Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Tagozatos és nyelvi képzések

Megtekintés: 200

A Szilády Gimnáziumban a felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulást tagozatos képzés, a nyelvvizsga megszerzését az idegennyelvi képzés segíti.

MAGYAR TAGOZAT

A Szilády magyar tagozatáról – Palásti Károly tagozatvezető tanár

Tagozat és tanár bemutatkozása. Nem először leszek tagozatos magyartanár. Humorérzék és bizalom. Aki ismer, tudja, ez nálam nem kamu. Imádom az új megoldásokat és embereket; van, amiben viszont állandó vagyok. Csoportjaimnak rendszeresen szervezek színházlátogatást.  Tanítványaimmal rendszeresen szervezek iskolai és városi műsorokat, műsoros városi faültetést. Drámapedagógus is vagyok a magyar-történelem szakom mellett, így rendhagyó megoldásaim vannak e rendezvényekre. Az szokott megsértődni, akit kihagyok. (Ha megbocsát, a következőben szerepel.) Rendszeresen szervezek múzeumpedagógiai órákat. Tanítási óráimon a memoriterekre nagyon figyelek, mert sörétes puska: sokkal több területet fejleszt, mint gondolnánk.

Ha a magyar tagozatot választod, 2021 szeptembertől heti öt órában fogod tanulni a magyar nyelvtant és a magyar irodalmat. És még azon túl is, mert rájössz, hogy az irodalom, a festészet és a zene: amiért érdemes élni. És így együtt emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségit választani. 11.-ben fakultáció is választható, mely szintén az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségire készít fel majd.

BIOLÓGIA TAGOZAT

A Szilády biológia tagozatáról - Nagy-Kálóziné Paska Andrea tagozatvezető tanár

Azokat a fiatalokat várjuk, akik érdeklődnek a természettudományok, különösen a biológia iránt, valamint határozott továbbtanulási szándékuk van. Végzett diákjaink számos területen tudják kamatoztatni tudásukat: orvos, tanár, biológus, élelmiszer és biomérnök, gyógyszerész, gyógytornász, környezetmérnök, pszichológus.

Tagozatosaink már 9. évfolyamtól emelt szinten, és emelt óraszámban tanulják a biológiát. A felkészülést egy egyedülálló állatgyűjteménnyel rendelkező előadó és egy jól felszerelt labor is segíti. Nagy laborjártasságra is szert tudnak tenni, hiszen a tananyaghoz kapcsolódó kísérleteket is el tudjuk végezni, legyen szó mikroszkópizálásról kémcsőkísérletekről, boncolási gyakorlatokról. A laborgyakorlatok mellet terepgyakorlatra is van lehetőségünk. Fő célunk az emelt szintű érettségire való felkészítés. Tanulóink szép eredményeket érnek el a vizsgákon, nem ritka a 70% feletti eredmény. Egy tanulónk 98%-os eredményt ért el. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségek gondozására szakköri kereteken belül. Nagy büszkeség számunkra, hogy már 3. éve az Országos Tanulmányi Verseny döntőjébe is bejutottak tanulóink, ahol egyre magasabb helyezést érnek el. A tavalyi évben egy 22. és egy 35. helyezést értünk el. A továbbtanulást segítendő Szegedi Egyetemmel is kapcsolatban vagyunk. Igyekszünk minél több képzéssel megismertetni a tanulókat. Azoknak a tanulóknak sem elkeseredniük, akik később szeretnének csatlakozni. Sikeres osztályozó vizsga letétele után bekapcsolódhatnak, illetve 11. évfolyamtól kezdve fakultációra is jelentkezhetnek.

KÉMIA TAGOZAT

A Szilády kémiatagozatáról – Gavlikné Kis Anita tagozatvezető tanár

Kémia oktatásunk nagy részben a 2014-ben elkészült Földi János Természettudományi Laboratóriumban történik. Célkitűzéseink között szerepel a kémia tantárgy megszerettetése, kémiai vizsgálódások végzése, versenyekre és emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés.

