Felvételi tájékoztató

A 2022 / 2023-as tanévben 3 új osztályt indítunk, 1 osztályt a 8 és 2 osztályt a 4 évfolyamos képzésben.

A dobozokra kattintva a részletes információk képként megtekinhetők, szövegesen lentebb olvashatóak!

Kisfilmek, bemutatók, élőadás interaktív tájékoztatókkal

Közösségi média, folyamatos információkkal

Letölthető tájékoztató füzet

Szilády Gimnázium

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
cím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
telefon: 06-77/421-215
e-mail: szilady@szilady.net
honlap: https://szilady.net
OM azonosító: 027956
Varga Judit - judit.varga@szilady.net
Gavlikné Kis Anita - anita.gavlikne@szilady.net
Szabó Ferenc - ferenc.szabo@szilady.net
Rapavi Róbert - robert.rapavi@szilady.net
Kollégiummal kapcsolatos tájékoztatás:
Tóth Ferenc - ferenc.toth@szilady.net

A négy évfolyamos képzés

A négy évfolyamos képzésre jelentkezők a felvételi pontjaikat 7. évfolyamon év végén és a 8. évfolyamon félévkor szerzett osztályzatainak összegzésével kapják az itt felsorolt tantárgyak szerint:
magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, technika vagy informatika.
A tagozat fő tantárgyát/tantárgyait a felvételi pontok számításánál duplán vesszük figyelembe. Képzőművészeti tagozaton azok a diákok tanulhatnak, akik sikeres alkalmassági vizsgát tesznek. A jelentkezési felület 2022 januárjától a szilady.net oldalról is elérhető lesz.

4 évfolyam - magyar tagozat [Kód: 0041]

"A magyar tagozaton tanuló diákok 9-12. évfolyamokon emelt tananyagú csoportban tanulják a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat, amelyek mellé egyéni választás szerint a 10. évfolyamtól történelem tagozatot, a 11. évfolyamtól pedig biológia, rajz, digitális kultúra stb. fakultációt választhatnak.
Jó alapot ad ez a tagozat azoknak, akik bölcsészek, jogászok, kommunikációs szakemberek, könyvtárosok, újságírók szeretnének lenni vagy az államigazgatás területén kívánnak elhelyezkedni.

4 évfolyam - matematika tagozat [Kód: 0042]

A matematika a természettudományoknak, a műszaki- és közgadaság-tudományoknak, de egyes társadalomtudományoknak is elngedhetetlen alapja.
A matematika tagozatot azoknak ajánljuk, akik értik és szeretik, különös érdeklődést mutatnak a matematika iránt, és biztos tudással szeretnének rendelkezni az egyetemi továbbtanuláshoz.
Ebben a képzésben tanuló diákok az emelt szintű matematika oktatás mellé tizenegyedik évfolyamtól egy fakultációs tárgyat választhatnak.
Leendő mérnököknek vagy pénzügyi, gazdasági pályán elhelyezkedni vágyóknak ajánljuk.

4 évfolyam - Biológia és / vagy kémia tagozat [Kód: 0043]

Ezen a tagozaton tanuló diákok négy éven keresztül választásuk szerint emelt szintű biológia- és/vagy kémiaoktatásban vesznek részt. Jól felszerelt laborunkat használva a tananyaghoz kapcsolódó és az emelt szintű érettségihez kötelező kísérleteket is el tudják végezni. A biológia és a kémia tagozatostanulóink nem csak az emelt szintű érettségin, hanem tanulmányi versenyeken is sikeresen szerepelnek.
Leendő orvosoknak, gyógyszerészeknek, biológusoknak, környezetmérnököknek, vegyészeknek, gyógytornászoknak, védőnőknek, szülésznőknek, diplomás ápolóknak, mentőtiszteknek, bio- és élelmiszermérnököknek, laboránsoknak ajánljuk.

