Történelem

A kisgimnazistáknál (5–8. évfolyamon) a történelemtanítás elsődleges célja a tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a motiváció. A tanulók tevékenykedtetése, az élmény alapú tanulás mind ehhez járul hozzá. Az utóbbi években számos módszertani képzésen vettünk részt, a tanultakat igyekszünk a mindennapi gyakorlat részévé tenni. Ezt a célt szolgálják a tevékenykedtető órák (pl. kipróbálhatják, hogyan készítettek ékírásos agyagtáblákat, vagy hogyan írtak lúdtollal a középkorban), a kreatív feladatok, a projekthetek és a kooperatív technikák. Rendszeresen dolgoznak tanulóink pár- és csoportmunkában, melynek során változatos feladatokon keresztül (pl. gondolattérkép, hiányos táblázat) fejlesztjük együttműködési, szociális, kommunikációs és szövegértési készségeiket.

Események elhelyezése térben és időben

Az alsóbb évfolyamokon az érdeklődés felkeltése mellett fontosnak tartjuk azt is, hogy a tanulók biztos alapokkal lépjenek a 9. évfolyamra, ezért az alapvető történelmi kompetenciák (pl. események elhelyezése térben és időben, ismeretszerzés a forrásokból, összefüggések feltárása és megfogalmazása) elsajátítására már ekkor nagy hangsúlyt fektetünk.

Azok számára, akik történelemből emelt szintű vizsgát terveznek, a 10. évfolyamtól van lehetőség tagozatos csoportba jelentkezni, illetve 11. évfolyamosként is bekapcsolódhatnak a felkészülésbe (fakultáció). Az élményszerű oktatásra ebben a tanulási szakaszban is törekszünk, de ez érettségihez elvárt kimeneti követelmények szigorúsága miatt a tudatos, célirányos felkészülés, az egyes feladattípusok (egyszerű, rövid választ igénylő tesztek, rövid, hosszú és ún. komplex esszék) gyakorlása kap egyre inkább központi szerepet.

Diákjainkat emellett rendszeresen készítjük – sikerrel – egyéni és csapatversenyekre egyaránt; ez utóbbiak – problémamegoldási képességre, kreativitásra, digitális tudásra építő kihívásai – nagyobb érdeklődésre tartanak számot.

Végezetül szeretnénk kiemelni, hogy a nemzeti ünnepek illetve megemlékezések alkalmából rendezett iskolai és városi ünnepségek szervezésében is nagy szerepet vállalnak a történelmet tanító tanárok és diákjaink. A hagyományos műsorok mellett egyre többször alkalmazunk újszerű, kreatív és látványos módszereket

További képekFigyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!