Kutató- és mestertanárok a Sziládyban


GAVLIKNÉ KIS ANITA
mestertanár

Mottóm: „Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” (Szent-Györgyi Albert)


1986-ban érettségiztem a Szilády Áron Gimnáziumban. Az ELTE TTK-n kémia-fizika szakos középiskolai tanárként végeztem 1992-ben. Magyar Lajosné Tanárnő hívására jöttem 1994. augusztus 1-én tanítani a  Szilády Áron Református Gimnáziumba. 2004-től igazgatóhelyettesként is segítem iskolámat. Szeretem és fontosnak tartom a természettudományos tantárgyakat, ezért lelkesen tanítom diákjaimnak a kémiát és a fizikát. Hosszú évek óta tanítom a kémia tagozatos tanulókat, készítem fel őket az emelt szintű érettségi vizsgára. Diákjaim szép verseny és érettségi eredményekkel rendelkeznek. Emelt szintű kémia érettségin vizsgáztató tanár vagyok 2005-től. 2014-2015-ben a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0025 kódszámú, „A jövőd a természet-tudományokban rejlik!” című projektet valósítottuk meg kollégáimmal. A pályázatban laborvezetői feladatot kaptam, melynek részfeladatai voltak:
- laboratórium felszerelése,
- munkafüzetek, szaktanári segédletek írása, írattatása,
- továbbképzések szervezése, elvégzése,
- konferenciák, rendezvények, versenyek, partneriskolák labor óráinak szervezése.
A gyerekekkel is minél előbb szeretném megismertetni és megszerettetni ezeket a nem könnyen tanulható tantárgyakat, ezért írtam meg mesterpályázatomat. Olyan tevékenységeket választottam, amelyeket már hosszú évek óta valósítok meg intézményemben.
Mesterprofil megnevezése
Mesterprogramommal a fejlesztő - innovátor profilú mesterpedagógus fokozatot értem el 2020. november 5-én és 2021. január 1-től valósítom meg 2025. december 31-ig. Mesterprogramom fő szakmai célja: Érzékenyítés a természettudományok iránt óvodáskortól kisiskoláskorig és felkészítés az egyetemre programokon át, foglalkozásokat tartalmazó gyűjtemény létrehozása. Célom, hogy a mesterprogramom megvalósítása során tovább folytassam pedagógiai innovációs tevékenységemet, ennek keretében megvalósítsam a foglalkozásokat, rendezvényeket és elkészítsem a foglalkozások gyűjteményét. Célom, hogy a mesterprogram megvalósítása során létrejött produktumokat ne csak szűk iskolai környezetemmel ismertessem meg, hanem tágabb szakmai körben is. További célom, hogy segítsem a diákokat az emelt szintű kémia érettségire felkészülni, a nyári tematikus táborral.
Tevékenységek:
1. Ovisuli
2. Kutatók éjszakája
3. Kis Kutatók délutánja rendezvénysorozat
4. Református Középiskolák Országos Kémiaversenye
5. 1 hetes „nyári tábor”: 10-11- évfolyamos diákoknak egyetemi előkészítő tematikus hét. Célom az élményszerű, gyakorlati oktatás népszerűsítése, a természettudományos tantárgyak megszerettetése, ismeretek elsajátítása úgy, hogy közben a gyermekek számára folyamatosan lehetőséget biztosítunk a kísérletezésre, az élményszerzésre. Az interaktivitáson alapuló, felfedeztető módszereket alkalmazó foglalkozásokon az óvodások és iskolások manuális készségeinek és természettudományos szemléletének fejlesztésére alapozok.


NAGY-CZIROK LÁSZLÓNÉ
mestertanár

A pedagógus életpálya modell bevezetésekor, elsők között minősültem 2014. októberében. Munkaidőm 10%-ában, tehát heti egy napon Mesterpedagógusként szaktanácsadói feladatok ellátását vállaltam, két területen. Egyik a fizika, természetismeret tantárgygondozás, másik az intézményfejlesztési szaktanácsadás. 2019. nyaráig az Oktatási Hivatal megbízásából láttam el ezeket a feladatokat, azóta- hogy a Szilády Gimnáziumba kerültem- a Református Pedagógiai Intézet bíz meg. A pandémiás időszakban több webináriumot tartottam, de az ország távoli iskoláiba is kaptam, kapok megbízást (legutóbb Debrecenbe). Arra törekszem, hogy saját iskolám javát szolgáljam, ezért az itt folyó szakmai fejlesztési feladatokban részt vállalok (tantervadaptáció, követelmények meghatározása, tantárgyi integrációs szemléletet tükröző vázlatok), és minősülésükre készülő kollégáim felkészülését is segítem. Tagja lettem a Református Fizika Feladatgyűjteményt kidolgozó, illetve kipróbáló csoportnak, a feladatokat megosztom fizika szakos kollégáimmal, és saját tanítványaim körében is alkalmazom őket. Különösen a tehetséggondozott diákok számára hasznosak. "


