Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Tantárgyaink

Kategória képe

Iskolánkban tanulható tantárgyak tanításáról rövid, fényképes összefoglalók.

Angol

Iskolánkban az angol nyelvoktatásnak kiemelt jelentősége van. Ezért a 9. évfolyamon egységesen a nyelvtanulást és az első nyelvvizsga megszerzését tűzzük ki a tanév fő feladatának. Több nyelvi csoportban, különféle szinteken tanítjuk heti 6 órában a nyelvet. Az egyes csoportok céljai a tanulók felkészültségéhez igazodnak. Lesz olyan csoport, amelyiknek a C1-es (felsőfokú), másoknak a B2-es (középfokú) típusú nyelvvizsga közeli megszerzése lehet a reális célja, de a lassabban haladóknak is lehetővé fogjuk tenni ennek a szintnek az elérését két-három tanéven belül.

2020-11-26 22:56:09 Szilády Bővebben…

Biológia

Biológiából 3-féle képzésben vesznek részt tanulóink. Alapóra (akik nem tanulnak tovább biológiából), fakultáció (11. évfolyamtól), tagozat (9. évfolyamtól). Természetesen különbözeti vizsgákkal menet közben lehet váltani az egyes képzések között.

2020-11-28 00:15:27 Szilády Bővebben…

Fizika

Egyre nagyobb jelentősége van a fizikának. 2021-től az országos kompetenciamérésen nemcsak a diákok szövegértési képességét és matematikai eszköztudását mérik majd fel, hanem a kötelező pedagógiai méréseket a természettudományokra is kiterjesztik. Az erre való felkészülést időben megkezdtük, a feltételeink megvannak hozzá (laboratóriumunk, módszertanunk, gyakorlatunk és hagyományaink egyaránt).

2020-11-26 23:13:07 Szilády Bővebben…

Földrajz

A FÖLDRAJZ az egyik legkedveltebb tantárgy a gimnáziumban, sokan ezt választják 5. érettségi tantárgyként is.

2020-11-26 23:23:08 Szilády Bővebben…

Francia

A francia nyelvet iskolánkban Forczekné Lány Tünde tanárnő tanít, ezen munká Jérémy Floutier francia lektorunk segíti rendszeresen, ami nagyszerű lehetőség az élő nyelv gyakorlására. Diákjainkat érettségire, nyelvvizsgára egyaránt felkészítjük. Számos programmal próbálunk még nagyobb kedvet adni diákjainknak a nyelv tanulásához, például film nézéssel egybekötött látogatás a budapesti Francia Intézetben, Szegedi Francia Filmnapok, előadások, ismerkedés francophone emberekkel, cserediák program.

2020-11-26 23:29:47 Szilády Bővebben…

Hittan

A Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium református egyházi fenntartású iskola, ahogy már a neve is jelzi. Természetesen ettől függetlenül nem csak református diákok tanulnak itt.

2020-11-27 08:12:22 Szilády Bővebben…

Informatika

Intézményünkben 8 kolléga rendelkezik informatika szakos végzettséggel. A legkedveltebb szabadon választható érettségi tantárgy, melyet leggyakrabban 11.-ben, időnként már 10.-ben előrehozott érettségiként valósítanak meg a diákok. Középszintű érettségizőink átlageredménye közel 80 %-os. Ugyanakkor egyre többen emelt szinten érettségiznek a tárgyból, és informatika jellegű felsőoktatásba jelentkeznek továbbtanulni. Denc Imre, Csányi Ágnes, Németh István, Maczkó Kornélia és Viski Zoltán informatika szakos kollégák készítenek rendszeresen érettségire diákokat.

2020-11-27 10:32:44 Szilády Bővebben…

Kémia

Kémia oktatásunk nagy részben a 2014-ben elkészült Földi János Természettudományi Laboratóriumban történik. Célkitűzéseink között szerepel a kémia tantárgy megszerettetése, kémiai vizsgálódások végzése, versenyekre és emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés.

2020-11-26 23:35:12 Szilády Bővebben…

Latin

A latin ismerete segítség más nyelvek tanulásához.Ahogyan matematikát sem azért tanulunk, mert matematikusok szeretnénk lenni, úgy a latin nyelv ismerete sem csupán öncélú.

2020-11-26 23:40:14 Szilády Bővebben…

Magyar nyelv és irodalom

A magyar nyelv és irodalom tantárgy nemcsak ismeretátadásra alkalmas, hanem szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz, fejleszti a szépérzéket, az ítélőképességet, az erkölcsi érzékenységet. A humán tárgyak egyikeként a tantárgy keretein belül foglalkozunk művészettel, kultúrával, s figyelünk arra, hogy az alkotásokkal történő munka során diákjaink önmagukhoz is közelebb kerüljenek, jobban megértsék a körülöttük lévő világot.

