Tehetségpont

1. Mi tesz minket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Iskolánk 1664-ben alakult, s azóta mindig ellátta a Dél- alföld ezen szegmensének oktatási és kulturális ellátását. Az 1993-as újraindulás óta számos versenyen és megmérettetésen bizonyította hatékony munkáját. Így elmondható, hogy hagyományaink, múltunk is megköveteli a tehetségekkel való kiemelt foglalkozást. Jelenlegi tanári karunk e nyomon kíván tovább haladni. Tudásbázisunk és elkötelezettségünk tesz minket alkalmassá e feladatra.

"A magyarság legnagyobb természeti kincse az emberi tehetség." (Czeizel Endre)  Annak érdekében, hogy ezeket a gyerekeket eredményesen és teljes értékűen fejleszthessük, iskolánk 2011 óta regisztrált tehetségpontként működik, és tehetséggondozásban kifejtett munkánk elismerése képpen 2016 októberétől Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk.

 Több intézménnyel felvettük a kapcsolatot. Tagjai vagyunk a Kiskunhalas térségében található tehetséggondozó intézményeket tömörítő Tálentum Tehetségtanácsnak, többek között segítségünkre van a kiskunhalasi református EGYMI, akik a tehetséges gyerekek felkutatásában és azonosításában nyújtanak szakértői segítséget, két szakpszihológus közreműködésével.

Tanulóink tehetséggondozása - a tehetségek sokfélesége miatt is - sokrétű: tanórák után különböző szakkörökön, versenyfelkészítőkön vehetnek részt; helyi-, körzeti-, illetve országos szinten is megmérettetnek minden tantárgyból. Ezen kívül működik többek között diákszínjátszó, lego-robot illetve logika szakkör is, melyek iránt a diákok élénk érdeklődést mutatnak.

Rendkívül nagy népszerűséggel bírnak azon eseményeink, versenyeink, amelyek a város iskolái számára is nyitottak (például a Kis Kutatók Éjszakája).

Sportolóink kiemelkedő teljesítményt nyújtanak főként a labdarúgás és kosárlabda sportágban. A tanulók fejlesztése, edzése mind tanórákon, mind tanórákon kívül, sportfoglalkozások keretében folyik. 

Tehetséges tanulóink gondozása a következő rendszer alapján történik:

-              5. évfolyam: tehetségazonosítás a szülők, osztályfőnök, diákok bevonásával.

-              6-8. évfolyamon: 12 alkalmas szociális készségfejlesztő, személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások.

-              8. évfolyam: pályaorientáció

-              9. -10. évfolyam: gazdagító programok

-              11. évfolyam : pályaorientáció.

 

2. A Tehetségpont hatóköre és együttműködései

A Tehetségpont tervezett hatóköre a megalakulásakor intézményi volt, de mára elmondhatjuk, hogy kistérségi hatókörű tehetségpont lettünk.

Több akkreditált, illetve kiválóan akkreditált tehetségponttal vagyunk munkakapcsolatban:

- Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola

- Mélykúti Szvetnik Joachim Általános Iskola

- Gólyafészek Óvoda

- KRK Központi Általános Iskola

A fenti intézményekkel együttműködési szerződés alapján dolgozunk együtt, több MATEHETSZ illetve NTP-s pályázaton vettünk részt, az általános iskolák diákjai rendszeres résztvevői a természettudományos laborunk rendezvényeinek.

Ezen kívül kapcsolatban vagyunk a kiskunhalasi EGYMI-vel, akik felmenő rendszerben ötödik és kilencedik évfolyamon tehetségvizsgálatot végeznek, tehetségazonosítás után szakvéleményt írnak, ajánlást tesznek a tanulóknak különböző tehetségprogramokon való részvételre, illetve tehetségműhelyt vezetnek, egyéni tehetségvizsgálatot készítenek szülői kérésre.

