Angol

Iskolánkban az angol nyelvoktatásnak kiemelt jelentősége van. Ezért a 9. évfolyamon egységesen a nyelvtanulást és az első nyelvvizsga megszerzését tűzzük ki a tanév fő feladatának. Több nyelvi csoportban, különféle szinteken tanítjuk heti 6 órában a nyelvet. Az egyes csoportok céljai a tanulók felkészültségéhez igazodnak. Lesz olyan csoport, amelyiknek a C1-es (felsőfokú), másoknak a B2-es (középfokú) típusú nyelvvizsga közeli megszerzése lehet a reális célja, de a lassabban haladóknak is lehetővé fogjuk tenni ennek a szintnek az elérését két-három tanéven belül.

Minden nyelv egy új kapu a világra

Az 5-6. évfolyamokon 4 órában, a 7-8. évfolyamokon az új kerettanterv szerinti 5 órában tanulják diákjaink az angol nyelvet.

A 10. osztálytól a második idegennyelv intenzív tanulására (négy, később akár hat órában) lesz lehetősége diákjainknak, de bármelyik évfolyamon lehetőség van plusz órában tanulni bármelyik iskolánkban elérhető nyelvet.

A csoportok átjárhatóságát biztosítjuk. Ehhez nagy segítséget ad az év eleji bemeneti- és az év végi kimeneti teszt, amivel nyomon követjük a tanulók nyelvi szintjének előrehaladását is.

Angol nyelvoktatásunk eredményességét növeli az iskolánkban tanító amerikai lektor, Steve Szikszai, akivel heti rendszerességgel találkoznak a csoportok.

Folyamatosan érezzük diákjaink motivációjának fontosságát, ezért

  • minden terem rendelkezik multimédiás eszközzel, digitális táblával
  • tankönyveink interaktív tananyagot tartalmaznak
  • rendszeresen szervezünk külföldi tanulmányi utakat,
  • lehetőség van AFS diákcsere programban részt venni,
  • projekt hetet szervezünk (lengyel-magyar)
  • angol versenyt szervezünk

Nyelvtanárként folyamatosan gondolkodunk és dolgozunk azon, hogy a nyelvtanulókat minél jobban tudjuk segíteni abban, hogy elsajátítsák az idegen nyelvet, ezért oldott légkörben, a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve tanítunk. Az online oktatás ideje alatt is zavartalanul és hatékonyan folynak a tanórák.

Diákjainknak lehetőségük van a tantermi órák keretein kívül is a nyelvgyakorlásra. A lengyel testvériskolánkkal szervezett projektek munkanyelve az angol, így a programba bekapcsolódó diákjaink, az angolt közvetítő nyelvként használva érdekes, különböző tantárgyakhoz kapcsolódó témákban fejleszthetik nyelvtudásukat.

Iskolánk 2009 óta akkreditált ECL vizsgahelyként működik. Tanáraink több vizsgahelyen vizsgáztatnak.

A tanulók képzése mellett tanáraink is folyamatosan képzik magukat. Erasmus külföldi továbbképzésen, módszertani és tanítást-tanulást segítő továbbképzéseken vesznek részt évente.

További képekFigyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!