A 2020/21-es tanév ballagásán díjazott diákok, szülők

A 2020/21-es tanév ballagásán díjazott diákok, szülők bemutatása.

Bata Márton László 12. B

Díj:

 • Pro Laudem Augendo

2019-ben kiemelt arany minősítést kapott a "Tiszán innen, Dunán túl...” országos népdaléneklési minősítő versenyen, valamint szintén arany minősítést szerzett az Erkel Diák Ünnepségek népzenei versenyében a Sziládys Legények csapatával. Rendszeresen szerepeltek a fiúk városi, iskolai programokon az utóbbi két évben. A Sziládys Vegyes Karral harmadik helyezést ért el az Erkel Diákünnepségen. A Versmaraton rendezvénysorozat keretében zajló HangHordozók – Énekmondók Kárpát-medencei versenyének díjazott zenekara lett a Tramonti együttes Márton saját számával. Emellett a Magyar Írószövetség különdíját is elnyerte a csapat. Legutóbb a Nyárnyitogató hangversenyen hallhattuk Mártont saját szerzeményeit játszani zongorán.

Gratulálunk eddigi eredményeidhez és sok örömet, sikert kívánunk további tanulmányaidhoz, életedhez.

 

Darányi Rita 12. A

Díj:

 • Jó tanuló, jó sportoló

Rita kitűnő tanulmányi eredménye mellett az iskolai közösségi életben és a sportban is nagy szerepet vállalt. Rendszeres szereplője az iskolai műsoroknak. Aktív tagja az iskolai kosárlabda csapatnak, amellyel számos sikert ért el. Ebből a kiemelkedők: Református Iskolák Országos Kosárlabda Bajnokságon I. helyezés, Diákolimpia 3. helyezés.

Elkötelezett, kitartó munkájával, szorgalmával, és csendes, visszahúzódó magatartásával példaként állítható iskolánk diáksága elé. Angol B2 nyelvvizsgával rendelkezik. Sportban elért eredményei, és iskolánkban tanúsított szorgalma alapján kiérdemelte a jó tanuló jó sportoló díjat.

 

Erdődi Imre 12. B

Díj:

 • Pro Laudem Augendo

2019-ben kiemelt arany minősítést kapott a "Tiszán innen, Dunán túl... országos népdaléneklési minősítő versenyen, valamint szintén arany minősítést szerzett az Erkel Diák Ünnepségek népzenei versenyében a Sziládys Legények csapatával. Városi, iskolai programokon szerepeltek a fiúk rendszeresen. A Sziládys Vegyes Karral harmadik helyezést ért el az Erkel Diákünnepségen. Legutóbb a Nyárnyitogató hangversenyen hallhattuk Imit: a saját szerzeményét játszotta billentyűn a Passage csapatban.

Eredményeidhez gratulálunk és további sok sikert, örömet kívánunk életedben.

 

Édes Rebeka 12. A

Díjak:

 • Pro Laudem Augendo
 • Szathmáry Julianna-díj

Rebeka az iskolai énekkar lelkes, összetartó, oszlopos tagja volt középiskolai éveinek mind a négy évén keresztül. Hegedőjátékával rendszeres fellépője volt az iskolai hangversenyeknek. Szerepelt az énekkarral évnyitókon, évzárókon, templomi rendezvényeken. 8 éven át a kunfehértói hittan táborok résztvevője, segítője, tevékeny tagja. A református ifi tagja, a dicsőítőzenekart hegedűjáték szolgálatával erősíti. Német B2 nyelvvizsgával rendelkezik.

Csendes, szerény, udvarias magatartásával kiérdemelte iskolánk legjobb református diák díját.

 

Gombkötő Katalin 12. C

Díj:

 • Pro Excellentia

Három éven keresztül kitűnő tanuló volt, sok tantárgyi dicsérettel. A 12. évfolyamon 9 tantárgyi dicsérettel évfolyam első lett. Német és angol nyelvből B2 komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Eredményeihez gratulálunk és tanulmányaihoz további sok sikert kívánunk!

 

Krisztin Áron 12. C

Díj:

 • Pro Laudem Augendo

Krisztin Áron négy éven keresztül kiváló tanulmányi eredményekkel zárt. A Sziládys megyei döntős röplabda csapat meghatározó tagja, atlétika Diákolimpián 1500 és 3000m-es síkfutás megyei dobogós helyezettje. Angol nyelvből B2 komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Eredményeihez gratulálunk és tanulmányaihoz további sok sikert kívánunk!

