Felvételi tájékoztató 2024/25

Nap
000
Óra
00
Perc
00
Másodperc
00

Ha nem szeretne sorbaállni, akkor előregisztrációval sorban állás és várakozás nélkül beregisztrálhat online a linkre kattintva !

Kisfilmek, bemutatók, élőadás interaktív tájékoztatókkal

Közösségi média, folyamatos információkkal

Letölthető tájékoztató füzet

Szilády Gimnázium

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
cím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
telefon: 06-77/421-215
e-mail: szilady@szilady.net
honlap: https://szilady.net
OM azonosító: 027956

Szabó Ferenc - ferenc.szabo@szilady.net
Gavlikné Kis Anita - anita.gavlikne@szilady.net
Nagyné Kis Bernadett - bernadett.kis@szilady.net
Kollégiummal kapcsolatos tájékoztatás:
Tóth Ferenc - ferenc.toth@szilady.net

A négy évfolyamos képzés felvételi eljárásáról

A négy évfolyamos képzésre jelentkezők a felvételi pontjaikat a 7. évfolyamon év végén és a 8. évfolyamon félévkor szerzett osztályzatainak összegzésével kapják az itt felsorolt tantárgyak szerint: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, technika vagy informatika.
A tagozat fő tantárgyát/tantárgyait a felvételi pontok számításánál duplán vesszük figyelembe.
Képzőművészeti tagozaton azok a diákok tanulhatnak, akik sikeres alkalmassági vizsgát tesznek, és elég a felvételi pontjuk.
A jelentkezési felület 2024 januárjától a szilady.net oldalról is elérhető lesz.

Magyar tagozat [Kód: 0041]

A magyar tagozaton tanuló diákok a 9-12. évfolyamokon emelt tananyagú csoportban tanulják a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat, amelyek mellé egyéni választás szerint a 10. évfolyamtól történelem tagozatot, a 11. évfolyamtól pedig biológia, rajz, digitális kultúra, stb. fakultációt választhatnak.
Jó alapot ad ez a tagozat azoknak, akik bölcsészek, jogászok, kommunikációs szakemberek, könyvtárosok, újságírók, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, óvodapedagógusok szeretnének lenni, vagy az államigazgatás területén kívánnak elhelyezkedni.

Matematika tagozat [Kód: 0042]

A matematika tagozatot azoknak ajánljuk, akik értik és szeretik, különös érdeklődést mutatnak a matematika iránt, és biztos tudással szeretnének rendelkezni az egyetemi továbbtanuláshoz.
Az emelt óraszámú matematika mellé 11. évfolyamtól másik fakultációs tárgy választható.
A matematika a természettudományoknak, a műszaki- és közgazdaság-tudományoknak, de egyes társadalomtudományoknak is elengedhetetlen alapja.
Ezért leendő mérnököknek vagy pénzügyi, gazdasági pályán elhelyezkedni vágyóknak javasoljuk.

Biológia - kémia tagozat [Kód: 0043]

Ezen a tagozaton tanuló diákok négy éven keresztül választásuk szerint emelt szintű biológia- és kémiaoktatásban vesznek részt. Jól felszerelt laborunkat használva a tananyaghoz kapcsolódó és az emelt szintű érettségihez kötelező kísérleteket is el tudjuk végezni. A biológia-kémia tagozatos tanulóink nemcsak az emelt szintű érettségin, hanem tanulmányi versenyeken is sikeresen szerepelnek.
Leendő orvosoknak, gyógyszerészeknek, biológusoknak, környezetmérnököknek, vegyészeknek, gyógytornászoknak, védőnőknek, szülésznőknek, diplomás ápolóknak, mentőtiszteknek, bio- és élelmiszermérnököknek, laboránsoknak ajánljuk.

Képzőművészeti tagozat [Kód: 0044]

A képzőművészeti tagozaton tanuló diákok a 9. évfolyamtól kezdődően kis létszámú csoportban ismerkednek a síkművészetek szakterületeivel, a szabadkézi rajzzal és a grafikával.
Ezen a tagozaton is van lehetőség a 11. évfolyamtól fakultációs tantárgy felvételére.
Ajánljuk e tagozatot azon diákoknak, akik önismeretüket és önkifejező képességüket, arányérzéküket, koncentrációs és kooperációs készségüket a művészetek segítségével szeretnék fejleszteni.
Az alkalmassági vizsga feladatai megtekinthetők lesznek a gimnázium honlapján.

Nyolc évfolyamos képzés [Kód: 0081]

Az erős és tartós osztályközösségek, az életre szóló barátságok születésén túl ettől a képzéstől azt várjuk, hogy a kiemelkedő képességű diákok kihasználják a gimnázium által kínált kiváló lehetőségeket.
Több, mint tíz éve működik iskolánkban az úgynevezett Tanyaprojekt, amelynek középpontjában kompetenciafejlesztő tevékenységek állnak.
Nyolc évfolyamos képzésünkön tanulásmódszertan tréning, érzelmi biztonság, családias légkör, kevesebb stressz, kooperáció és kreativitás várja diákjainkat.
A nyolc évfolyamos képzésről és a Tanyaprojektről bővebben itt olvashat.

