Biológia

Biológiából 3-féle képzésben vesznek részt tanulóink. Alapóra (akik nem tanulnak tovább biológiából), fakultáció (11. évfolyamtól), tagozat (9. évfolyamtól). Természetesen különbözeti vizsgákkal menet közben lehet váltani az egyes képzések között.

„A természet maga a megtestesült harmónia, a természet egy ritmikus szimfónia.” /Osho/

Tagozat

Azoknak javasoljuk, akik már 9.-ben tudják, hogy ezzel a tantárggyal szeretnének továbbtanulni. Nagyon büszkék vagyunk az emelt érettségi eredményekre: többen értek el 70 % feletti teljesítményt. Tanulóink orvos, gyógyszerész, gyógytornász, bio-és élelmiszermérnök, pszichológus, környezettudományi stb szakokon folytatják tanulmányaikat.

Tagozatosaink már 9. évfolyamtól emelt szinten, és emelt óraszámban tanulják a biológiát. A felkészülést egy egyedülálló állatgyűjteménnyel rendelkező előadó és jól felszerelt labor is segíti. Nagy laborjártasságra is szert tudnak tenni, hiszen a tananyaghoz kapcsolódó kísérleteket is el tudjuk végezni. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségek gondozására szakköri kereteken belül. Nagy büszkeség számunkra, hogy már 3. éve az Országos Tanulmányi Verseny döntőjébe is bejutottak tanulóink, ahol egyre nagyobb helyezést érnek el. a tavalyi évben egy 22. és egy 35. helyezést értünk el.

A Szegedi Egyetemmel is kapcsolatban vagyunk. Igyekszünk minél több képzéssel megismertetni a tanulókat.

Fakultáció

Iskolánkban a diákok 11. évfolyamban választhatnak fakultációt. A biológiát heti négy, majd 12.-ben heti öt órában tanulják. A fakultáció célja a középszintű érettségire való felkészülés, melyet nagyban segít az iskolában működő természettudományi labor is.

Fenntarthatósági témahét

A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre. A témahét lebonyolítása a tanórákon történik, ahol a gyerekek az adott szaktantárgyhoz hozzáigazítva igyekeznek a témában valamilyen produktumot elkészíteni.

Erdei iskola az oktatásunkban

Iskolánkban a természetismeret tantárgyhoz kötődően rendszeresen járnak az ötödik, hatodik osztályos diákok erdei iskolába. A 3 - 5 napos programon tematikusan a tananyaghoz köthető helyeket keresünk fel, erdők, vizek, vízpartok, puszta területek…, itt tapasztalati úton, önálló kutatást, megfigyeléseket végezve, „felfedezi” a környezetét. Élményeken keresztül jut a tudáshoz, a többi tárgyat is integrálva például magyar irodalom, matematika, hon- és népismeret. Emellett az osztály, az évfolyam közösségét is erősíti.

Természetbúvár szakkör

Szakkörünknek az ötödik évfolyamtól kezdve a tizedik évfolyamig van tagja. Amikor csak tehetjük, kimegyünk a természetbe és ott, testközelből ismerjük meg. Megfigyeljük, megvizsgáljuk az aktuális változásokat, érdekességeket. Rendszeresen szervezünk hétvégi túrákat és táborokat is, melyek költségét nagyrészt a nyertes pályázataink fedezik. Vizsgálódásainkhoz az iskola laborja és felszerelése is rendelkezésünkre áll. Jelenlegi pályázatunkban a Duna-Tisza-köze megismerését tűztük ki célul. Így megismertük a terület kialakulását, változatos felszínformáit, a Kiskunsági Nemzeti Park több csodálatos területét. Lehetőségünk volt a Kolon-tó madárvártájánál madárgyűrűzésen részt venni. Megismertük a Böddi-szék szikeseinek élővilágát. Minden évben ellátogatunk a szegedi Fehér-tóhoz és megcsodáljuk a több ezer darvat.

Úgy gondoljuk, Kiskunhalas természeti értékeinek megismertetése az egyik legfontosabb feladatunk.  Hisz akkor tudjuk védeni ezeket a természet adta csodákat, ha megismerjük és ezáltal megszeretjük azokat.

Néhány a megvalósult programok közül:

  • túrák Kiskunhalas környékén,
  • Sós-tó vízszintjének megfigyelései,
  • gombász túrák,
  • madárhangok felismerése,
  • erdei fülesbagoly számlálás (az országos számláláshoz is csatlakoztunk),
  • bagolyköpet vizsgálata,
  • állatok világnapján „nemszeretem” állatokkal vártuk az ötödik és hatodik évfolyamot,
  • a gimnázium udvarának élőlényeinek feltérképezése.

A diákok közül többen indulnak és érnek el szép eredményeket természettel, környezettel kapcsolatos versenyeken.

Egészségnap a Sziládyban

Iskolánkban minden évben megrendezésre kerül az úgynevezett Egészségnap, amikor is fokozott figyelmet fordítunk az intézményben tanulók (és dolgozók) egészségtudatosságának kialakítására, testi, lelki és szellemi egészségének megtámogatására.

Az elmúlt években az Egészségnap különböző témák köré szerveződött, mint például az egészséges táplálkozás, az egészségtudatos szabadidős és rekreációs tevékenységek, vagy épp az érzékenyítés és szemléletformálás.

Ezen a napon reggel 8-tól délig különböző csoportos foglalkozásokon és előadásokon vesznek részt a gyerekek, melyeket rendszerint külső szakemberek tartanak, az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve.

Emellett a foglalkozások közti szünetekben lehetőség van a fizikai egészségi állapot felmérésére (különböző kérdőívek és tesztek kitöltésével, vércukorszint méréssel) a HEFI (Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda) közreműködésében.

További képekFigyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!