Tanévnyitó 2023 - 30 éves jubileum

Szabó Ferenc igazgató nyitotta meg a 2023/24-es tanévet a Szilády Gimnázium tanévnyitó istentiszteletén a református templomban.

Augusztus 31-én, 15.30 órakor kezdődött az iskola tanévnyitó istentisztelete a református templomban. Damásdi Péter iskolalelkész áhítatát követően Szabó Ferenc igazgató tartotta meg tanévnyitó beszédét. Az elsős diákok valamint a tanárok közül Csiszár Katalin és Nagy Győry Tamás tettek fogadalmat. Ezt követően adták át a Pro talento-díjat. Az elismerésben  Babenyecz Anna és Bernhardt Anna részesült. Az ünnepség az iskolazászló kivonulásával ért véget. Szeptember elsején osztályfőnöki órákkal és tankönyvosztással kezdődik az új tanév. Ebben a tanévben emlékeznek arra, hogy a református gimnázium 30 évvel ezelőtt alakult újjá.

Fényképek...

Igazgatói beszéd:
Tisztelt Vendégeink, Elnök-lelkész úr, Presbitérium, tisztelt szülők, kedves diákok, nagyrabecsült Kollégáim!
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Magyar Lajosné Margit nénit, aki az újrainduló református Gimnázium első négy évfolyamos osztályának osztályfőnöke volt és most is itt van közöttünk. Jó egészséget kívánunk!
Jubileumi tanévkezdés a 2023-as. Az 1948-as államosítás után 1993-ban, harminc évvel ezelőtt indult újra a református gimnázium Kiskunhalason egy négy és egy hat évfolyamos osztállyal.
Véghső István öregdiákunk így emlékezik vissza az első tanévnyitóra:
„1993. augusztus 29-én, 14.30-kor megkezdődött a református templomban a tanévnyitónk. Id. Hegedűs Lóránt püspök mellett számtalan ember kért, kapott és "szerzett" szót. Énekeltünk, figyeltünk. Meleg volt, de mi fegyelmezettek voltunk. Ott voltak a '48-as öregdiákok is... A vidéki egyháztagok közül többen is, 18 óra felé elindultak haza. Igen, ilyen soká húzódott a tanévnyitó. Végül 19 óra után lett vége. Azóta is emlegetik, emlegetjük.”
A magyar református oktatás 492 évében mindig is fontos volt a tanulni vágyó fiatalok képzése mellett a lelki nevelés is. Ebből a feladatból az elmúlt harminc évben újra kivehette részét a Szilády Áron Református Gimnázium. Soli Deo Gloria!
A rendszerváltás utáni időszakban az egyházaknak sorozatosan visszaadott intézmények között Gimnáziumunk dinamikus fejlődésével méltán hívta fel magára a figyelmet. Köszönet a fenntartó gondos odafigyelésének és a folyamatos fejlesztéseknek. Hála Istennek, hogy az elmúlt három évtizedben iskolánknak nem voltak beiskolázási nehézségei, a tervezett osztályok mindig el tudtak indulni és a pedagógusok fáradhatatlan munkájának köszönhetően számos tanuló ért el kiváló eredményt és jutott be a felsőoktatásba.
Ennek a jubileumnak a tanévben több nagyszabású programot is szentelünk. Elsőként október 14-én az öregdiákok baráti körével közösen ünnepeljük meg az elmúlt harminc évet. Erre az alkalomra az első két osztály diákjait és osztályfőnökeit is külön meghívjuk.
A kidőlt és veszélyesnek ítélt, illetve elszáradt fák helyére, a jubileum alkalmából az ősz folyamán harminc fát, illetve cserjét ültetünk.
Mielőtt a fontosabb eseményekről és változásokról beszélek rövid számvetés következik a nyári szünet eseményeiről.
A 2022-es nyári érettségi vizsgaidőszakban 96 tanuló tett rendes, 71 diák előrehozott érettségi vizsgát. 102 emelt szintű érettségit tettek végzőseink A visszajelzést adott tanulók  84 %-a a felsőoktatásban folytatja tanulmányait, 12 %-uk szakmát fog tanulni és hat tanuló a következő felvételi időszakig dolgozni fog.
Három öregdiákunk kapott elismerést a nyáron:
Földes Frézia summa cumme laude gyógyszerész diplomájáért különdíjban részesült.
Sendula Flóra negyedik éves gyógyszerészhallgató a legjobb tanulmányi eredményt érte el a Bács-Kiskun Vármegyei diákok körében.
Az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából Novák Katalin köztársasági elnök Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesítette Ignácz Ferencet a Szegedi Tudományegyetem tanárát.
Továbbá Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Bödecs Pál, a Kiskunhalasi Református Egyház nyugalmazott lelkipásztora.
A megszokottnál visszafogottabb fejlesztésekre, felújításokra volt csak lehetőségünk. Az elmúlt télen megnövekedett gázárak jelentősen bekorlátozták az anyagi mozgásterünket. Az elmúlt hónapokban sikerült azért néhány termet és a konyhát kifesteni. Új szaktanterem került kialakításra, ide költözött a képzőművészeti tagozat.
