Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Tanévnyitó istentisztelet - 2018

Archivált tartalom! Megtekintés: 595

 2018. szeptember 2-án, délután tartotta a református gimnázium tanévnyitó istentiszteletét.

Az iskolazászló bevonulása után Bödecs Pál lelkész-főigazgató  igehirdetését hallgathatták meg a résztvevő diákok, tanárok és szülők. Az igehirdetésben Bödecs Pál felidézte az iskola 25 évvel ezelőtti újjáalakulásának viszontagságos körülményeit. Ezt követően Varga Judit gimnáziumigazgató tartotta meg tanévnyitó beszédét, melyben beszámolt a kiváló érettségi és továbbtanulási eredményekről.  Ezt követően a kinevezett tanárok, valamint az elsős diákok tettek fogadalmat. Az ünnepségen adták át a PRO TALENTO díjat Markó Viviennek (8.b), Jenován Emmának (6.a) és Lajos Viviennek (11.d). Brinkus Helga tanárnő, aki az elmúlt évben még a gimnázium tantestületét erősítette és a diákotthont vezette, munkájának elismeréséül Pro Schola Reformata Halasie díjat vehetett át. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk! A tanévnyitó istentisztelet  az iskolazászló kivonulásával ért.

Varga Judit gimnáziumigazgató beszéde:

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm megjelent vendégeinket,
diákjainkat, tanár kollégáimat és a szülőket.
A 2018-19-es tanév különleges a számunkra: most ünnepeljük iskolánk újra indulásának 25. évfordulóját. A nevelőtestület számára már volt egy emlékező alkalom: időutazásra hívtuk azokat, akik 25 évvel ezelőtt segítették újjászületni a református Sziládyt. Igazi hőskor volt ez: teli feszültséggel, nehézséggel, ellenállással – másrészt jóakarattal, támogatással, igazi harcos helytállással. Mi, a mostaniak köszönettel és hálával tartozunk az akkori hősöknek, hogy volt bennük kitartás, erő és hit; és nem hagyták veszni az Iskolát. Nagyon értékes, küzdelmes időszak volt ez, aminek az eredménye a mai fejlődő, élő, eleven Szilády. Magam és kollégáim nevében ígérem, hogy a múlt hagyományait folytatva, a régiek emlékét megőrizve építjük tovább!
S ha már építkezés: ezen a nyáron az iskola épületében felújítási munkálatokat végeztünk, festettünk, szépítettünk. Nemsokára elkészül egy új művészeti tanterem, amelyben reményeink szerint egy év múlva elindulhat a művészeti tagozatos csoportunk oktatása.
Ezen kívül nyáron már is történt: Vándortábor, Talentum tábor, hittantábor és gólyatábor is volt. Sok élmény és jó emlék fűződik ezen együttlétekhez.
Nyolc tanárunk külföldi, angol nyelvű továbbképzésen vett részt az Erasmus pályázatunk keretében. Sok új, izgalmas módszert tanultak, amit a saját diákjaiknak és nekünk, többieknek is megmutatnak majd a tudásmegosztó alkalmakon.
Kiderültek mostanra a felvételi eredmények is. Eldőlt, hogy a 2018-ban végzett diákjaink hol folytathatják a tanulmányaikat. Ebben az évben is szép eredményeket értek el végzős diákjaink: az általuk közölt adatok alapján 82%-uk bejutott a vágyott egyetemre, főiskolára. Most is köszönöm az osztályfőnökök és a tanító tanárok áldozatos munkáját; egyben bíztatom a most 12-es diákjainkat a céltudatos, szorgalmas tanulásra, gyakorlásra, hiszen e nélkül nem érjük el a céljainkat.
Az új tanévet érintő híreink közül kiemelem, hogy iskolánk iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik. Három új osztályunk indul 84 diákkal, akik a gólyatáborban már megkezdték a beilleszkedést, ismerkedést. Rajtuk kívül több osztályunkban új diákokat köszönthetünk. Örülünk Nektek, kívánom, hogy érezzétek jól magatokat ti is ebben az iskolában!
Új tanárok is érkeztek közénk. Ezúton is köszöntöm közösségünkben Csapó Angélát, Csányi Jánost, Gyányi Miklóst, Rakonczay Norbertet, akik teljes munkaidőben itt lesznek velünk, valamint az új óraadó tanárokat: Dabis Henriket, Martin Amáliát, Fodor Zitát, Lasancz Ferencet, Réz Istvánnét. Részben új pozícióba került kedves kollégánkat is köszöntöm: Tóth Ferenc, a matematika órák mellett igazgatóhelyettesként vezeti a Kollégiumot.
Az elmúlt tanévben megkezdett értékalapú fejlesztési folyamatot tovább folytatjuk, hiszen mindannyian érezzük a mai iskolarendszer nehézségeit. A fejlesztésekbe a szülőket is bevontuk: a munkaközösségek munkájában részt vesznek, azt alakítják, közvetlenül segítik. Köszönöm nekik is a sok időt, energiát amit velünk töltenek; nagyon jó érzés ez a közvetlen támogatás, és inspiráló is egyben. Velük együtt formáljuk az iskolai közösségeket, és arra törekszünk, hogy az iskolában eltöltött nem kevés idő minél hasznosabban, hatékonyabban és minél jobb hangulatban teljen el a tanárok és a diákok számára is. Bizonyára sokan tudják, hogy augusztus 31-én megjelent az új Nemzeti Alaptanterv tervezete; ez egy nyilvános dokumentum, jelenleg véleményezési fázisban van. Több, mint 300 oldal, így még én sem tudtam részletesen áttanulmányozni, inkább csak bele-belenéztem. Ezek alapján mondhatom, hogy az ország oktatáspolitikusai is érzékelik az oktatási rendszerben lévő feszültséget és megkezdték a lassú és kiszámítható változtatást. Kevesebb óraszámmal, más tanítási gyakorlattal fogunk dolgozni a jövőben és végre nem kell mindenkinek mindent megtanulni, és megtanítani: lesz választási lehetősége az iskolának és a diákoknak is. Azt ígérik, hogy ez a mi bevonásunkkal, megkérdezésünkkel, a véleményünk figyelembevételével alakul majd végleges tananyaggá és 6-8 év alatt áll be majd az új rendszer. Mint felelős pedagógus örömmel üdvözlöm ezt a fejlesztést és egyben büszke vagyok, hiszen ez a folyamat a mi iskolánkban már elkezdődött, sokan közülünk már értjük, érezzük, hogy miről is szól az új oktatási reform.
A tegnapi napon Székesfehérváron részt vettem a református országos tanévnyitó rendezvényen, ahol Steinbach József püspök úr tartotta az istentiszteletet. Beszédem végén az ő gondolatát adom át, az ő üzenetét közvetítem. A 25. zsoltár alapján arra buzdított minket, hogy bízzunk az Úrban, kövessük őt, és hirdessük az Urat. Merjük vállalni a hitünket, és mondjuk is ki az iskolai mindennapokban. Jó esetben egy református iskola minden napját áthatja a kegyelem, ez adja az erejét. Püspök úr szavaival élve: egy református iskolában a rendszeres kegyelem kell, hogy jelen legyen. Nagy tehát a felelősségünk! Az utóbbi napokban is bebizonyosodott, hogy a mi tanári közösségünk erős, összetartó, egymást tisztelő pedagógusokból áll és a sok nehéz próbatétel között is tud örülni annak, hogy Isten szeret minket és szereti a gyermekeket, akiket ránk bíz. Bíztatást és erőt ad nekünk a nem múló, igazi figyelem, amit kapunk tőle. Hálás vagyok, hogy ennek a közösségnek én is tagja lehetek, hogy építhetem, segíthetem azt.
A 2018-19-es tanévet megnyitom és ahogyan a református köszönés szól: áldást, békességet kívánok az egész iskolának.


Legfrissebb híreink

További hírek