A négy évfolyamos képzés jellemzői

A humán tagozatra várjuk azokat, akik a továbbtanulásukhoz szükséges tantárgyakat elsősorban a magyar, történelem és a művészetek köréből választják. Reál tagozatra jelentkezzenek azok, akik elsősorban matematika, fizika, kémia, biológia, informatika tantárgyak közül akarnak egyet, vagy többet emelt követelményekkel, tagozatos csoportban tanulni. Mindkét tagozaton lehetséges, hogy a tanuló a másik tagozat egyes emelt követelményű tantárgyai közül is válasszon, ha az ő céljaihoz annak kiemelt tanulása is szükséges. Ugyancsak lehetősége a tanulónak mindkét tagozaton, hogy kikerüljön az emelt követelményű csoportból, és a tantárgyat (tantárgyakat) – konzultációs segítés igénybevételével – általános követelmények mellett tanulja. Erről a Pedagógiai Program 1.10.1-es szakasza rendelkezik

A 9. évfolyamon

A reál tagozat induló csoportjai: biológia-kémia és matematika

A nyelvtanulás mellett a reál tagozaton a biológia-kémia tagozatos csoportban a kémia és biológia tantárggyal kezdődik meg külön óratervvel és emelt követelményekkel, külön csoportban az emelt szintű érettségire való felkészítés. Ugyanakkor matematikából is van évfolyam szintű csoportbontás, már megemelt követelményekkel.

A humán tagozat induló csoportjai: magyar és vizuális kultúra

Ezen az évfolyamon magyarból lesz évfolyam szintű csoportbontás, a humán tagozat az emelt szintű érettségire felkészítő (tagozatos) csoportjának már megemelt követelményekkel. Megkezdődik a vizuális kultúra (képzőművészeti) tagozatos csoport oktatása is.

A 10. évfolyamon

Reál tagozaton induló csoportok: fizika és informatika

Humán tagozaton induló csoportok: történelem és idegennyelvek

Az emelt szintű érettségire való intenzív felkészítést már a 10. évfolyamtól az eddigiekhez képest több tantárgyból (pl. történelem, fizika is) megkezdjük. Biológia, magyar, történelem, matematika, kémia, fizika, informatika, vizuális kultúra és az idegen nyelvek számára évfolyam szintű csoportbontást biztosítunk három tanéven át. Az emelt szintű érettségire készülőknek ezekből a tantárgyakból emelt óraszámú (tagozatos) csoportban, emelt követelményekkel, következetesen ellenőrzött otthoni munkával és házifeladatokkal. Ezekből az emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyakból az órarendi lehetőségek figyelembevételével a diákok többet is választhatnak egymástól függetlenül a saját továbbtanulási céljaiknak megfelelően.

A 11.évfolyamon

A 11. évfolyamtól további fakultációs többlet órák választhatóak az érettségire való sikeres felkészülés érdekében. A fakultációs tantárgyválasztást az igazgató a 20/2012 EMMI rendelet 15. § előírásai szerint szervezi meg. A 10. évfolyamon a Pedagógiai Program 3.6-os pontjában  szabályozott módon jelentkezhetnek a diákok a 11. évfolyamon meghirdetett fakultációs képzésre. Fakultáció keretében jellemzően a középszintű érettségire készítjük fel diákjainkat olyan tantárgyak esetében, amelyek nem kötelező érettségi tárgyak.

Nyelvoktatás

Képzésünkben a nyelvoktatásnak kiemelt jelentősége van. Ezért a 9. évfolyamon egységesen a nyelvtanulást és az első nyelvvizsga megszerzését tűzzük ki a tanév fő feladatának. Hat nyelvi csoportban, különféle szinteken tanítjuk heti 6 órában az első idegen nyelvet. Az egyes csoportok céljai a tanulók felkészültségéhez igazodnak. Támaszkodva az általános iskolák kiváló eredményeire is, lesz olyan csoport, amelyiknek a C1-es (felsőfokú), másoknak a B2-es szintű nyelvvizsga közeli megszerzése lehet a reális célja, de a lassabban haladóknak is lehetővé fogjuk tenni ennek a szintnek az elérését két-három tanéven belül. A 10. osztálytól a második idegen nyelv intenzív tanulására (négy, később akár hat órában) lesz lehetősége diákjainknak.Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!