4 évfolyam - Képzőművészeti tagozat [Kód: 0043]

A képzőművészeti tagozaton tanuló diákok a 9. évfolyamtól kezdődően kis létszámú csoportban ismerkednek a síkművészetek szakterületeivel, a szabadkézi rajzzal és a grafikával.
Ezen a tagozaton is van lehetőség 10. évfolyamtól további tagozatos tantárgy választására, illetve 11. évfolyamtól fakultációs tantárgy felvételére.
Ajánljuk e tagozatot azon diákoknak, akik önismeretüket és önkifejező képességüket, arányérzéküket, koncentrációs és kooperációs készségüket a művészetek segítségével szeretnék fejleszteni.
Az alkalmassági vizsga feladatai megtekinthetők lesznek a szilady.net honlapon.

Nyolc évfolyamos képzés [Kód: 0081]

Az erős és tartós osztályközösségek, az életre szóló barátságok születésén túl ettől a képzéstől azt várjuk, hogy a kiemelkedő képességű diákok kihasználják a gimnázium által kínált kiváló lehetőségeket.
Döntésünk helyességét igazolja, hogy az ebben a képzésben részesült osztályaink felvételi eredménye rendszeresen 90% feletti. Nyolcadik éve működik iskolánkban az úgynevezett Tanyaprojekt, amelynek középpontjában kompetenciafejlesztő tevékenységek állnak.

A nyolc évfolyamos képzés felvételi eljárásáról

A felvételi pontokat az eddigi tanulmányi eredményük alapján kapják a jelentkezők a következők szerint: A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezők pontszámait a 3. évfolyamon év végén és a 4. évfolyamon félévkor szerzett osztályzatokra átváltott tantárgyi teljesítményeinek összege adja a zárójelben felsorolt tantárgyakból (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, technika, rajz, ének-zene, testnevelés, környezetismeret vagy természetismeret; kétszeresen számítva a magyar irodalom és a matematika eredményeket).
A nyolc évfolyamos képzésről és a Tanyaprojektről bővebben itt olvashat: https://szilady.net

Nyelvi képzés

Az ötödik évfolyamon választható nyelvek az angol vagy a német. Kilencedikben vagy angolt vagy németet tanulnak nagy nyelvként gimnazistáink, de szakkör formájában tanulhatnak olaszt, oroszt, franciát, latint, angolt és németet.
Tizedik évfolyamtól ez utóbbi nyelvek elsajátítására lesz lehetősége a diákjainknak második idegen nyelvként (3,4, később akár 6 órában).
A nyelvtanulást nyelvi lektorok segítik. Iskolánkban ECL nyelvvizsgahely működik. Az ECL egységes, nemzetközileg elfogadott nyelvvizsgarendszer. A sikeres vizsgázók a Magyarországon akkreditált bizonyítvány mellett nemzetközi nyelvvizsgabizonyítványt is kapnak, amely világ valamennyi országában elfogadott.

Néhány további lehetőség

Intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpontként is működik. Minden évben ragyogó eredményeket érünk el országos tanulmányi versenyeken, évente több tanulónk is döntőbe kerül. Minden diákunk számára biztosítjuk a 10. évfolyamtól kezdődően a fizika, informatika és történelem tantárgyakból az emelt tananyagú csoportokban való tanulást.
Az iskolánkba járó SNI és BTMN köznevelési státuszú gyermekek fejlesztését a Református EGYMI munkatársainak közreműködésével, intézményünkben biztosítjuk.
Igény esetén iskolapszichológus segíti munkánkat.

Földi János Természettudományi Laboratórium

”A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” program (Öveges Program) keretében két új, korszerűen felszerelt laboratóriumot és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki 2015-ben gimnáziumunkban.
A laboratórium lehetővé teszi, hogy már a kisgimnazistáink is otthonosan mozogjanak a kísérletek világában, nagyobb tanulóink pedig a természettudományos tantárgyakból emeltszintű érettségire készüljenek fel.

Kinek érdemes a gimnáziumban tanulni?

1. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik felsőfokú tanulmányokat terveznek. Az emelt szintű érettségire komoly és kitartó munkára van szükség. Nálunk egyes tantárgyak esetében ez már 9. évfolyamon elindul. Így nagy biztonsággal és magas színvonalon tudnak diákjaink készülni a megmérettetésre. Ezt az eredmények is igazolják.
2. Aki biztos benne, hogy valamilyen szakmát szeretne tanulni, de még nem pontosan döntötte el, hogy melyiket, azoknak is jó szívvel ajánlható a gimnáziumi képzés: bizonyított tény, hogy a munkaerőpiacra nagyobb magabiztossággal és az élethosszig tartó tanulás felé nyitottabban érkeznek be a gimnáziumból a fiatal felnőttek.
3. Aki még nem tudja, hogy mi szeretne lenni, annak is inkább a gimnázium való, hiszen a szakiskolák már nagyon konkrét pályára készítenek fel.
4. Aki a nyelvek iránt érdeklődik.

Amire igazán büszkék vagyunk

Iskolai átlag az elmúlt tanév tükrében: Végzőseink felvételi eredménye: %

Egyéni tanulási utak

Iskolánk különlegessége, hogy maximálisan rugalmasan kezeljük a diákok céljainak megfelelő tanulási utak kialakítását. Hisszük, hogy nem kell minden diáknak mindent megtanulni és tudni. A mai sokszínű, kihívásokkal teli világunkban ideális, ha a diákok tudják, hogy mik a céljaik. Ezt rendszeres és átgondolt pályaorientációs programokkal és személyes odafigyeléssel segítjük megtalálni. Nálunk minden eszköz megvan ahhoz, hogy támogassuk őket ebben. Ha van cél, van segítség is!

Szeretettel a diákokért

A legfőbb értéket képviseli iskolánkban a keresztyényi szemlélet, a mindennapokban is ehhez kívánunk igazodni. A diákok, a tanárok és a szülők közös összefogásával törekszünk gimnáziumunkban támogató, szeretetteljes légkört kialakítani. Számunkra a gyermekek a legfontosabbak: az ő fejlődésüket, lelki egyensúlyukat és jövőjüket tartjuk szem előtt.
Iskolalelkészünk a diákok és a szülők számára is elérhető.

Fontos határidők

2022. február 18-ig A jelentkezési lapok beérkezése a gimnáziumhoz
március 2. 16 óra - gimnázium - A képzőművészeti tagozatra jelentkezők alkalmassági vizsgája
március 2-3.- gimnázium - A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezők felvételi elbeszélgetése
március 16-ig - Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása
március 21-22. - A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban
április 29. - Kiértesítés a felvételi eredményről
május 31. és június 1. - Leendő diákok szüleinek szülői értekezlete - a Díszteremben

Nyílt nap

Hagyományos, iskolalátogatással egybekötött nyílt napot a járványhelyzetre való tekintettel nem tartunk.
Digitális nyílt nap keretében itt az iskola honlapján november 27-től elérhetőek új és érdekes tartalmak a gimnáziumról.

Online felvételi tájékoztatót tartunk, amelyet a gimnázium Youtube csatornáján élőben követhetnek, kérdezhetnek, valamint bármikor visszanézhetik!
- 8 évfolyamos képzés iránt érdeklődő (negyedik osztályos) diákok és szülők számára november 22-én, 17 órától
- 4 évfolyamos képzés iránt érdeklődő (nyolcadik osztályos) diákok és szülők számára november 23-án 17 órától

Lehetőség lesz személyes találkozásra is az iskola vezetőségével és az induló osztályfőnökökkel a református imaházban (Kiskunhalas, Hősök tere 2.)
- 8 évfolyamos képzés iránt érdeklődő (negyedik osztályos) diákok és szülők számára november 27-én, 9 órától
- 4 évfolyamos képzés iránt érdeklődő (nyolcadik osztályos) diákok és szülők számára november 27-én, 10.30 órától

Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!