Kiket várunk kémia tagozatra? A kémia tagozatos csoportba azokat a tanulókat várjuk, akik a következőkben magukra ismernek:

 • Jó logikai készséggel megáldott diákok, akik a kémia tantárgyat szeretik és szorgalmasan tanulják.
 • Jó matematikai alapokkal rendelkeznek.
 • Kémiából szeretnének emelt szintű érettségi vizsgát tenni.
 • vegyésznek, orvosnak, gyógyszerésznek, egészségügyi és műszaki pályára készülő tanulóknak.

Mit kínálunk?

 • Változatos munkaformák, igyekszünk számos innovatív módszerrel színesíteni a kémia tanítást.
 • Rendszeres laborgyakorlat.
 • 9-12. évfolyamon 2+1, 2+1 ; 4;4+2 heti óraszámok kémiából.
 • Minden évfolyamon tehetséggondozó szakkör, egyéni felkészítés versenyekre várja tanulóinkat, így a legérdeklődőbb diákjaink magas óraszámban foglalkozhatnak kedvenc tantárgyukkal.
 • A kémia tagozat tanterve és követelményei az emelt szintű tananyagot tartalmazzák.
 • Tapasztalatok szerint az emelt szintű érettségire való felkészülés szempontjából hatékony a tagozat.
 • 2005-től az érettségi vizsga követelménye a kísérletezésben való jártasság bemutatása, ezt a rendszeres laboratóriumi munkával segítjük. Minél sikeresebb felkészülés érdekében 11. évfolyam végén egy hetes nyári táborral is készítjük az emelt szintű érettségi vizsgára diákjainkat.

MATEMATIKA TAGOZTAT

A Szilády matematika tagozatáról – Klemné Lipka Dorottya, tagozatvezető

Kiket várunk matematika tagozatra?
A matematika emelt tananyagú csoportba azokat a tanulókat várjuk, akik a következők valamelyikében magukra ismernek:

 • Jó matematikai, logikai készséggel megáldott diákok, akik a matematika tantárgyat szeretik és szorgalmasan „művelik”.
 • Matematikából szeretnének emelt szintű érettségi vizsgát tenni.
 • Műszaki, gazdasági, informatikai vagy természettudományos pályára készülnek.
 • Valamely más természettudományos tantárgy magas szintű elsajátításához van szükségük stabil matematikai ismeretekre.

Mit kínálunk?

 • Változatos munkaformák, a frontális oktatáson kívül igyekszünk számos innovatív módszerrel színesíteni a matematika tanítást.
 • Három éve előfizetői vagyunk az Akriel matematikai szoftvernek, amelyet diákjaink nem csak a tanórákon használnak lelkesen és sikerrel, hanem az otthoni felkészülés során is.
 • 9-12. évfolyamon 3,5; 5; 6; 6 heti óraszámok matematikából.
 • Minden évfolyamon tehetséggondozó szakkör vagy gazdagító program várja tanulóinkat, így a legérdeklődőbb diákjaink akár heti 8-10 órában is foglalkozhatnak kedvenc tantárgyukkal.
 • A matematika tagozat tanterve és követelményei a középszintű tananyag mellett az emelt szintű tananyagot is tartalmazzák.
 • Tapasztalatok szerint az emelt szintű érettségire való felkészülés szempontjából sokkal hatékonyabb a tagozat, mint a 11. évfolyamtól felvehető fakultáció.

Matematika tantárgyi közösségünk elkötelezett híve az élmény matematikának. 2013 óta minden évben legalább 50 fővel veszünk részt a Medve Szabadtéri Matematikaversenyen, ahonnan már több alkalommal nívós díjakat sikerült elhoznunk. A verseny hatására a szabadtéri matekozást iskolánkban is bevezettük.

