KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium kapcsolata az Országos Értéktermő Tehetségközponttal

Az országban egyedülálló kezdeményezéshez, mely a református intézményekben a tanulóknak/gyermekeknek ingyen biztosítja a tehetséggondozó programokhoz való hozzáférést, intézményünk a kezdet kezdetén csatlakozott. Az akkor 8 választható, 30 órás tantárgyakra és évfolyamokra lebontott gazdagító programok közül 7 tehetséggondozó műhelyben 100 tehetségígéret kezdte meg októberben a munkát. Kovácsné Bodicsi Erzsébet, az EGYMI regionális tehetségkoordinátora szakmai segítségnyújtásával és vezetésével iskolánk szaktanárai örömmel és lelkesen vállalták és végezték a tanév során az úttörőmunkát. Ötödik évfolyamon matematikából Szűcs Nóra, biológiából, fizikából 7. osztályban Varga Edina és Mórágyi Bernadett, történelemből, matematikából 9. évfolyamon dr. Szabó Ferenc Krisztián és Bíró Emőke, biológiából és fizikából9-10. évfolyamokon Nagy-Kálóziné Paska Andrea és Rapavi Róbertszakmai hozzáértésével és elhivatottságával vált teljessé és folyamatossá a tehetséggondozás. A program lezárásaként a szünidő kezdetén, július 2-6-ig Miskolcon, ill. augusztus végén Debrecenben tartott országos nyári tehetséggondozó táborban 9 tanuló képviselte iskolánkat. Csauth-Pálfi Luca, Lóránt Adrien, Varga Sára, Boros Gitta, Papdi Glória biológiából, Horváth Klaudia, Szász Hanga matematikából, Bognár Edmond, Gere Felícia történelemből bizonyíthatták széleskörű intelligenciájukat, hozzáértésüket és motivációjukat, s mérték össze kreatív képességeiket és tehetségüket.

Az idei tanévben mind tantárgyak vonatkozásában, mind osztályfokban bővült a gazdagító programok palettája, így a tavalyi 8 helyett 16-ra emelkedett az általunk választható lista. Intézményünk jelenleg 7 programban képviselteti magát. Varga Edina, Bíró Emőke, Nagy-Kálóziné Paska Andrea és Rapavi Róbert folytatják a tavaly elkezdett munkát felmenő rendszerben biológia, matematika és fizika tantárgyakból.A 9. évfolyamon Dudás Roland és Klemné Lipka Dorottya történelemből és matematikából, Nagy-Kálóziné Paska Andrea és Rapavi Róbert biológiából és fizikából indítanak új csoportokat.

Miben más a gazdagító program más tehetségfejlesztő programtól eltérően?

A programok alapvető tehetséggondozó módszere agazdagítás. A gazdagítás egy már meglévő tudásbázisra épül, de mélységében olyan témák, problémák kerülnek feldolgozásra és részletesebb elemzésre, melyek kihívást jelentenek a jobb képességű, tehetséges diákoknak. Az alkalmazott feldolgozási módszerek igénylik a változatos munkaformákat, eszközöket. Mind a szaktanár, mind a tanulók szerepe más, mint tanórán! A tanár csupán a tanulói tevékenység beindításában vesz részt, a tanulói tevékenységet indirekt módon irányítja, segítő. A tanuló kreatív ötleteivel, végzi a feladatokat. Önállóan tevékenykedik, vagy a csoport tagjaival együttműködve, más csoportokkal versengve, vagy a csoportok egymást kiegészítve végzik feladataikat. Fő szerepbe kerüla problémamegoldó gondolkodás és a szociális kompetencia területe is. A tanulók tehát ismereteiket, készségeiket összehangolva alkalmazzák kreativitásukat.

A gazdagító programokon kívül mit nyújt még az országban egyedülálló tehetséggondozó program s a regionális tehetségkoordinátor iskolánk tanulóinak, szüleinek, pedagógusainak?

·         Egyéni és csoportos tehetségvizsgálaton való részvételi lehetőséget, ahol a tanulók tehetségazonosítás során szakvéleményben megfogalmazott javaslatot kapnak tehetségígéretük kibontakoztatására;

·         lehetőséget komplex tehetségműhely foglalkozásra vagy annak létrehozására;

·         tehetségtanácsadást tanulónak, szülőnek, pedagógusnak.

A Magyarországi Református Egyház a köznevelési intézményrendszer fejlesztési stratégiáját fontosnak tartja. Ebben nagy szerep jut a tehetséggondozásnak, mint tartalmi és módszertani megújulásnak. Ehhez a kívánatos jövőkép megteremtéséhez a KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium már megtette a gyakorlati lépéseket.Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!