Felvételi tájékoztató

A 2021 / 2022-es tanévben 4 új osztályt indítunk, 2-2 osztályt a 8 és 4 évfolyamos képzésben is. A fényképre kattintva bemutatkoznak a leendő osztályfőnökök.

A dobozokra kattintva a részletes információk képként megtekinhetők, szövegesen lentebb olvashatóak!

Kisfilmek, bemutatók, élőadás interaktív tájékoztatókkal

Közösségi média, folyamatos információkkal

Letölthető tájékoztató füzet

Szilády Gimnázium

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
cím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
telefon: 06-77/421-215
e-mail: szilady@szilady.net
honlap: https://szilady.net
OM azonosító: 027956
Varga Judit - judit.varga@szilady.net
Gavlikné Kis Anita - anita.gavlikne@szilady.net
Szabó Ferenc - ferenc.szabo@szilady.net
Rapavi Róbert - robert.rapavi@szilady.net
Kollégiummal kapcsolatos tájékoztatás:
Tóth Ferenc - ferenc.toth@szilady.net

A négy évfolyamos képzés

A négy évfolyamos képzésre jelentkezõk a felvételi pontjaikat 7. évfolyamon év végén és a 8. évfolyamon félévkor szerzett osztályzatainak összegzésével kapják az itt felsorolt tantárgyak szerint:
magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, technika vagy számítástechnika.
Képzõmûvészeti tagozaton azok a diákok tanulhatnak, akik sikeres alkalmassági vizsgát tesznek. A jelentkezési felület 2021 januárjától a szilady.net oldalról is elérhetõ lesz.

4 évfolyam - humán tagozat [Kód: 0041]

A humán tagozaton tanuló diákok 9-12. évfolyamokon emelt tananyagú csoportban tanulják a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat, amelyek mellé egyéni választás szerint a 10. évfolyamon tagozatos, a 11. évfolyamtól fakultációs tárgyat választhatnak.
Jó alapot ad ez a tagozat azoknak, akik bölcsészek, jogászok, kommunikációs szakemberek, könyvtárosok, újságírók szeretnének lenni vagy az államigazgatás területén kívánnak elhelyezkedni.

4 évfolyam - reál tagozat [Kód: 0042]

A reál tagozaton tanuló diákok a 9. évfolyamtól kezdõdõen választhatnak biológia, matematika és kémia emelt tananyagú csoportok közül. Ezen a tagozaton is van lehetõség 10. évfolyamtól további tagozatos tantárgy választására, illetve 11. évfolyamtól fakultációs tantárgy felvételére.
A biológia és/vagy kémia csoportokat azoknak ajánljuk, akik orvosok, gyógyszerészek, biológusok, környezetmérnökök, tájépítészek, vegyészek, gyógytornászok, védõnõk, szülésznõk, diplomás ápolók, mentõtisztek vagy laboránsok szeretnének lenni.
A matematika csoport a mérnökké vagy gazdasági szakemberré való képzést segíti elõ.

4 évfolyam - képzõmûvészeti tagozat [Kód: 0043]

A képzõmûvészeti tagozaton tanuló diákok a 9. évfolyamtól kezdõdõen kis létszámú csoportban ismerkednek a síkmûvészetek szakterületeivel, a szabadkézi rajzzal és a grafikával.
Ezen a tagozaton is van lehetõség 10. évfolyamtól további tagozatos tantárgy választására, illetve 11. évfolyamtól fakultációs tantárgy felvételére.
Ajánljuk e tagozatot azon diákoknak, akik önismeretüket és önkifejezõ képességüket, arányérzéküket, koncentrációs és kooperációs készségüket a mûvészetek segítségével szeretnék fejleszteni.

Nyolc évfolyamos képzés [Kód: 0081]

Az erõs és tartós osztályközösségek, az életre szóló barátságok születésén túl ettõl a képzéstõl azt várjuk, hogy a kiemelkedõ képességû diákok kihasználják a gimnázium által kínált kiváló lehetõségeket.
Döntésünk helyességét igazolja, hogy az ebben a képzésben részesült osztályaink felvételi eredménye rendszeresen 90% feletti. Nyolcadik éve mûködik iskolánkban az úgynevezett Tanyaprojekt, amelynek középpontjában kompetenciafejlesztõ tevékenységek állnak.