A tehetséggondozó és gazdagító szakköröknek köszönhetően tanulóink rendszeres résztvevői a legjelentősebb matematika versenyeknek. Az utóbbi években több országos döntős helyezéssel büszkélkedhetünk, például a Varga Tamás, az Arany Dániel Matematikaversenyekről és a Budapesti Műszaki Egyetem Alfa versenyéről is. A Dürer Matematika Csapatversenyről országos 1. és 4. helyekkel térhettek haza diákjaink. Ezen kívül minden évben dobogós helyezettjeink vannak a Református Iskolák Országos Matematika Versenyén, sőt 2019-ben sikerült elnyernünk a csapatverseny első helyéért járó vándorserleget is.

Nálunk minden adott ahhoz, hogy kihozd magadból a maximumot! Egy összetartó csapat része lehetsz, hasonló érdeklődésű társakkal körülvéve, akik segítik és támogatják egymást!

MŰVÉSZETEK TAGOZAT

A Szilády képzőművészeti tagozatáról - Rácz-Fodor Katalin tagozatvezető, grafikusművész, tanár

CÉL

A képzőművészeti tagozaton elsődleges célja a diákok kreatív énjének kibontása, megerősítése. Célja továbbá, a magas szintű vizuális érzékeléssel, értékeléssel, önálló véleményalkotással, igényes megvalósítási készségekkel bíró, önálló egyéniségek kibontakoztatása. Olyan egyéniségeké, akik kollektív feladatokra motiváltak és alkalmasak, akik képesek egymást támogató közösségben együttműködni. A tagozat célja a tehetséges diákok fejlődésének kibontakozását segíteni, fejlődési igényeiket támogatni és erősíteni. Célunk, hogy a rajzi és grafikai képzés által - a speciális szakmai ismeretek befogadásán túl - a tanulók képessé legyenek a vizuális, látványhoz és szemponthoz kö-tődő törvényszerűségeket egységes szemléletben, a valóság egészében látni, fizikai, gondolati és lelki síkon is megtapasztalni, megérteni, befogadni és elfogadni.

JELLEMZŐK

Művészeti termünkben - 2019-2020-as tanévtől induló tagozaton - kis csoportban foglalkozunk a vizuális síkművészet egymásra épülő művészeti ágaival. A vizuális síkművészet három szakterülete alapján, e három, szorosan összekapcsolódó művészeti ág segítségével kívánjuk oktatási, nevelési céljainkat megvalósítani. A szabadkézi rajz - mint az összes sík-és térbeli művészet alapja, meghatározója, és forrása - az első két évünk témája. 9. osztályban a színekkel, a színes technikákkal, a kompozíció sajátosságaival ismerkedünk, míg 10. évfolyamban a fekete-fehér rajzok által a tónu-sok, a fény-árnyék viszonyok, az arányok fontosságát tapasztaljuk meg. A képgrafika – a szabadkézi rajz önálló műalkotásként való megvalósulása – a 11. év témája, míg a tervezőgrafika - amelyben a rajz, a megvalósuló alkotás terveként jelenik meg – a 12. osztályban lesz tananyag.

AKIKET VÁRUNK

Várjuk azokat a diákokat, akik önismeretüket és önkifejező képességüket, arányérzéküket, koncentrációs és kooperációs készségüket a művészetek segítségével szeretnék fejleszteni. Várjuk azokat, akik önálló és közös gondolkodás, alkotás és kreatív feladatok segítségével szeretnének belépni a művészi rajz és a grafika világába. Várjuk a gyakran és örömmel rajzoló diákokat, akiknek kihívást, kikapcsolódást, feltöltődést, megnyugvást nyújt a rajzolás. Várjuk azokat a gyerekeket, akik legszívesebben képekben fejezik ki gondolataikat, mondandójukat.

