Történetünk

Az első írásos említés iskolánkról a "Schola Reformata Halasiensis"-ről a debreceni akadémikusok anyakönyvében található, mely megemlíti, hogy az 1660-ban subscribált Selymeri János Halasra ment rectornak. Az ő nevét a halasi "öreg rationariumban"-ban, számadási könyvben is olvashatjuk 1668-ból. Mivel a recturára az akadémiai tagozat első négy éve után mentek a theológusok, s a rectori megbízatásban rendszerint két évet töltöttek, hogy az utolsó háromévi, most már külföldi egyetemeken végzendő tanulmányokra elegendő pénzt szerezhessenek, ezért gimnáziumunk alapítási évének 1664-et tekintjük.

Ez az iskola töretlenül fejlődött a török kiűzetését követő történelmi viharok között is, s az 1772-ből fennmaradt számadatok szerint 4 tanító és 116 tanuló található itt Balatonfüredtől Siklóson át Szentesig. Tekintélyes létszám ez, különösen ha tudjuk, hogy ebben a korban a gimnáziumok tanulóinak száma általában 100 alatt van, sőt az Alföld és a Dunántúl déli részén nincs más középiskola a halasin kívül. A csurgói még nem kezdte meg működését, a régi virágzó dunántúli iskolák, mint a tolnai és veresmarti pedig már elpusztultak. Hadd idézzük szó szerint iskolánk tudós tanárát Sütő Józsefet, aki 1937-es előadásában e szavakkal lelkesítette diákjait: "A sokszor lekicsinyített Alföld kultúrharca ezidőben hősies. Az alföldi magyar reformátusság áldozata az európai kultúra érdekében óriási. Itt van a kis Halas. Szívós magyar városka. Sokszor kihalt, ahol csak pár diák, egy rajongó lelkű, rosszultáplált és foltozott csizmájú togátus, meg egy szakadozott nádfedelű viskó képviselte a gimnáziumot. De itt mégis a tudomány, az európai kultúra szent csarnoka volt, ahol úgy magyarázták Cicerót, s úgy adták elő a tudományokat, mint azt pár évvel Wittenbergből hozta a debreceni tudós professzor..." Kauser József tervei alapján Szilády Áron, Péter Dénes és Gyenizse Antal szívós kitartásának köszönhetően 1892 szeptemberében elkészült a halasi főgimnázium neoreneszánsz épülete, amely az építési program alapján többfunkciós intézményként jött létre. Nemcsak az oktatást, a tudós tanárok szakmai munkáját segítő könyvtár, laborok, valamint tornacsarnok, hanem a város lakossága számára is hozzáférhető művelődési lehetőséget is adott.

1948 után a gimnáziumnak a sorsa is az azonnali államosítás lett, azonban 1993 ősze óta - a jövőre 350 éves iskola -  újra a Református Egyház felügyelete alatt működhet, s ismét bekapcsolódhatott az egyházi gimnáziumok közösségébe.Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!