Pataky Dezső


Pataky Dezső Áporka községben a helyi jegyző fiaként 1872-ben született. Elemi iskoláit szülő falujában végezte majd a kunszentmiklósi gimnáziumba került. A VI. osztály után Halasra jött, s itt fejezte be középiskolai tanulmányait jeles érettségivel 1890-ben. Hasonló sikerrel végezte a református teológiát Budapesten.

Lelkészi oklevelének megszerzése után, 1896-ban Halasra került segédlelkésznek a tudós Szilády Áron mellé. Itt jegyezte el magát későbbi hitvesével, Hamar Erzsébettel és igyekezett megfelelő álláshoz jutni. Ezért Szilády Áron biztatására és párt fogásával beiratkozott a budapesti Tudományegyetemre s annak bölcsészeti karán magánúton tanári oklevelet szerzett a történelem-földrajz szakcsoportból. Már 1899-ben a gimnáziumhoz került helyettes tanárnak, majd rövidesen rendes tanárrá lépett elő. A magyar történelem felejthetetlen hatású, ékesszóló tanítójaként folytatta áldásos működését az ősi iskola falai között. 1911-ben igazgató lett, mintaszerű pontossággal vezette a virágzó iskola életét 1924-ig, amikor is a halasi nép bizalma Szilády Áron örökébe, az egyik lelkészi állásba hívta el. Ettől fogva mint az igazgatótanács elnöke, érvényesítette befolyását a gimnázium életének irányításában 1934-ben történt teljes nyugalomba vonulásáig.

Pataky Dezső a kiskunhalasi református gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora és a kiskunhalasi református gimnázium nyugalmazott igazgatója 65 éves korában,1937-ben halt meg. Kiskunhalason a református öregtemetőben helyezték örök nyugalomra.

híres tanáraink

Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!