ÓRASZÁM

9-10.osztályban heti plusz 2 óra (tehát az alap óra felett) , majd 11-12-ben fakultációra van lehetőség.

MÓDSZEREK

A természetben megfigyelt felületek, a felület és a szerkezet viszonyának megértése, a szerkezet, mint geometrikus, ill. absztrakt forma, és végül a szerkezetből önállóan, harmonikusan felépített felület létrehozása, mint egymás utáni létrafokok, összekapcsolják és visszakapcsolják a négyéves munkát. Egységes szemléletű, jól áttekinthető struktúrájú, egymásra épülő feladatokkal ösztönözzük a diákokat a kísérletezésre, a tartalom és a forma, az üzenet és a látvány viszonyának felismerésére. A képzőművészeti órákon szakmai gyakorlatokban bővelkedő, szakelméleti tudással fűszerezett feladatokkal találkoznak diákjaink. Az ismeretanyag befogadását, a csapatszellem épülését fejlesztő- és társasjátékokkal (is) segítjük.

EREDMÉNYEK

A frissen debütáló tagozatunk legelső évfolyamának első évi munkáiból rendezett, szemet és szívet gyönyörködtető kiállítása magáért beszél  

ELSŐ IDEGENNYELV

Az első idegennyelv szerepéről a Szilády 9. évfolyamán –  Nagy Brigitta angol nyelv és Éderné Berger Terézia német nyelvi tagozatvezetők összefoglalója

Iskolánkban a nyelvoktatásnak kiemelt jelentősége van. Ezért a 9. évfolyamon egységesen a nyelvtanulást és az első nyelvvizsga megszerzését tűzzük ki a tanév fő feladatának. Több nyelvi csoportban, különféle szinteken tanítjuk heti 6 órában az angol és a német nyelvet. Az egyes csoportok céljai a tanulók felkészültségéhez igazodnak. Lesz olyan csoport, amelyiknek a C1-es (felsőfokú), másoknak a B2-es (középfokú) típusú nyelvvizsga közeli megszerzése lehet a reális célja, de a lassabban haladóknak is lehetővé fogjuk tenni ennek a szintnek az elérését két-három tanéven belül. A csoportok átjárhatóságát biztosítjuk, amihez nagy segítséget ad az év eleji bemeneti- és az év végi kimeneti teszt, amivel nyomon követjük a tanulók nyelvi szintjének előrehaladását is.

A 2019/2020-as tanévben indult 9. évfolyamos, heti 6 órás nyelvi csoportjaink motivált tanulói már nyelvvizsgával rendelkeznek és év végén előrehozott érettségit tesznek.
A 10. osztálytól a második idegennyelv intenzív tanulására (négy, később akár hat órában) lesz lehetősége diákjainknak, de bármelyik évfolyamon lehetőség van plusz órában tanulni bármelyik iskolánkban elérhető nyelvet.
Angol nyelvoktatás eredményességét növeli az iskolánkban tanító amerikai lektor, Steve Szikszai, akivel heti rendszerességgel találkoznak a csoportok.

Folyamatosan érezzük diákjaink motivációjának fontosságát, ezért

 • minden terem rendelkezik multimédiás eszközzel, digitális táblával
 • tankönyveink interaktív tananyagot tartalmaznak
 • rendszeresen szervezünk külföldi tanulmányi utakat,
 • lehetőség van AFS diákcsere programban részt venni,
 • projekt hetet szervezünk
 • angol / német versenyt szervezünk

Iskolánk 2009 óta akkreditált ECL vizsgahelyként működik, ahol diákjaink lehetőségük van helyben nyelvvizsgát tenni az iskolánkban tanító tanároknál.
Legfrissebb híreink

2021-02-19 18:36:18

Legkiválóbb diákok

A 2020/2021-es tanév II. félévében tanulmányi ösztöndíjat kapnak a 2020/2021-es tanév I. félévi eredményei alapján az alábbi tanulók:

Bővebben
További hírek