Tanyaprojekt

Napjainkban az iskoláknak és ezzel együtt a diákoknak számos kihívásnak kell egyidejűleg megfelelniük. A média minden formája telis-tele van olyan kívánalmakkal, hogy mit is kellene tudniuk a diákoknak. Csak néhány példa: Pontosan értsék a tananyagot, és tudják azt alkalmazni a mindennapi problémák megoldásában. Tudjanak hatékonyan kommunikálni, képesek legyenek csapatban dolgozni, törekedjenek egymás megismerésére és elfogadására. Értsék meg és tiszteljék hagyományainkat, és ezekre alapozva alakítsanak ki egészséges életvitelt. Szeressenek dolgozni, és gyorsan változó világunkban váljon életformájukká a tanulás.

Projektek a tanulásban: általános leírás

Ezeknek a céloknak az elérésére való felkészítés az iskolai nevelés-oktatás feladata. Talán érezhető, hogy ez nem könnyű feladat, és komoly kihívások elé állítja a pedagógus közösségeket. Olyan képességrendszerek alakítását kell megtervezni és véghezvinni, amelyek korszerű pedagógiai módszeregyüttesek alkalmazását igénylik. Ezek közül az egyik leghatékonyabb a projekt.

A projekt olyan sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma áll. A kitűzött cél nem egyszerűen egy feladat megoldása, hanem annak a lehető legtöbb vonatkozásnak a feltárása, amely a valóságban a probléma megoldása körül felmerül.

A projekt a gyerekek csoportos feladatmegoldásán alapszik. A tanulási folyamatban sokféle tevékenység zajlik, ami lehetőséget ad arra, hogy a tanulók minden képessége felszínre kerüljön, és fejlődhessen. A résztvevők több ponton a tervezésbe is bekapcsolódnak, amely erősíti felelősségérzetüket, fejleszti kreativitásukat és fokozza a tanulási motivációjukat.

A projektfeladatok megoldása során sokféle produktum készül, amelyek bemutatása, közzététele során formálódik a gyerekek önbizalma, és szinte észrevétlenül fejlődik beszédkészségük is.

A projekt és a kompetenciák

A projekt tevékenységrendszerének megtervezése során az iskolai tantervi és követelményeken kívül figyelembe vettük a kulcskompetenciákat. Az ernyő- és alprojektek közös célja az e területeken való fejlesztés folyamatossá tétele.

A projektkeretű tanulás szervezése

Az éves tanulási tevékenységet egy vezetőtantárgy köré szervezett tematika segítségével irányítjuk. A téma kiválasztáskor figyelembe vettük az adott évfolyamon érvényes helyi tantervet. Ernyőprojektnek nevezzük azt a vezérfonalat, amely az egész éves tevékenységhez a keretet szolgáltatta.

Ez a munka csoportos alkotómunkát, internetes és könyvtári kutatómunkát, egyéni tanulást, médiafigyelést, film és fotókészítést, adatgyűjtést, mérést, kísérletezést és elemzést is tartalmazhat. A munkák elkészítéséhez a pedagógusok és más felnőttek tanácsait, segítségét kérhetik a gyerekek. Az elkészült munkákat kiállításon mutatják be a gyerekek, az értékelésben pedig a szülők is részt vesznek. Diákjaink számára azért is nagyon fontos ez a lehetőség, mert itt nincs külső mérce, minden munkát saját alkotójához képest értékelhetünk. Így mindenkinek lehetősége lesz megérezni a siker ízét, és megerősödhet a tanulási motiváció, javulhat az énkép.

A tanyaprojekt leírása és megvalósulása az iskolánkban

5. osztály Élet egy kiskunhalasi tanyán

Ebben a tanévben a gyerekek csoportjai egy képzeletbeli tanyán élnek valahol Kiskunhalas környékén, és ott dolgoznak. E munka során kapott feladatok segítik őket a tananyag feldolgozásában, egymás megismerésében és elfogadásában. Fokozatosan egyre önállóbban végzik tanulási feladataikat, miközben sok lehetőségük adódik saját ötleteik megvalósítására és tehetségük kibontakoztatására. Tanári irányítással egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a tanulásban a digitális környezet nyújtotta előnyök és lehetőségek.

Az éves tevékenységeket jól mutatja az alábbi ábra:

6. osztály: Országismeret

Hatodik osztályban is a természetismeret a vezető tantárgy. Magyarországot barangoljuk be ebben az évben. A diákok új csoportban kapnak egy nagytájat, amit meg kell ismerniük, tanári segítséggel. A munka szerves része a rajz, technika, informatika, történelem és magyar órai aktuális feladatok megoldása. Ezek felsorolása itt következik:

1. Térképismeret

Nagytájak- tabló

 • domborzata, vizei és közigazgatása
 • ipara, ásványkincsei
 • éghajlata, talaj
 • természetes növény takarója
 • mezőgazdasága- növénytermesztés, állattenyésztés, borvidékek

2. Önálló kutatás

Nemzeti parkok

 • jellemző területek
 • védett növények és állatok

3. Életközösségek a tájon

Budapest

4. Magyar irodalom

Tájhoz kötődő mondavilág

5. Történelem

Csaták, várak a tájon

Alternatív feladatok projekt bemutatóhoz:    

 • újság készítés
 • makett készítés
 • társasjáték készítés
 • napló írás
 • kiállításterv
 • túraterv
 • rajzos térkép

 

További képekFigyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!