Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Művészetek

Megtekintés: 99

A középiskola utolsó két évében a Művészetek tantárgy, azon belül a dráma, 2016 óta jelenik meg a gimnázium palettáján.  Programunk szerint tanévenként két darabbal lépnek közönség elé a fiatalok. Goldonitól Örkényen át, Petőfitől Nóti Károlyig számos darabban szereplő diákjaink hihetetlen sokszínűségről tesznek tanúbizonyságot. A karakter megformáláson kívül önismeretre, társismeretre, a kapcsolatteremtés módjaira, valamint a tudatos jelenlét megélésére, kivàlóbb kommunikàciós képességekre is tanítanak azok a gyakorlatok, amelyekre a drámaórán sor kerül.

Művészetek oktatása általában

A Művészetek heti dupla ének óráján felvételeken, aktív muzsikáláson, játékos feladatokon keresztül tekintjük át a zenetörténetét, a zene felépítését az őskortól napjainkig.

Képzőművészeti TAGOZAT

Napfényes művészeti termünkben, kis csoportban foglalkozunk a vizuális síkművészet egymásra épülő művészeti ágaival. Önálló és közös gondolkodás, alkotás és kreatív feladatok segítségével nyitunk ajtót a művészi rajz és a grafika világába. A négy tanév témái és céljai:

9. SZABADKÉZI RAJZ - színek és síkok - lehetőségek a rajzművészet és festészet határán.

Belső világunk befolyásoktól mentes megélése, megfogalmazása, felvállalása a közösségben.

A belső valóság leíró, elbeszélő jellegű, teljességre törekvő tolmácsolása.

10. SZABADKÉZI RAJZ - tónusok és felületek- a rajz kincsestára, út a képgrafikába.

A külső környezet egységként való megtapasztalása, arányainak megfigyelése, rögzítése.

A fizikai valóság gondolatokkal, érzelmekkel megerősített visszatükrözése.

11. KÉPGRFAFIKA - vonalak és formák - egyedi grafika és sokszorosított grafika.

Nézőpontunk fontosságának felismerése. Elvonatkoztatás a fizikai valóság egészének másolásától. A gondolatnak ritmussá, vonallá, rajzolattá lényegítése.

12. TERVEZŐGRAFIKA- felületek és formák - érték felismerése, őrzése és teremtése.

Adott feladat megvalósítása, egyéni problémamegoldó készségünk fejlesztése a közös cél elérése reményében. A lényeg jellé való egyszerűsítése és felerősítése absztrakció által.

A március elejére meghirdetett ALKALMASSÁGI VIZSGÁN elsősorban a jelentkező diák motiváltságára vagyunk kíváncsiak. Egy kérdőív, illetve a bemutatott rajzok segítségével felmérjük szorgalmát, kreativitását. Szögletes és hengeres tárgyakból álló kompozíció A/3-as, tónusos rajza alapján meggyőződünk térlátásáról, kompozíciós készségéről, kézügyességéről.

Általános Intézményi művészeti oktatás keretei, formái

Művészetek oktatása általában

Ének-zene

Az 5-10. évfolyamig kéthetente dupla órán az aktív zenélésé a főszerep, éneklési, ritmusjátékos, a tanulást tanító, készségfejlesztő, kreatív feladatokkal, ahol tréfás-tanulságos, mai kor zenéjének felvételei mellett a diákok által kért zenék is megszólalnak.

Zenei tevékenységek

A Szilády Vegyes Karának 2020. október 2-i fellépésének felvétele a HalasMédia oldaláról:

https://youtu.be/46AjzgETqdk

 

Képek a kiemelkedő versenyeredményekkel büszkélkedhető Sziládys Legények csapatának 2019/2020-as eseményeiből.

 

A zene világnapjára a Gimnázium aulájában a zenészekkel emlékeztünk. Felkészítőjük Csorvási Zoltán.

 

Művészetek- RAJZ

Weöres Sándor így ír „A teljesség felé” c. műve első mondatában:

„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.”

Ahogyan a művészetek oktatásában általában, a művészetek tantárgy keretében is ez az igazi feladatunk / célunk / módszerünk, kibontani, felébreszteni a diákokban rejlő „ős tudás”-t - közösségben, közösen megvalósuló tevékenység által. Weöres műve már címében is magában hordozza e törekvést. „A teljesség felé” vezető utat igyekszünk megláttatni diákjainkkal, hogy elindulhassanak rajta. A teljességet keressük az egyénben, az egyén és a közösség viszonyában, és a teljességet, egységet a művészetek terén. A feladatok a képzőművészet szemszögéből, a képzőművészet eszközeivel, technikáival megvalósuló tevékenységek, amelyek szorosan, alig elhatárolhatóan egészülnek ki a tágabb értelemben vett művészeti alkotó folyamatokkal.

A művészet fogalmának megismerése után a könyvet, mint az irodalom, a képző- és az iparművészet, a szó és a kép egységét tanulmányozzuk. Könyvborítót, Ex Libris-t, illusztrációt készítünk. A művészettörténetbe való betekintés és a szabadkézi rajz gyakorlása során megismerkedünk a síkművészet, festészet és grafika, színkontraszt, színkeverés, a térábrázolás, tónus, perspektíva, iránypontok, aranymetszés… fogalmaival, egyéni és csoportos feladatok által. Origami készítésével, 3D-s rajzokkal tanulmányozzuk a sík és a tér viszonyát. Együttműködünk a művészetek tantárgy többi csoportjával, saját kiállításunk mellett, a színdarabokhoz, hangversenyekhez is készítünk plakátokat, meghívókat.

A képzőművészet egy egyetemes nyelv - egyfajta gondolatátvitel, kommunikáció szavak nélkül – amelyet szinte mindenki ért a maga módján, és mint minden nyelvet, ennek helyes használatát is meg lehet tanulni, talán épp „alényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése” által. 
Legfrissebb híreink

2021-01-15 16:14:25

Virtuális tárlat a Sziládyban

Komoly művészeti képzés folyik a református gimnáziumban. Sziládys diákok alkotásaiból állítottuk össze virtuális tárlatunkat.

Bővebben
További hírek