A nyolc évfolyamos képzés felvételi eljárásáról

A felvételi pontokat az eddigi tanulmányi eredményük alapján kapják a jelentkezõk a következõk szerint: A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezõk pontszámait a 3. évfolyamon év végén és a 4. évfolyamon félévkor szerzett osztályzatokra átváltott tantárgyi teljesítményeinek összege adja a zárójelben felsorolt tantárgyakból (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, technika, rajz, ének-zene, testnevelés, környezetismeret vagy természetismeret; kétszeresen számítva a magyar irodalom és a matematika eredményeket).
A nyolc évfolyamos képzésrõl és a Tanyaprojektrõl bõvebben itt olvashat: https://szilady.net

Idegennyelv-oktatás

Iskolánkban kiemelten fontos a nyelvoktatás. Az elsõ idegennyelv az angol vagy a német lehet a tanulók választása szerint. A kilencedikes diákok a választott nagynyelvüket heti hat órában tanulják.
Lehetõséget biztosítunk arra, hogy a második idegen nyelvet is magasabb óraszámban tanulhassák az érdeklõdõk.
További nyelvek 11. évfolyamtól akár fakultációs tárgyként is felvehetõek.
Második idegen nyelvként hat nyelvbõl választhatnak tanulóink: angol, francia, latin, német, olasz, orosz.

Néhány további lehetõség

Intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpontként is mûködik. Minden évben ragyogó eredményeket érünk el országos tanulmányi versenyeken, évente több tanulónk is döntõbe kerül. Minden diákunk számára biztosítjuk a 10. évfolyamtól kezdõdõen a fizika, informatika és történelem tantárgyakból az emelt tananyagú csoportokban való tanulást.
Az iskolánkba járó SNI és BTMN köznevelési státuszú gyermekek fejlesztését a Református EGYMI munkatársainak közremûködésével, intézményünkben biztosítjuk.
Igény esetén iskolapszichológus segíti munkánkat.

Földi János Természettudományi Laboratórium

”A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” program (Öveges Program) keretében két új, korszerûen felszerelt laboratóriumot és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki 2015-ben gimnáziumunkban.
A laboratórium lehetõvé teszi, hogy már a kisgimnazistáink is otthonosan mozogjanak a kísérletek világában, nagyobb tanulóink pedig a természettudományos tantárgyakból emeltszintû érettségire készüljenek fel.

Kinek érdemes a gimnáziumban tanulni?

1. Elsõsorban azoknak ajánljuk, akik felsõfokú tanulmányokat terveznek. Az emelt szintû érettségire komoly és kitartó munkára van szükség. Nálunk egyes tantárgyak esetében ez már 9. évfolyamon elindul. Így nagy biztonsággal és magas színvonalon tudnak diákjaink készülni a megmérettetésre. Ezt az eredmények is igazolják.
2. Aki biztos benne, hogy valamilyen szakmát szeretne tanulni, de még nem pontosan döntötte el, hogy melyiket, azoknak is jó szívvel ajánlható a gimnáziumi képzés: bizonyított tény, hogy a munkaerõpiacra nagyobb magabiztossággal és az élethosszig tartó tanulás felé nyitottabban érkeznek be a gimnáziumból a fiatal felnõttek.
3. Aki még nem tudja, hogy mi szeretne lenni, annak is inkább a gimnázium való, hiszen a szakiskolák már nagyon konkrét pályára készítenek fel.
4. Aki a nyelvek iránt érdeklõdik.

Amire igazán büszkék vagyunk

Iskolai átlag az elmúlt tanév tükrében: 4,6 Végzõseink felvételi eredménye: 88%

Egyéni tanulási utak

Iskolánk különlegessége, hogy maximálisan rugalmasan kezeljük a diákok céljainak megfelelõ tanulási utak kialakítását. Hisszük, hogy nem kell minden diáknak mindent megtanulni és tudni. A mai sokszínû, kihívásokkal teli világunkban ideális, ha a diákok tudják, hogy mik a céljaik. Ezt rendszeres és átgondolt pályaorientációs programokkal és személyes odafigyeléssel segítjük megtalálni. Nálunk minden eszköz megvan ahhoz, hogy támogassuk õket ebben. Ha van cél, van segítség is!

Szeretettel a diákokért

A legfõbb értéket képviseli iskolánkban a keresztyényi szemlélet, a mindennapokban is ehhez kívánunk igazodni. A diákok, a tanárok és a szülõk közös összefogásával törekszünk gimnáziumunkban támogató, szeretetteljes légkört kialakítani. Számunkra a gyermekek a legfontosabbak: az õ fejlõdésüket, lelki egyensúlyukat és jövõjüket tartjuk szem elõtt.
Iskolalelkészünk a diákok és a szülõk számára is elérhetõ.

Fontos határidők

2021. február 19-ig A jelentkezési lapok beérkezése a gimnáziumhoz
március 2. 16 óra - gimnázium - A képzõmûvészeti tagozatra jelentkezõk alkalmassági vizsgája
március 2-3.- gimnázium - A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezõk felvételi elbeszélgetése
március 16-ig - Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása
március 22-23. - A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolákban
április 30. - Kiértesítés a felvételi eredményrõl
június 1. és 2. Leendõ diákok szüleinek szülõi értekezlete - a Díszteremben

Nyílt nap helyett

Ebben a tanévben személyes találkozás helyett elõzetes regisztrációhoz kötött online tájékoztatókat tartunk novembertõl januárig több idõpontban is.
Ezeknek pontos idejérõl gimnáziumunk honlapján adunk tájékoztatást.

Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!