 

Kosóczki Balázs 12. C

Díjak:

 • Pro Excellentia
 • Jerémiás Béla matematika-díj

Balázs három éven keresztül kitűnő tanuló volt, sok tantárgyi dicsérettel. Országos eredményeket ért el matematikából, illetve a református iskolák országos fizika versenyének, a Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Verseny második helyezettje. Angol nyelvből B2 komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Eredményeihez gratulálunk és tanulmányaihoz további sok sikert kívánunk!

Matematika versenyeredményei évek óta kiemelkedőek. Ebben a tanévben a Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny döntőjében 7. helyezést, a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen 2. helyezést ért el. Emellett szép teljesítményt nyújtott az OKTV-n és a Dürer Versenyen is. A Budapesti Műszaki Egyetem matematikaversenyén országos döntőbe jutott, és azt nagy fölénnyel meg is nyerte.  Eredményeihez gratulálunk és tanulmányaihoz további sok sikert kívánunk!

 

Kulcsár Petra 12. B

Díj:

 • Pro Excellentia
 • Pro Laudem Augendo

Petra nyolc éve kiváló tanulója iskolánknak, több tantárgyból dicséretben részesült. Kisgimnazistaként eleinte szavalóversenyek győzteseként hívta fel magára a figyelmet, ugyanakkor a lány futballcsapat tagjaként is országos sikereket ért el. Korán megmutatkozott érdeklődése az angol nyelv iránt, számos nyelvi versenyen szerepelt eredményesen, s felsőfokú nyelvvizsgát szerzett elsők közt az évfolyamán. Társaival együtt lelkes szervezője a DIÁKOREP vállalkozásnak. Angol C1 nyelvvizsgával rendelkezik.

Kívánjuk, hogy továbbra is maradj meg ilyen vidámnak, önzetlennek és segítőkésznek. Életedhez és tanulmányaidhoz sok sikert kívánunk!

 

Ledenyák Ádám 12. B

 • Simon Zsuzsanna-díj

Ledenyák Ádám gimnáziumi évei alatt az iskolai, városi és megyei szavalóversenyek aktív résztvevője, többször nyertese. A 2021-es XIII. Hatvani Zoltán megyei szavalóverseny 1. helyezettje, ezt megelőző években különdíjasa. Különös hangjával és tehetségével mindig elvarázsolta hallgatóit. Az egyházi és iskolai ünnepélyek rendszeres szereplője, konferálója volt. Angol B2 nyelvvizsgával rendelkezik.

További életedhez, tanulmányaidhoz sok sikert kívánunk!

 

Pásztor Márton János 12. C

Díj:

 • Pro Laudem Augendo

Pásztor Márton János iskolai tanulmányai eredményei alatt számos latin versenyen bizonyította tudását. Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny (SZTE) országos 9. helyezés, Hyperion Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról (PTE) csapatban országos 8. helyezés, Latin nyelv OKTV 43. hely, Hyperion Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (PTE) a "Latin fordítási verseny maiores kategóriájában" országos 11. hely, A Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny (SZTE) országos 23. helyezést ért el. Latin és angol nyelvből B2 komplex nyelvvizsgával rendelkezik.

Eredményeihez gratulálunk és tanulmányaihoz további sok sikert kívánunk!

 

Pásztor Viktória Kata 12. C

Díj:

 • Pro Laudem Augendo

Pásztor Viktória Kata négy éven keresztül az iskolai és városi szavalóversenyek és rendezvények kiemelkedő szereplője volt, kiváló tanulmányi eredményekkel zárt. Német nyelvből B2 szóbeli nyelvvizsgával rendelkezik. Eredményeihez gratulálunk és tanulmányaihoz további sok sikert kívánunk!

 

Pintér Zsombor Manó 12. B

Díj:

 • Pro Nobis

Manó nyolc éven át képviselte az osztály érdekeit az iskolai diákprefektóriumban, ugyanakkor az egyházközség ifjúsági csoportjának is aktív tagja. Kiváló beszédkészségével, humorával mindig jó hangulatot képes teremteni maga körül bármely közösségben. Nemcsak barátai, csoport- és osztálytársai, hanem tanárai és a lelkészek is mindig számíthattak rá. Gimnáziumi tanulmányait jeles eredménnyel zárta, német nyelvből sikeres B2 komplex nyelvvizsgát tett. A gyülekezeti istentiszteleteken rendszeresen részt vesz. Manó életében ott a hit, a humor és a hála. Német B2 nyelvvizsgával rendelkezik.

Kívánjuk, hogy Isten áldása legyen továbbra is az életeden és tanulmányaidon!

