Dr. Barna Barbara

biológia, kémia

barbara.barna.dr@szilady.net

1992-ben érettségiztem Kecskeméten, a Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányaimat a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán folytattam, ahol 1997-ben szereztem biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomát, majd 1999-ben környezetvédelmi szakon másoddiplomát. Mivel a tudományos munka és a kutatás mindig is érdekelt, évekig dolgoztam az egyetem élettani tanszékén, ahol az idegrendszeri működést és az epilepsziás működészavart tanulmányoztam. 2003-ban szereztem tudományos fokozatot biológiából. Kutatási eredményeimet számos hazai és nemzetközi konferencián prezentáltam, angolnyelvű szakfolyóiratokban publikáltam. Tanítottam általános iskolában, szakközépiskolában és gimnáziumban egyaránt.

2019 szeptembere óta tanítok biológiát és kémiát a Szilády Áron Gimnáziumban. Nagyon jól érzem magam a munkaközösségben és a diákok közt. Megtisztelő számomra, hogy egy nagy történelmi múltra visszatekintő, értékteremtő iskolában taníthatok, ahol fontos szempont a hit, a magas szakmai oktatás és a gyermekek személyiségének fejlesztése. Célom, hogy a pedagógusi munkám során a diákokkal megszerettessem a természettudományos tantárgyakat, azon belül is a biológiát, kémiát. Úgy gondolom, hogy magas szintű szaktárgyi ismeretek nélkül nem lehet egészségesen és környezettudatosan élni. Ahhoz hogy a jövő felnövekvő generációja értse a fenntarthatóság fogalmát, értékként tekintsen az egészségre, a természetre, az élővilágra, szükségesek a természettudományos ismeretek. Ezért arra törekszem, hogy élményszerűen, sok-sok érdekességgel kiegészítve, kísérletezéssel színesítsem tanóráimat.

Rendszeresen gyülekezetbe járó, keresztyén értékeket valló ember vagyok. Pedagógusi munkám során igyekszem a gyerekekkel egy szeretetteljes, elfogadó és barátságos légkört kialakítani, amely segíti az eredményesebb ismeretátadást és tanulást, és igyekszem jó példát mutatni az egészséges életmód, a környezettudatos gondolkodás és a keresztény alapokon nyugvó, erkölcsös magatartás terén.

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok…

A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.”      

(Biblia, Pál levele a korinthusiakhoz 13:1-13.)

biológia kémia

Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!