MORVAINÉ KOVÁCS IBOLYA
mestertanár

Kiskunhalason születtem, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán népművelés-technika szakon végeztem 1988-ban. Több évig közösségszervezőként dolgoztam s közben etnográfus és népi kézműves oktatói végzettséget szereztem. A kiskunhalasi Kézműves Szakiskolai Képzés vezetője voltam, majd tizenöt évig a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese. Vezetői szakvizsgával rendelkezem. Iskolámban kézművességet és néprajzot tanítottam, tanítási tevékenységem mellett úniós oktatási pályázatokat írtam és koordináltam, a tehetséggondozás területén szintén több értékes pályázattal és programmal gazdagítottam az intézményt. Tevékenységemért 2010-ben városi Kiváló Pedagógus díjjal jutalmaztak. Rendszeresen tartok gyerekeknek és felnőtteknek kézműves foglalkozásokat, játszóházakat, kézműves tanfolyamokat, nyári táborokat, két kézműves könyvem is megjelent. A Neumann János Egyetemen tanultam szoftverfejlesztést, jelenleg végzős vagyok a Pécsi Tudományegyetem informatikatanári szakán. A művészet és a robotika területén kidolgozott komplex oktatási projektemmel országos Digitális Pedagógus díjat nyertem 2017-ben. Digitális módszertani oktatói képzésben vettem részt, iskolámban és országosan digitális módszertani továbbképzéseket tartok pedagógusoknak. Második éve dolgozom a gimnáziumban, itt egy digitális alkotóműhely működtetése, a 3D nyomtatás, lézervágás, s a játékos robotika bevezetése a tanórai oktatásba a fő feladataim. Öt éve vagyok mesterpedagógus, az Oktatási Hivatal megbízásával pedagógiai-szakmai ellenőrzésekben és pedagógusminősítési eljárásokban veszek részt, szakterületeim: művészetoktatás, népművészet, képző- és iparművészet.


PALÁSTI KÁROLY
mestertanár

2016 óta végzek szakértői munkát. A szakértői tanfolyam azért volt új, mert én még a makarenkói pedagógiát tanultam, és közben megváltozott a pedagógia szaknyelve. Mint akit fejbevertek: korunk pedagógusa kooperatív, adaptív és holisztikus; a szociális tanulás lehetőségeit is kihasználja, a vitákban meggyőzhető, és képes másokat s meggyőzni. MI??? Az is érték, ha hagyom magamat meggyőzni? No, erre azóta nagyon odafigyelek.  1983 óta tanítok, de csak néhány éve van lehetőség arra, hogy a saját fizetését a pedagógus emelje: jelentkezik minősítésre. Persze ez nem ennyire egyszerű, de a lényege ez. Gyakornok, ped-1, ped-2, mestertanár és kutatótanár. Ez az életpálya jelenleg. Az átmenetek pedig vizsgával lehetségesek. Én ebben az átmenetet biztosító eljárásban veszek részt elnökként vagy szakos szakértőként. Megosztok három élményemet eddigi tapasztalataimból.
1. Budapest, III. kerület. A köszönés. Szokás, hogy az órát hangos köszönéssel kezdjük. Egy minősülő kollégától tanultam, hogy az órát idézettel és köszönéssel indítjuk. Nem az idő halad, mi változunk. Áldás, békesség! Kórusban az idézet visszajön a köszönéssel együtt. Kitől idéztem? – és máris megvan az első felelet. És megvan a hangulatteremtés. Játék. Akár latinul, németül, angolul. És micsoda leírhatatlan hozadék az interferencia.
2. Dunaújváros, megy a mestervizsga, 60% lemegy a preziből, összeomlik az operációs rendszer. De nem a kolléga. Laptop kikapcs, videót nem tud mutatni, ezért élőben folytatja, hogyan pattognak trombitaórán a színes ping-ponglabdák. Óriási siker, taps a végén.
3.  Egy monda szerint Petőfi Sándor egy koltói tartózkodása alatt viszonyt létesített egy helyi cigány lánnyal, Pila Anikóval. Szekszárdon, egy magyarórán kellett megtudnom. Utána internet… Tényleg élt, 1830-ban született… Jókai, a barát is ír róla.  Azóta Koltónak része a cigányrománc,  a halasi nagybányai kiállításon pedig el szoktam mondani a cigány témájú képeknél.

Így hatvanon túl kezdem megérteni Homéroszt:
„Férfiuról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott
s hosszan hányódott, földúlván szentfalu Tróját,
sok nép városait, s eszejárását kitanulta.”


SZABÓ FERENC KRISZTIÁN
kutatótanár

Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájában ókortudomány szakterületen szereztem tudományos (PhD) fokozatot, disszertációm témája az antik életrajzi irodalom (egészen pontosan Cornelius Nepos munkássága) volt. A pedagógus életpályamodell bevezetése lehetővé tette számomra, hogy megpályázzam és elnyerjem a kutatótanári címet és besorolást.  Ennek keretében – már hatodik éve – a SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszékével együttműködve tovább folytatom kutatásaimat a ’biográfia és annak határterületei’ témakörében. Eredményeimet rendszeresen közzéteszem szakfolyóiratokban, tudományos és tudomány-népszerűsítő előadások és tanári továbbképzések alkalmával, részt vállalok a tanszék tudományszervezési feladataiban (konferenciák, tanulmányi versenyek). Kutatótanári tapasztalataimat az oktatás terén is kamatoztatom, buzdítva diákjaimat a tudomány iránti alázatra, a kritikus gondolkodásra, a pontos és szabatos fogalmazásmódra. A tudományos kutatás mellett a latin nyelvoktatás módszertani megújításáért is tenni szeretnék. Ennek érdekében többek között azt tervezem, hogy megismerkedem az ún. élő idegen nyelvek oktatásában már bevált jó gyakorlatokkal, illetve a külföldi latin nyelvkönyvek – sokkal haladóbbnak és modernebbnek tekinthető – felépítésével, feladataival. Célom az, hogy a tapasztalatszerzés és a tanulságok levonása után megszülethessen egy mindenki számára elérhető, kreatív feladatbank.Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!