Eredményes tanévet zárt a Szilády

2023. június 24-én délelőtt tartották a református templomban a Szilády Gimnázium tanévzáró istentiszteletét.

Arany-Michelsz Tímea lelkész igehirdetése után Szabó  Ferenc igazgató tartotta meg tanévzáró beszédét. A gimnázium eredményes tanévet zárt, sok diák ért el kitűnő tanulmányi- és versenyeredményt. Az iskolai díjakat Gavlikné Kis Anita igazgatóhelyettes ismertette. Díjak: Év diákja díj: Markó Vivien 12.b, Természettudományokban legeredményesebb diák: Szilágyi Zsombor 11.b, Jó tanuló, jó sportoló díj: Vas Emma 11.a, Simon Zsuzsanna-díj: Pap Abigél 7.b, Kránicz Izabella Daniella 7.b, Rontó Nóra 7.b, Varga Jenő vándorserleg-legsportosabb osztály: 5.a osztály, Tegzes Miklós vándorserleg-tanulmányokban legjobban teljesítő nyolc évfolyamos osztály: 5.b osztály. Ez alkalommal Lehóczky Györgyi iskolatitkár eddigi példaértékű munkájáért Pro Schola díjat vehetett át.  A tanévzárót Bocskorás Bertalan elnök-lelkész szavai zárták.
Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük a tanárok és diákok munkáját, kellemes vakációt!

A díjazott diákok méltatása...

Lehóczky Györgyi méltatása...

A kitűnő tanulók névsora...