 

Piszman Zsófia Ilona 12. B

Díjak:

 • Pro Excellentia
 • Természettudományokban legjártasabb diák
 • Az év Diáka 2020-2021

Zsófi nyolc éve gimnáziumunk kitűnő tanulmányi eredményű diákja. Minden évben ő volt az évfolyam legjobb tanulója. Főleg a természettudományos tantárgyak iránt érdeklődik, számos biológia és kémia versenyen öregbítette iskolánk hírnevét. Sokoldalúságát mutatja, hogy éveken át jó eredménnyel szerepelt nyelvi-irodalmi versenyeken is. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Büszkék vagyunk rá azért is, mert a DIÁKOREP szolgáltatás ötletgazdájaként a koronavírus-járvány idején tanulótársait támogatta a tanulásban. Az osztály meghatározó egyénisége, tanárai és diáktársai mindig számíthattak rá. Kiváló kommunikációs- és szervezőkészségének, gyakorlatias gondolkodásának, határozott fellépésének köszönhetően gimnáziumi évei alatt mindvégig ő képviselte osztálya érdekeit az iskolai diákönkormányzatban. Angol C1 nyelvvizsgával rendelkezik.

Közösségi munkádat ezúton is köszönjük. Kívánjuk, hogy maradj ilyen segítőkész, vidám személyiség, amilyennek megismertünk! Kívánunk sok sikert további tanulmányaidhoz! Isten segítsen céljaid elérésében, álmaid megvalósításában!

Zsófi már kis gimnazista kora óta érdeklődik a természettudományok, különösen a biológia és kémia iránt. Bár eleinte humán versenyeken is jeleskedett, néhány év után már céltudatosan közölte, hogy határozott továbbtanulási szándéka van, gyógyszerész szeretne lenni. Ő az, aki nem elégedett meg a tanórán tanultakkal, nagyon gyakran utána is olvasott egy-egy témának. Szívesen készített önálló kutatómunkát, mellyel sikeresen szerepelt diákszimpóziumon is.  Mindig nyitott volt a tudomány új felfedezései előtt. Szorgalmas, pontos, segítőkész és megbízható. Vállalt feladatait kiváló minőségben, határidőre teljesíti. Magas szintű analitikus gondolkodásra képes. Szociális kompetenciája fejlett, jól dolgozik egyénileg, de csapatban is, ahol irányító, motiváló személyiség. Emelt szintű kémia érettségije 99%-os lett. Ezzel az eredménnyel biztosította helyét az egyetemen.

Legfontosabb versenyeredményei:

 • Kémia OKTV 26. helyezettje, melyért plusz pont jár a felvételinél.
 • Éveken keresztül a Református Középiskolák Országos Kémiaverseny és az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny dobogós helyezettje.
 • III. Herba Medica Tanulmányi Verseny - az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar szervezésében - 3. helyezés.
 • Sajó Károly Környezetvédelmi csapatverseny 2. helyezés
 • Budai József Református Biológia Verseny 9. évfolyam: 3. helyezés
 • Budai József Református Biológia Verseny 10. és 11. évfolyam: 1. helyezés
 • OKTV biológia: országos 35. hely

Az „Ifjú Tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő televíziós döntőjébe jutott kémiából.

Június végén szurkoljunk Zsófinak! Az izgalmas versengést szeptemberben nézhetjük meg a televízióban.

 

Rideg Veronika 12. C

Díj:

 • Pro Laudem Augendo

Rideg Veronika négy éven keresztül az iskolai koncertek, városi ünnepségek rendszeres szereplője volt, kiemelkedő regionális, országos eredményeket ért el. Német nyelvből B2 komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Eredményeihez gratulálunk és tanulmányaihoz további sok sikert kívánunk!

 

 

Szabadi Ármin 12. A

Díjak:

 • Pro Laudem Augendo
 • Pro Nobis

Kreativitásával, jó ötleteivel, határozottságával, kitartásával vezető szerepet tölt be osztályunkban. Humorával, lelkesedésével segíti elsimítani az esetleges konfliktusokat. Minden osztályprogram szervezésében és lebonyolításában tevékenyen rész vesz. Osztálytársaival, iskolatársaival és tanáraival rendkívül jó a kapcsolata. Angol B2 nyelvvizsgával rendelkezik.

Az kiemelkedő az iskolai közösségi élet szervezésében is. A diákprefektus elnöke volt 2 évig a gimnáziumban, tagja a városi diákképviseletnek is. Énekkarosként rendszeres szereplője az iskolai műsoroknak. Az osztályunk lelkes szervezője.