A nyolc évfolyamos képzés felvételi eljárásáról

A felvételi pontokat az eddigi tanulmányi eredményük alapján kapják a jelentkezők.
A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezők pontszámait a 3. évfolyamon év végén és a 4. évfolyamon félévkor szerzett osztályzatainak (ill. az osztályzatokra átváltott tantárgyi teljesítményeinek) összege adja az alábbi tantárgyakból:
matematika és magyar irodalom kétszeresen, magyar nyelv, idegen nyelv, technika, vizuális kultúra, ének-zene, testnevelés, környezet- vagy természetismeret egyszeresen számítva.

Nyelvi képzés

Az 5. évfolyamon választható nyelvek az angol vagy a német. 9. évfolyamon angol vagy német nyelvet tanulnak emelt óraszámban nagy nyelvként gimnazistáink.
Második nyelvnek választhatják az angol, francia, német, latin és olasz nyelvek valamelyikét, melyet a 11. és 12. évfolyamon nyelvi fakultáció keretében emelt óraszámban is tanulhatnak.
A nyelvtanulást nyelvi lektorok segítik. Iskolánkban ECL nyelvvizsgahely működik.
Tanulóinknak lehetősége van Erasmus és AFS programban részt venni, melyek a külföldi nyelvgyakorlást támogatják.

Kollégium

Hatvannégy férőhelyes kollégiumunk épületét az iskolával egy rövid folyosó köti össze.
32 leány, illetve 32 fiú tanuló elhelyezésére van lehetőségünk, két szinten.
A kollégium térítésmentesen vehető igénybe, négy- és hatágyas szobák állnak a diákok rendelkezésére. A kollégiumi rendet nevelőtanáraink felügyelik. Az egyéni tanulást a kollégiumi társalgóban elhelyezett számítógépek is támogatják. Szülői engedéllyel a diákotthon épülete bármikor elhagyható. Az étkezésről a gimnázium menzája gondoskodik.
Ajánljuk mindazon vidéki tanulóinknak, akik számára a bejárás sok fáradtsággal járna. A bentlakó diákoknak kulturált tanulási és pihenési lehetőséget biztosítunk.

Földi János Természettudományi Laboratórium

”A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” program (Öveges Program) keretében két új, korszerűen felszerelt laboratóriumot és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki 2015-ben gimnáziumunkban.
A laboratórium lehetővé teszi, hogy már a kisgimnazistáink is otthonosan mozogjanak a kísérletek világában, nagyobb tanulóink pedig a természettudományos tantárgyakból emeltszintű érettségire készüljenek fel.

Kinek érdemes a gimnáziumi képzést választani?

1. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik felsőoktatási tanulmányokat terveznek. Az emelt szintű érettségire való felkészítés egyes tantárgyakból már a 9. évfolyamon elkezdődik.
2. Aki színvonalas felkészítés után érettségit szeretne, de még nem tudja, hogy milyen szakmát tanulna utána.
3. Aki szeretne több nyelvvel is megismerkedni és nyelvvizsgát szerezni, akár két nyelvből is.
4. Aki önismeretében szeretne fejlődni és biztos döntést szeretne hozni a pályaválasztása kapcsán.

Amire igazán büszkék vagyunk

Iskolai átlag az elmúlt tanév tükrében: Végzőseink felvételi eredménye: diákból tanul tovább. Végzőseink nyelvvizsgáinak %-a felsőfokú!

Céljaid elérésének támogatása

Gimnáziumunkban a diákokat céljaik elérésében, a lehetőségekhez képest a lehető legnagyobb mértékben támogatjuk.
Nagy hangsúlyt fektetünk az önismeret, valamint a kommunikációs és társas készségek fejlesztésére.
Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink képesek legyenek önmagukra mint fejlődő, fejleszthető személyiségre gondolni.

Szeretettel a diákokért

A legfőbb értéket képviseli iskolánkban a keresztényi szemlélet, a mindennapokban is ehhez kívánunk igazodni.
A diákok, a tanárok és a szülők közös összefogásával törekszünk gimnáziumunkban támogató, szeretetteljes légkört kialakítani. Számunkra a gyermekek a legfontosabbak: az ő fejlődésüket, lelki egyensúlyukat és jövőjüket tartjuk szem előtt.
Iskolalelkészünk örömmel és készséggel áll a diákok és a kedves szülők rendelkezésére.

Néhány további lehetőség

Intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpontként is működik. Minden évben ragyogó eredményeket érünk el országos tanulmányi versenyeken, évente több tanuló is döntőbe kerül.
Minden diákunk számára biztosítjuk a 10. évfolyamtól kezdődően a fizika, informatika és történelem tantárgyakból az emelt tananyagú csoportokban való tanulást.
Az iskolánkba járó SNI és BTMN köznevelési státuszú gyermekek fejlesztését a Református EGYMI munkatársainak közreműködésével, intézményünkben biztosítjuk. Igény esetén iskolapszichológus segíti munkánkat.

Idei gólyáink mondták:

Azért választottam a Sziládyt, mert...

Fontos határidők

2024. február 21-ig A jelentkezési lapok beérkezése a gimnáziumhoz
március 4. 15 óra - gimnázium - A képzőművészeti tagozatra jelentkezők alkalmassági vizsgája
március 12 - 14.- gimnázium - A nyolc évfolyamos képzésre jelentkezők felvételi elbeszélgetése
április 8-10. - A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban
május 2. - Kiértesítés a felvételi eredményről
június 4-5. - Leendő diákok szüleinek szülői értekezlete a Díszteremben

Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!