Igazgatói beszéd
Tisztelt Elnök-lelkész úr, Főigazgató úr!
Tisztelt Kormánybiztos úr!
Tisztelt Szülők!
Kedves Vendégeink!
Kedves Diákok!
Nagyrabecsült Kollégáim!
Szeretettel köszöntök mindenkit tanévzáró ünnepségünkön.
Ez a tanév sem telt eseménytelenül. A gimnáziumi élethez kapcsolódó programok, versenyek, ünnepek mellett jubileumi alkalom is színesítette az évet. 130 esztendővel ez előtt végzett az első évfolyam iskolánk jelenlegi épületében. Ebből az alkalomból rajz-, és fotópályázatot hirdettünk diákjainknak, amelyre csodálatos alkotások érkeztek az iskola épületéről. Újra sütivásárt rendezhettünk és a befolyó összegből az eddigi legnagyobb támogatást, mintegy 850.000 Ft-ot tudtuk küldeni a Kárpát-medencei Református Oktatási alapba, amelyből idén Ukrajna területén lévő református iskolákat támogat a szervező, a Magyarországi Református Egyház. Az Erasmus program által nyújtott lehetőségnek köszönhetően kilenc csoportos, illetve egyéni tanár és diák mobilitások valósultak meg. Máltán, Spanyolországban, Portugáliában, Írországban és Ausztriában járhattak diákjaink és a tanárok.
Sajnos a szomszédságunkban zajló háború okozta infláció és energiaáremelkedés bennünket is kihívások elé állított. Az ezen való túllendülés a tanárok és a diákok részéről is lemondásokkal és fokozott odafigyeléssel valósulhatott csak meg. A buborékot nem tudtuk fűteni, a termek fűtését csak koradélutánig tudtuk biztosítani, a tanári és az igazgatóhelyettesi iroda ajtaja is mindig csukva volt a minimálisan fűtött folyosók miatt. Ezúton is megköszönöm a kollégák áldozatvállalásait, amelyet a spórolás érdekében tettek.
Változások is voltak a tanévben. Szeptemberben új gazdasági vezetőnk érkezett László Mária személyében. A Református Egyházközség decemberben megválasztotta a megüresedő lelkipásztori helyére Nt. Bocskorás Bertalant, aki feleségével Enikővel látja el a lelkészi feladatokat. Kívánunk nekik Istentől megáldott szolgálatokat!
Elköszönünk Főigazgatő úrtól, Arany-Michels Richárdtól és iskolalelkészünktől Arany-Michels Tímeától, akik a nyár folyamán Dunavecsére költöznek. Sok erőt kívánunk a további szolgálataikhoz. A nevelőtestület búcsúajándékát a záróértekezleten adja majd át.
Kiváló versenyeredmények születtek a tanévbe. A teljesség igénye nélkül a legrangosabbak közül sorolok néhány eredményt:
Földrajz Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 10. hely Szilágy Zsombor – Bertalan Gábor
Református Iskolák Országos Fizikaversenye 1. hely Lengyel Zsigmond - Tóbiás Zoltánné
Budó Ágoston Országos Fizikaverseny 4-5. helyezések Solti Tímea és Fenyvesi Fanni – Nagy-Czirok Lászlóné
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem országos irodalmi verseny 11. hely csapatverseny Kun Emese, Tar Jázmin, Váczi Veronika – Lázár Erika
„LENNÉK ÉN FOLYÓVÍZ” nemzetközi meseíró pályázat 1. hely Vincze Ádám - Palásti Károly
27. Országos Zsoltáréneklési Verseny arany minősítés: Juhász Anna Lola, Tóth Boglárka, Véh Helga – Andáné Vastagh Andrea
Röplabda diákolimpia országos döntő 6. hely – Gregusné Miskolci Magdolna
Atlétika Diákolimpia országos 6. hely Szloboda Hédi
Olasz ROK Cup gokart bajnokság 1. helyezett Zsebő Marcell
Ezek mellett megnyertük a Szilády és a Tekó kupákat. Hajrá Szilády!
A tanévben induló minden versenyzőnek gratulálok és köszönöm a felkészítő tanárok áldozatos munkáját.
Nem csak versenyeken, hanem kutatásokban is jeleskedtek diákjaink. A MTA elismerését vehették át kutatómunkájuk eredményeként Rónai Jázmin és Haskó Zsolt tanulók. Felkészítőjük Nagy-Czirok Lászlóné.
A versenyek mellett tanulmányi eredményekben sincs okunk szégyenkezni. Az iskola tanulmányi átlaga magasabb a tavalyihoz képest, idén 4,57. Az ötödik évfolyam mindkét osztálya meghaladja a 4,8-as tanulmányi átlagot. 128 tanuló kitűnő, 124 diák pedig jeles rendű bizonyítványt vehetett ma át. Egy tanulónak egy tantárgyból augusztusban kell majd újra számot adnia tudásáról. A középiskolai korosztályból sok diákunk javított a tavalyi eredményéhez képest. A legnagyobb változást egy év alatt 1,01-os eredménnyel Jánosi Teodóra 11.C osztályos tanuló érte el, így közel kitűnő lett. A 11.A osztályból Nagy Gergő 0,9-et javított. A 11.B-be járó Kelemen Márton pedig a 0,75-os javításával 4-es feletti átlagot szerzett. Elismerésre méltó a munkájuk.
A református iskolákban szokás, hogy a tanévzáró alkalmával a kitűnő tanulók neveit ismertetik és elismerő tapssal is jutalmazzák. Kérem, hogy évfolyamonként a kitűnő tanulók álljanak fel. A kivetítőn a neveik látszanak. Először az ötödik évfolyam…
A nyelvoktatás óriási lendületet vett ebben a tanévben. Amíg tavaly a végzős diákjaink 56%-a rendelkezett angol vagy német nyelvvizsgával, addig ebben a tanévben ez 72%-ra ugrott és emellett 20 diák C1-es felsőfokú és 2 diák C2-es mesterfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Köszönöm a nyelv szakos kollégák odaszánását!
Tanáraink érdemit is elismerték ebben a tanévben. Palásti Károly mesterpedagógus közművelődésért járó városi kitüntetésben részesült. Biró Emőke tanárnő Kiskunhalas város közneveléséért járó díját vehette át. Idén a végzősök javaslata alapján Pro Iuventute díjazott lett Rontó Luca tanárnő. A Fenntartó Comenius pedagógiai díjjal jutalmazta Rapavi Róbert és Tóth Ferenc igazgatóhelyettes urakat.
Kiskunhalas város képviselőtestülete a harminc éves lelki, szellemi és intézményfejlesztői munkájának elismerése képpen díszpolgári címet adományozott Bödecs Pál nyugalmazott lelkipásztornak, akit az átadóünnepségen Dr Bognárné Nagy Éva címzetes igazgatónő méltatása mellett Főtiszteletű Balog Zoltán püspök úr elismerő szavaival is köszöntöttek.
Elismerésünk képpen egy templomba illő tapssal mi is jutalmazzuk meg a kitüntetetteket.
Hétfő óta folynak az érettségik. A két nyolc évfolyamos osztályunk diákjai már átvehették érettségi bizonyítványaikat számos tantárgyi és általános dicsérettel gazdagítva. A négy évfolyamos „C” osztály hétfőn kezdi az érettségit.
A héten megtörténtek a jövő évi beiratkozások is. Iskolánk iránti nagy érdeklődés miatt Fenntartói engedéllyel a tervezett három helyett négy osztályt fogunk indítani. Idén kifejezetten magas arányú volt a kitűnő és jeles rendű diákok érdeklődése Gimnáziumunk iránt. Megnövekedett számban, kiváló eredményekkel jelentkeztek a Központi Református Iskola diákjai. Reméljük, hogy egyetlen felvett tanulónak sem okozunk majd csalódást és sikerül eljuttatni mindenkit középiskolai céljaihoz.
A nyári szünetben az előző évekhez hasonlóan táborozni mennek diákjaink. Vándortáborban és bringatáborban pihenhetik ki a tanév fáradalmait a diákok. A tanároknak az is feladatokkal teli lesz. Köszönöm, hogy vállalták a szervezést.
Nem volt könnyű a mögöttünk lévő tanév. Nagyon köszönöm minden támogatónak és a szülők közösségének, hogy segítették az iskolai programok megvalósulását és hogy a SzIK bálat idén is megszervezték.
Köszönöm a Fenntartónak, hogy a nehézségek ellenére az oktatás idén is zavartalanul folyhatott.
Hálásan köszönöm a Sziládys Öregdiákok Baráti körének a tanévben nyújtott támogatásokat.
Végül, de nem utolsó sorban tisztelettel megköszönöm minden kollégámnak az erőfeszítéseket, amelyeket a diákok fejlődésének érdekében tettek.
Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünidőben!
Ezennel a 2022-es 2023-as tanévet ünnepélyesen bezárom.


Fényképek...

 

 Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!