2020-11-27 10:40:41 Szilády Bővebben…

Matematika

A matematikát tanító munkaközösség egy összetartó, egymást segítő kollektíva, akik elkötelezett hívei az élmény-matematikának. 2013 óta minden évben legalább 50 fővel veszünk részt a Medve Szabadtéri Matematikaversenyen, ahonnan már több alkalommal tudtunk elhozni különféle nívós díjakat, és a szabadtéri matekozást az iskolánkba is bevezettük. A versenyt szervező Matematika Összeköt egyesülettel is jó kapcsolatunk van, több programban is együtt működünk.

2020-11-26 23:46:37 Szilády Bővebben…

Művészetek

A középiskola utolsó két évében a Művészetek tantárgy, azon belül a dráma, 2016 óta jelenik meg a gimnázium palettáján.  Programunk szerint tanévenként két darabbal lépnek közönség elé a fiatalok. Goldonitól Örkényen át, Petőfitől Nóti Károlyig számos darabban szereplő diákjaink hihetetlen sokszínűségről tesznek tanúbizonyságot. A karakter megformáláson kívül önismeretre, társismeretre, a kapcsolatteremtés módjaira, valamint a tudatos jelenlét megélésére, kivàlóbb kommunikàciós képességekre is tanítanak azok a gyakorlatok, amelyekre a drámaórán sor kerül.

2020-11-27 10:24:59 Szilády Bővebben…

Német

A Sziládyban a kisgimnazistáknál 5.-8. évfolyamokon 4 órában, 9. évfolyamon heti 6 órában, a felsőbb évfolyamokon heti 4 órában tanítjuk a német nyelvet. Célunk a 9. évfolyamban a magas óraszámmal, hogy 9. tanév végén, vagy lehetőleg a 10. tanévben középfokú nyelvvizsgát szerezzenek tanulóink.

2020-11-26 23:51:44 Szilády Bővebben…

Olasz

Iskolánkban lehetősége nyílik a diákjainknak az olaszt, mint második idegennyelvet választani. Tanulóink a második idegennyelvek tanulását a 10. évfolyamban kezdik el. Dönthetnek arról, hogy általános körülmények mellett, vagy emelt óraszámban, emelt szintű érettségire készülve szeretnék tanulni nyelvet. Annak érdekében, hogy a tanulók ideális nyelvtanulási körülmények között tanulhassák az általuk választott idegen nyelvet, létszámtól függően akár több párhuzamos csoportot indítunk évfolyamonként.

2020-11-26 23:58:33 Szilády Bővebben…

Orosz

Iskolánkban az orosz nyelvet 10. osztálytól tanulhatják a diákok második idegen nyelvként. Az utóbbi években az orosz nyelv megítélése jelentősen megváltozott, egyre többen érdeklődnek iránta.

2020-11-27 00:03:09 Szilády Bővebben…

Tanyaprojekt

Napjainkban az iskoláknak és ezzel együtt a diákoknak számos kihívásnak kell egyidejűleg megfelelniük. A média minden formája telis-tele van olyan kívánalmakkal, hogy mit is kellene tudniuk a diákoknak. Csak néhány példa: Pontosan értsék a tananyagot, és tudják azt alkalmazni a mindennapi problémák megoldásában. Tudjanak hatékonyan kommunikálni, képesek legyenek csapatban dolgozni, törekedjenek egymás megismerésére és elfogadására. Értsék meg és tiszteljék hagyományainkat, és ezekre alapozva alakítsanak ki egészséges életvitelt. Szeressenek dolgozni, és gyorsan változó világunkban váljon életformájukká a tanulás.

2020-11-27 08:44:51 Szilády Bővebben…

Testnevelés

Iskolánkban minden diáknak biztosítjuk a heti 5 testnevelés órát. A kis gimnazistáknak hetente 5, a nagyoknak 4 óra van az órarendben, az 5. délutáni sportkörben vagy külső sportegyesületben teljesíthető.

2020-11-27 08:07:02 Szilády Bővebben…

Történelem

A kisgimnazistáknál (5–8. évfolyamon) a történelemtanítás elsődleges célja a tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a motiváció. A tanulók tevékenykedtetése, az élmény alapú tanulás mind ehhez járul hozzá. Az utóbbi években számos módszertani képzésen vettünk részt, a tanultakat igyekszünk a mindennapi gyakorlat részévé tenni. Ezt a célt szolgálják a tevékenykedtető órák (pl. kipróbálhatják, hogyan készítettek ékírásos agyagtáblákat, vagy hogyan írtak lúdtollal a középkorban), a kreatív feladatok, a projekthetek és a kooperatív technikák. Rendszeresen dolgoznak tanulóink pár- és csoportmunkában, melynek során változatos feladatokon keresztül (pl. gondolattérkép, hiányos táblázat) fejlesztjük együttműködési, szociális, kommunikációs és szövegértési készségeiket. 

2020-11-27 07:50:33 Szilády Bővebben…

Legfrissebb híreink

2021-01-15 16:14:25

Virtuális tárlat a Sziládyban

Komoly művészeti képzés folyik a református gimnáziumban. Sziládys diákok alkotásaiból állítottuk össze virtuális tárlatunkat.

Bővebben
További hírek