Paczolay Itván


1929-tõl vallásoktató lelkész a gimnáziumban. Hitoktatói munkája mellett szerteágazó tevékenységet végzett. Cserkésztisztként tevékenykedett és a Bethlen Gábor kört vezette. A Református Kör alelnöke és a KIE elnöke volt. Tagja volt a Népművelési Bizottságnak és a Városi Szegényügyi Bizottságnak. A Revíziós Liga helyi csoportjának titkári feladatait is ellátta. 1958-tól megválasztották gyülekezeti lelkésznek. Egyházi és helyi lapokban írt cikkeket, népművelési tanfolyamokat szervezett, csendesnapi előadásokat tartott az egyházkerület több református gimnáziumában, a kecskeméti egyházmegyében iskolalátogató körlelkész volt.

Nyugdíjaztatása után még évekig kisegítő lelkészi szolgálatokat látott el a Református Egyházban. A halasi református öregtemetőben nyugszik.

híres tanáraink

Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!