 

Szabadi Liza 12. B

Díjak:

 • Pro Excellentia
 • Pro Laudem Augendo

Liza szintén nyolc éve a gimnáziumunk diákja. Tehetségének, szorgalmának, céltudatosságának köszönhetően két évben jeles, hatszor kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Az utóbbi négy évben humán tagozaton tanult. Meghatározó tagja volt az országos sikereket is elért iskolai leány focicsapatnak. Német nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szeretné folytatni.

Kívánunk ehhez sok sikert, életedben sok örömöt és boldogságot!

 

Szeg Dorottya 12. C

Díj:

 • Pro Nobis

Dorottya iskolai évei alatt kiváló szavalóként és konferálóként kiemelkedő szerepet játszott az iskolai és a városi rendezvények lebonyolításában. Négy éven keresztül Diák Prefektus tag, angol nyelvből B2 komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Eredményeihez gratulálunk és tanulmányaihoz további sok sikert kívánunk!

 

Szőke Zoltán 12. A

Díj:

 • Pro Laudem Augendo

Zoli a négy év alatt iskolánk műsorainak pótolhatatlan és aktív résztvevője volt Feladata volt az iskolai rendezvények hangosítása, amelyet rendkívül nagy szorgalommal és szakértelemmel végzett el. Kedves, csendes, tisztelettudó magatartásával jó kapcsolatot alakított ki diáktársaival, tanáraival. Angol B2 nyelvvizsgával rendelkezik.

 

Teleki László Ádám 12. C

Díj:

 • Pro Laudem Augendo

Teleki László Ádám négy éven keresztül az iskolai és városi szavalóversenyek és rendezvények kiemelkedő szereplője volt, kiváló tanulmányi eredményekkel zárt. Angol nyelvből B2 komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Eredményeihez gratulálunk és tanulmányaihoz további sok sikert kívánunk!

 

Tóth Patrik 12. B

 • Pro Laudem Augendo

2019-ben kiemelt arany minősítést kapott a "Tiszán innen, Dunán túl... országos népdaléneklési minősítő versenyen, valamint szintén arany minősítést szerzett az Erkel Diák Ünnepségek népzenei versenyében a Sziládys Legények csapatával. Városi, iskolai programokon rendszeresen szerepeltek a fiúk. A Sziládys Vegyes Karral harmadik helyezést ért el az Erkel Diákünnepségen. A Versmaraton rendezvénysorozat keretében zajló HangHordozók – Énekmondók Kárpát-medencei versenyének díjazott zenekara lett a Tramonti együttes Bata Márton saját számával. Emellett a Magyar Írószövetség különdíját is elnyerte a csapat. Legutóbb a Nyárnyitogató hangversenyen hallhattuk Patrikot gitározni saját szerzeményét a Passage nevű zenekarban.

Gratulálunk eredményeidhez és terveid megvalósításához sok sikert kívánunk!

 

Varga Luca 12. A

Díjak:

 • Pro Excellentia
 • Pro Laudem Augendo
 • Jerémiás Béla matematika-díj

8 éve minden tanévet kitűnő eredménnyel zárt. Matematikából különlegesen kiváló a tehetsége.  Évek óta nagy sikerrel szerepel matematika versenyeken, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. Az idei tanévben a Bács-Kiskun Megyei Matematikaversenyen döntőbe jutott és ott 6., a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen 7. helyezett lett. Emellett szép teljesítményt nyújtott az OKTV-n és a Dürer Versenyen is. A Református Iskolák Országos Matematikaversenyén egyéniben 3., csapatban 1. helyezést ért el.

Sokirányú tájékozottsága és érdeklődése, hangszeres tudása, zenében való jártassága, önzetlensége, segítőkészsége közismertté tette iskolánkban. Énekkarosként rendszeres szereplője az iskolai és a városi műsoroknak.  Aktív szervezője a DIÁKKOREP vállalkozásnak is.

Szorgalma, céltudatossága, tisztelettudó magatartása, kivételes intelligenciája példaként állítható diáktársai elé. Német B2 nyelvvizsgával rendelkezik.

Kívánjuk, hogy Luca sokáig őrizze meg kíváncsiságát, nyitottságát az élet minden területén!

