségét, társas készségét fejleszteni.

E feladatban segítségemre voltak a három fiam felnevelése során szerzett tapasztalataim. Kettejük ma már felnőtt, okleveles gépészmérnök. A legkisebb, a 13 éves naponta szembesít a mai korosztály gondolkodásával, érzéseivel, problémáival.
Néhány éve figyelem a Sziládyt „kívülről”, s közel három hónapja „élek” a Sziládyban.

Néhány éve vonz az iskola szellemisége. Az elfogadó és befogadó légkört saját bőrömön tapasztalom azóta, mióta beléptem e falak közé, hogy része legyek az intézménynek.

Nemcsak én, a velem egyidejűleg idecsöppent legkisebb fiam ugyanezt érzi: a  mindenkiben megnyilvánuló jóakaratot, az egyes emberek  és az emberi értékek tiszteletét, amelyek alapjai a tanárok és  diákok, valamint a diákok egymás közötti együttműködésének, s mindezek együtt teremtik meg az eredményes tanuláshoz szükséges légkört.

 “A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” (Goethe)
Legfrissebb híreink

2020-02-28 12:22:07

Iskolánkban is elkezdődött a kormány által indított Lázár Ervin Program

A program szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.

Bővebben
További hírek