Gimnáziumunk tehetségpontként elkötelezett a tehetséggondozás terén, ezért helyet ad a művészeti tehetségek fejlesztésének. A zenei tanulmányok önismeretet adnak, segítik az iskolai tanulást, pihentetik a lelket és maga a tanulási folyamat örömforrása lehet gyermekeinknek. A Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként zongora, magánének, népi furulya, népi éneklés elsajátításának lehetőségét biztosítunk diákjaink számára.

A térség több intézményével együttműködve tagja vagyunk a 2016 szeptemberében megalakult Talentum Tehetségsegítő Tanácsnak, melynek főbb céljai a térségi tehetségsegítő hálózat erősítése, a tehetség-koordinátorok együttműködése, egymás jó gyakorlatainak megismerése, a szervezetek közötti információáramlás segítése.

3. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Gazdagító program:

A Református Országos Értéktermő Tehetségközpont a Magyar Református Egyház Zsinat által fenntartott Református Egységes Módszertani és Gyógypedagógiai Intézet köznevelési intézményrendszeréhez tartozik.

2016. augusztusában a TÁMOP-3.1.17-15-2015-00004 pályázat, a Református Egyház Zsinatának megbízásából létrejött  Komplex Református Tehetségfejlesztő Program, a kiemelkedően tehetséges gyermekek tehetséggondozásának ellátására irányuló tehetséggondozó protokoll azzal a céllal jött létre, hogy a református oktatási intézmények tehetséggondozó munkáját összehangolja.

A KRK Szilády Gimnázium és Kollégium 2016. szeptemberében tehetségpontként első körben csatlakozott a PILOT programhoz, hogy tanulói még szélesebb körben, még több tehetségprogram közül választhassanak. Az induló Gazdagító tehetségprogram a 2016/2017-es tanévben 4 iskolai évfolyam 4 tantárgyának, 30 órára tematikusan  kidolgozott komplex programjával indult: matematika 5., 9. osztály, fizika 7.,9. osztály, biológia 7., 9. osztály, történelem 5., 9. osztály, melyből a gimnázium 7-t igényelt. A Gazdagító Programokba való bekerülést az érintett évfolyamokon a tehetséges tanulók felkutatása előzte meg, amit az Értéktermő Központ  regionális tehetségkoordinátora végzett. Az érintett évfolyamok tanulói egy bemeneti tehetségszűrésen vettek részt, mely objektív képet adott motivációjukról, tanulói képességeikről és kreativitásukról. Tehetségazonosítás után ajánlásra az iskolában még az év novemberében 10 tehetségműhely indult, 7 helyi szaktanár irányításával, 99 tanuló bevonásával. Ebben a tanévben felmenő rendszerben bővítjük a már meglévő tantárgyi programokat 6., 8., 11. évfolyamokra.  Bővül a választható paletta, hiszen a magyar nyelv és irodalom is kidolgozásra került az év folyamán.

Tanulóink tehetséggondozása - a tehetségek sokfélesége miatt is - ezen felül is sokrétű: tanórák után különböző szakkörökön, versenyfelkészítőkön vesznek részt; helyi-, körzeti-, illetve országos szinten is megmérettetnek minden tantárgyból. Ezen kívül működik többek között diákszínjátszó, lego-robot illetve logika szakkör is, melyek iránt a diákok élénk érdeklődést mutatnak.

4. Anyagi fenntarthatóság

Az elmúlt években nagyon sokat tettünk azért (is), hogy iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont minősítést szerezzen.

Folytatjuk az együttműködést partnerszervezeteinkkel, illetve minden tanév elején meghirdetjük a különböző szakköröket, tehetséggondozó műhelyeinket, megtartjuk rendezvényeinket ( pl. Református Iskolák Országos Kémiaversenye).

Az  NTP és MATEHETSZ pályázatainak köszönhetően már több alkalommal tudtunk sikeres tehetségsegítő programokat megvalósítani, illetve meglevő eszköztárunkat bővíteni, továbbfejleszteni ( pl. szakkönyvek, Lego Robotok).

A jövőben is figyeljük a pályázati kiírásokat, és igyekszünk minél több forrást megpályázni és lehetőség szerint kihasználni tehetségeink kibontakozása érdekében.Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!