 

Vas Réka 12. A

Díj:

 • Pro Laudem Augendo

Réka az iskolai énekkar lelkes, összetartó, oszlopos tagja volt. Középiskolai évei alatt

szinte minden iskolai műsorban szerepelt. Legyen szó akár ünnepi, egyházi rendezvényről, vagy iskolai megemlékezésről. Szorgalma, kötelességtudata, alázata tanulmányi eredményében is megnyilvánul, kitűnő tanuló.

Angol C1 komplex nyelvvizsgája van.

 

Lány labdarúgó csapat tagjai Pro Laudem Augendo díjazottak

Ficsor Rebeka, Kardos Réka, Kulcsár Petra, Mészáros Lilla, Szabadi Liza, Tóth Vivien, Zsubi Petra, Farkas Zsófia és Kiss Dzsenifer

 

Szülők elismerése

Pro Liberis Scholae díjazottak

 

Édesné Pál Edina

Edina több éven keresztül becsületesen, felelősségteljesen és hozzáértően kezelte a 12.a osztály pénzügyeit. Tanácsaival és jó meglátásaival nagyban segítette az osztályfőnök munkáját. Türelmes természetének köszönhetően képes volt jó kapcsolatot teremteni a szülőkkel és diákokkal. A SZIK-es szülői értekezleteken mindig aktívan részt vett, segítőkész volt, és pozitív módon adott hangot a véleményének. Kitartóan és eredményesen végezte az elvállalt feladatok megvalósítását. Hálásan köszönjük a munkáját!

 

Hegyiné Vastag Erika

Négy éven keresztül a Szülők Iskolai Közösségének tagjaként segítette a hatékonyabb együttműködést a szülők és az iskola között.

 

Váradi Csilla

Négy éven keresztül az osztálypénz precíz és pontos kezelésében segédkezett. Aktív segítője volt az osztályt érintő ügyeknek.

 

Vuitsné Gáspár Gabriella

A 12.b osztály minden diákja, a szülőtársak és az osztályfőnök is hálás Gabi nyolc éven át kitartó önzetlen segítségéért. Az osztály ANYUKÁJA-ként (így, csupa nagybetűvel) minden kérést meghallgatott, mindenre talált megoldást, sőt! Gyakran ki se mondtuk, ő már teljesítette vágyainkat. Így került általa faragott dinnye a kollégiumban-alvós programunk terülj, terülj asztalkájára; töltötte be mézeskalács-illat a tantermünket advent idején. Legutóbb egy hete készített gyrost nemcsak az osztálynak, hanem a diákok családtagjainak is.Ő az, aki harmadik éve becsületesen, felelősségteljesen és hozzáértéssel kezelte az osztály pénzügyeit is. Rugalmasság, türelem, precizitás, kiegyensúlyozottság, derű, segítőkészség - csak néhány azon tulajdonságai közül, melyeknek köszönhetően jó kapcsolatot ápolt a diákokkal csakúgy, mint a szülőkkel és az iskola pedagógusaival. A közösségért végzett munkája példaértékű! Hálás szívvel köszönjük fáradozását; köszönjük, hogy mindenkor, mindenben számíthattunk rá!


A díjak rövid leírása

Pro Excellentia-díj

A díjat azok a tanulók kaphatják, akik gimnáziumi éveik alatt kiváló tanulmányi eredményt értek el, illetve példás magatartást tanúsítottak vagy országos versenyeken öregbítették iskolánk hírnevét.
A díj oklevél, ezüstérem és könyvutalvány.

Pro Nobis-díj

A díjat azok a tanulók kaphatják, akik önzetlenül, kitartó szorgalommal és szakértelemmel kimagasló segítséget nyújtottak az iskola pedagógusainak, illetve hitoktatóiknak az iskolai élettel kapcsolatos programok magas szintű megvalósításában.
A díj oklevél és pénzjutalom.

Pro Laudem Augendo-díj

A díj adományozható azoknak a végzős tanulóknak, akik jelentős versenyeredményt értek el, sok közösségi munkát végeztek, illetve odaadóan vettek részt az énekkar vagy más iskolai szervezet életében vagy sportban.
A díj oklevél, ezüstérem és könyvutalvány.

Simon Zsuzsanna-díj

A Kiskunhalasi Református Oktatási Intézmények Szilády Áron alapítványa Simon Zsuzsanna-díjat adományozza a magyar nyelv és irodalom illetve történelem tantárgyakból kiválóan teljesítő diákoknak.
A díj oklevél és pénzjutalom.

Pro liberis scholae-díj

A díjat azok a szülők kaphatják, akik a legtöbbet tették azért, hogy tanulóink zavartalanul fejlődhessenek az iskolás éveik alatt.
A díj oklevél és ezüstérem.Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!