Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Elhunyt Horváth János

Archivált tartalom! Megtekintés: 544

Elhunyt Horváth János, a Szilády Áron Gimnázium egykori tanára, igazgatóhelyettese.

Temetése 2019. március 8-án, 13 órakor lesz a régi református temetőben.

Horváth János 1934. október 16-án született Nagykikindán (Szerbia). Édesapja Horváth István, mészáros-hentesként a helyi vágóhídon dolgozott. Édesanyja István Mária a négy gyermeket nevelte.
Iskolai tanulmányait a nagykikindai Magyar Népiskolában kezdte, ahol 3 osztályt végezte el, amíg 1944 októberében áttelepültek Magyarországra, s tanulmányait 1945-től Újszegeden a Tiszaparti Általános Iskolában folytatta. 1951-55-ig a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumba járt. Érettségi vizsga után sikeresen felvételizett a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karára biológia-földrajz szakon. 1959. június 15-én, államvizsgázott és középiskolai tanári oklevelet szerzett
Első- és egyetlen munkahelye a kiskunhalasi Szilády Áron gimnázium volt. Az iskola tantestülete és igazgatósága szeretettel és barátsággal fogadta a fiatal kollégát, a kezdetektől támogatta, ezért végleg Kiskunhalason telepedett le feleségével együtt. Felesége, Fischer Mária egyetemi évfolyamtársa volt, aki előbb 2 évig a SZTE Állattani Intézetében volt gyakornok, majd tudományos munkatárs, de 1961-től, házasságkötésüket követően, ő is a Szilády gimnázium tanára lett.
Horváth János aktív pályafutása során mindkét tantárgyát magas színvonalon tanította. 1959-től megbízták az akkor még országosan jegyzett biológia szertár állatgyűjteményének gondozásával, fejlesztésével. 1969-ig osztályfőnök is volt. 1962-től bekapcsolódott a felnőtt képzésbe (levelező- és esti gimnázium ), amit 30 éven át folytatott. 4 évig patronáló tanárként segítette a tanulóifjúság munkáját. Néhány kollégájával szervezték tanulóik nyári táborozását ( 1962. Bükk, 1963. Balaton-Ábrahámhegy, 1964. Javorina-Csehszlovákia)
1969. szeptemberétől igazgatóhelyettesi megbízást kapott, amit nyugdíjazásáig folytatott. Az 1986-87-es tanévben – az akkori igazgató betegsége miatt – megbízott igazgatóként dolgozott az igazgatóhelyettesség mellett. Ez idő alatt a megye sok középiskolájába kapott érettségi elnöki megbízatást.
1963.január 13-án született Gábor fiuk, aki egyetemi tanár, az MTA doktora, az ELTE Biológiai Fizika Tanszék Környezetoptika Laboratóriumának vezetője lett. 1971.október 30-án született Ákos. Ő az ELTE-n végzett, meteorológus. Az Arizona Egyetemen szerzett PhD fokozatot.
Horváth Jánosnak és feleségének Marika néninek legfőbb büszkeségük gyermekeik és unokáik voltak. De őutánuk a második legfontosabb számukra kétségtelenül a Szilády Gimnázium volt. A Horváth házaspár nyugdíjazásukat követően is az iskola szolgálatára álltak , és az újra induló  Szilády Áron Református Gimnáziumban dolgoztak tovább több, mint egy évtizeden át egészen 2006-ig.
Horváth János emlékét nemcsak sok-sok tanítványa fogja megőrizni, de rá emlékeztet minket a gimnáziumi iskolakert és növényház is, amelyek fejlesztésében, a fák és cserjék neveit feltüntető táblák elhelyezésében, a növények gondozásában pályakezdése óta részt vett.
Pályafutása során kapott elismerések:
-    Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója 1971. június 6. (állami)
-    Pro Schola 1995. május 13. (egyházi)
-    Pro Schola Reformata Halasiense 1998. május 16. (egyházi)
-    Pro Iuventute 1998. június 6. (iskolai)
-    Arany Pálma díj 2002. június 7. (Városi Ped. Szakszervezet)
Horváth Jánostól,  - felesége halála után alig egy évvel - fájó szívvel, de sokakat gazdagító életéért hálát adva veszünk végső búcsút a Szilády Áron Református Gimnázium tanárai és tanulói képviseletében 2019. március 8-án 13 órakor a Régi református temetőben.
/Bödecs Pál/

Legfrissebb híreink

2020-02-28 12:22:07

Iskolánkban is elkezdődött a kormány által indított Lázár Ervin Program

A program szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.

Bővebben
További hírek