Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Felvételi tájékoztató

A 2020 / 2021-es tanévben 4 új osztályt indítunk, 2-2 osztályt a 8 és 4 évfolyamos képzésben is. A fényképre kattintva bemutatkoznak a leendő osztályfőnökök, személyesen pedig a nyílt napon találkozhatunk Velük 2019. november 23-án.

Szilády Gimnázium

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
cím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
telefon: 06-77/421-215
e-mail: szilady@szilady.net
honlap: https://szilady.net
OM azonosító: 027956
Varga Judit - judit.varga@szilady.net
Gavlikné Kis Anita - anita.gavlikne@szilady.net
Szabó Ferenc - ferenc.szabo@szilady.net
Rapavi Róbert - robert.rapavi@szilady.net
Kollégiummal kapcsolatos tájékoztatás:
Tóth Ferenc - ferenc.toth@szilady.net

A négy évfolyamos képzés

A négy évfolyamos képzésre jelentkezõk a felvételi pontjaikat 7. évfolyamon év végén és a 8. évfolyamon félévkor szerzett osztályzatainak összegzésével kapják az itt felsorolt tantárgyak szerint: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, technika vagy számítástechnika.
Képzõmûvészeti tagozaton azok a diákok tanulhatnak, akik sikeres alkalmassági vizsgát tesznek. A jelentkezési felület 2020 januárjától a szilady.net oldalról is elérhetõ lesz.

4 évfolyam - humán tagozat [Kód: 0041]

A humán tagozaton tanuló diákok 9-12. évfolyamokon emelt tananyagú csoportban tanulják a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat, amelyek mellé a 11. évfolyamtól fakultációs tárgyat választhatnak.
Jó alapot ad ez a tagozat azoknak, akik bölcsészek, jogászok, kommunikációs szakemberek, könyvtárosok, újságírók szeretnének lenni vagy az államigazgatás területén kívánnak elhelyezkedni.

4 évfolyam - reál tagozat [Kód: 0042]

A reál tagozaton tanuló diákok a 9. évfolyamtól kezdõdõen választhatnak biológia, matematika és kémia emelt tananyagú csoportok közül. Ezen a tagozaton is van lehetõség a 11. évfolyamtól fakultációs tantárgyak választására.
A biológia és/vagy kémia csoportokat azoknak ajánljuk, akik orvosok, gyógyszerészek, biológusok, környezetmérnökök, tájépítészek, vegyészek, gyógytornászok, védõnõk, szülésznõk, diplomás ápolók, mentõtisztek vagy laboránsok szeretnének lenni.
A matematika csoport a mérnökké vagy gazdasági szakemberré való képzést segíti elõ.

4 évfolyam - képzõmûvészeti tagozat [Kód: 0043]

A képzõmûvészeti tagozaton tanuló diákok a 9. évfolyamtól kezdõdõen kis létszámú csoportban ismerkednek a síkmûvészetek szakterületeivel, a szabadkézi rajzzal és a grafikával.
Ezen a tagozaton is van lehetõség a 11. évfolyamtól fakultációs tantárgyak választására.
Ajánljuk e tagozatot azon diákoknak, akik önismeretüket és önkifejezõ képességüket, arányérzéküket, koncentrációs és kooperációs készségüket a mûvészetek segítségével szeretnék fejleszteni.

Nyolc évfolyamos képzés [Kód: 0081]

Az erõs és tartós osztályközösségek, az életre szóló barátságok születésén túl ettõl a képzéstõl azt várjuk, hogy a kiemelkedõ képességû diákok kihasználják a gimnázium által kínált kiváló lehetõségeket.
Döntésünk helyességét igazolja, hogy az ebben a képzésben részesült osztályaink felvételi eredménye rendszeresen 90% feletti.
Hetedik éve mûködik iskolánkban az úgynevezett Tanyaprojekt, amelynek középpontjában kompetenciafejlesztõ tevékenységek állnak.

A nyolc évfolyamos képzés felvételi eljárásáról

A felvételi pontokat az eddigi tanulmányi eredményük alapján kapják a jelentkezõk a következõk szerint: A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezõk pontszámait a 3. évfolyamon év végén és a 4. évfolyamon félévkor szerzett osztályzatokra átváltott tantárgyi teljesítményeinek összege adja a zárójelben felsorolt tantárgyakból (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, technika, rajz, ének-zene, testnevelés, környezetismeret vagy természetismeret; kétszeresen számítva a magyar irodalom és a matematika eredményeket). Kellõ számú jelentkezés esetén az angol nyelven kívül a német nyelv tanulására is lehetõség nyílik.

Néhány további lehetõség

A nyolc évfolyamos képzésrõl és a Tanyaprojektrõl bõvebben itt olvashat: https://szilady.net/kepzesek/8-evfolyamos-kepzes/198-a-nyolc-evfolyamos-kepzesi-forma Minden diákunk számára biztosítjuk a 10. évfolyamtól kezdõdõen a fizika, informatika és történelem tantárgyakból az emelt tananyagú csoportokban való tanulást.
Iskolánkba SNI és BTMN közoktatás státuszú diákok is jelentkezhetnek. Fejlesztésük a Református EGYMI közremûködésével történik az iskolán belül.

Idegennyelv-oktatás

A kilencedikes diákok heti hat órában tanulják a választott nagynyelvüket, amelyek az angol vagy a német nyelvek lehetnek.
Második idegen nyelvként hat nyelvbõl választhatnak tanulóink: angol, francia, latin, német, olasz, orosz.

Földi János Természettudományi Laboratórium

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” program (Öveges Program) keretében két új, korszerûen felszerelt laboratóriumot és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki 2015-ben gimnáziumunkban. A laboratórium lehetõvé teszi, hogy már a kisgimnazistáink is otthonosan mozogjanak a kísérletek világában, nagyobb tanulóink pedig a természettudományos tantárgyakból emeltszintû érettségire készüljenek fel.

Fontos határidők

2020. február 19-ig a jelentkezési lapok beérkezése a gimnáziumhoz
március 3-4. A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezõk felvételi elbeszélgetése
március 5. 16 óra A képzõmûvészeti tagozatra jelentkezõk alkalmassági vizsgája
március 16-ig Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása
március 19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolákban
április 30. Kiértesítés a felvételi eredményrõl
június 2. és 3. Leendõ diákok szüleinek szülõi értekezlete - a Díszteremben

Nyílt gimnáziumi nap

2019. november 23. 7:30 regisztráció az aulában 8:00 - 12:00 szaktanárok óráinak megtekintése a tantermekben (Ha ki akarod próbálni a mászófalat, hozz magaddal váltócipõt!)