Tizenegy Erasmus mobilitáson vettek részt tanárok a nyár folyamán. Köszönöm az Erasmus program összefogását Csiszár Katalin és Kelemenné Márkus Ágnes tanárnőknek.
Laborfejlesztésre több, mint 40 millió forintot nyert a Fenntartó, így a tanév során lehetőség nyílik a jelenlegi eszköztár bővítésére. Gavlikné Kis Anita laborvezetőnek köszönöm a pályázatírás helyi összefogását.
Szokásos nyári táborainkat idén is megszervezték a tanárok. Köszönöm Gregusné Miskolci Magdolna, Elekné Szélpál Ildikó, Szűcs Nóra és Szűcs Erzsébet tanárnőknek és Rapavi Róbert tanár úrnak a vándorviadal, a vándortábor és a bringatábor szervezését.
Iskolánk küldöttsége a református középiskolák találkozóján járt a felvidéki Rimaszombatban.
Az elmúlt napokban megtartottuk a gólyatábort. Nagy Brigitta tanárnőnek, Bertalan Gábor tanárúrnak köszönöm a szervezést, és mindenkinek az áldozatos munkát, amelyet itt végeztek három napon keresztül, annak érdekébe, hogy az új diákok megismerkedhessenek egymással. Külön köszönet az osztályfőnököknek Forczekné Lány Tünde, Váczi Marianna, Harnóczi Hajnalka tanárnőknek és Nagy Győry Tamás tanár úrnak, akik végig az osztályok mellett voltak. Megköszönöm a diáksegítők munkáját is.
Néhány fontos tudnivaló az előttünk álló tanévről:
Iskolánk iránti óriási érdeklődésre való tekintettel 613 tanuló, 23 osztályban kezdi meg szeptember 1-én az iskolát. Közöttük van két cserediák. A 9.D osztályba Tháiföldről, a 11.D osztályba pedig Mexikóból érkezik egy-egy tanuló. Hasznos időtöltést kívánunk nekik! A beiratkozott kilencedikes diákok több, mint a harmada a Központi Református Általános Iskolából érkezik hozzánk.
A következő tanévben is lesz online próbamérés és kompetencia mérés. A kevésbé jól teljesítő diákoknak felmenő rendszerben, a hatodik évfolyamtól kezdődően mentori programot fogunk indítani.
Továbbra is lesz lehetőség Erasmus utazásokon részt venni. Ennek a programnak köszönhetően ősszel és tavasszal érkeznek hozzánk olasz, spanyol és osztrák diákcsoportok.
Elkészült az órarend. A duplaórás rendszer megtartása volt az egyik fő szempont. Rengeteg egyeztetéssel és sok kompromisszummal, de végül mindennek és mindenkinek megvan a helye a következő tanévre. Hálás köszönet Németh István tanár úrnak az órarend készítőjének, aki jószándékból, türelemből és kitartásból újra dicséretes ötösre vizsgázott. Ha valaki elégedetlen a saját órarendjével, akkor kérem próbálja meg az egész iskolát nézni, mert nagyon sok feltételnek kellett megfelelni. Köszönöm a segítő munkát Nagyné Kis Bernadett igazgatóhelyettesnek.
Az órarendhez kapcsolódoan a csengetési rendünk is változik. A jó hír, hogy hétfőn az eddig 7:30-as kezdés helyett 7:45-kor fogunk kezdeni, viszont a többi napon a megszokotthoz képest öt perccel korábban.
Elköszönünk az eddigi e-naplótól és a KRÉTA rendszerre állunk át.
Továbbra is kiemelten kell figyelnünk az energiahasználatra. A buborékot várhatóan nem fogjuk tudni felállítani. Külső burkolata elhasználódott, és a fenntartása ilyen energiaárak mellett igen költséges. A birkózó klubbal vagyunk tárgyalásban a teremhasználatról.
Kollégáktól köszönünk el és újak érkeznek. Kelemenné Márkus Ágnes, Paor Smolc Bernadett tanárnőktől, Horváth László tanár úrtól és Bernhardt Alexandra ped.assszisztenstől búcsúztunk el. Rapavi Róbert tanár úr nyugdíjba megy. Szintén nyugdíjas lesz Nagy Anikó tanárnő, viszont óraadóként közöttünk marad. A nyáron elköltöző iskolalkészünk helyére új érkezett. Damásdi Péter augusztus közepétől kapta meg püspöki kirendelését. Új tanárok Csincsák Klára református hittanoktató, Gömzsikné Stachó Tímea katolikus hittanoktató, Bihari Nagy László kémia-fizika szakos tanár úr, illetve Piszman Erika német szakos tanárnő, aki óraadó lesz. Farkas-Tóth Szilvia lesz az új pedagógiai asszisztens. Újra közöttünk lesz Kinsztlerné Lázár Erzsébet tanárnő, Pősz Attila tanár úr óraadóként és teljes állásban Zseni Zsófia tanárnő.
A szülők iskolai közösségének vezetésében is változás történt. Elnök lett Juhász Tímea, alelnök pedig Bozóky Gyöngyi. Köszönjük eddigi áldozatos munkájukat, sikereket és örömöket kívánunk a továbbiakhoz.
Mozgalmas tanév előtt állunk. Azért ne felejtsük el, hogy küldetésünk és feladatunk van: tanítani és tanulni! Isten adjon ehhez erőt és kitartást!

Ezennel a 2023-24-es tanévet megnyitom.Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!