Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

A nyolc-évfolyamos képzési forma


Miért pont ekkor kerüljön gimnáziumba a gyermek?

A nyolcosztályos gimnázium tízéves korban teszi szükségessé az iskolaváltást. Ennek egyik előnye, hogy ebben az életkorban az alsó tagozat megszűnik, így mindenképpen nagy a változás a 4. és az 5. osztály között. A másik, ami indokolhatja a váltást, hogy ez az életkor természetesebben illeszkedik a biológiai érés okozta személyiségváltozás folyamatához. Az amúgy is nehéz kamaszkorát (12-16 év) a már ismert közegben tölti a gyermek, így a szülőkkel szorosan együttműködve a serdülésüket végig tudjuk kísérni és segíteni, a nekik leginkább megfelelő módon.

Képzési sajátosságok

Oktatási tevékenységünk hármas célt szolgál:

  1. az iskola valamennyi tanulója szerezzen olyan készségeket és képességeket, mely alkalmassá teszi őket az emelt- vagy középszintű érettségi vizsga letétele mellett a felnőtt életben való boldogulásra is,
  2. az arra alkalmas diákokat minél szélesebb körben készítse fel felsőfokú tanulmányokra,
  3. az iskola diákjai szerezzenek olyan, a keresztyén értékeket is magába foglaló általános műveltséget, mely őket alkalmassá teszi nemcsak a társadalmi, hanem az egyházi közéletben való eligazodásra és helytállásra is.

a) Az első, előkészítő szakasz (5–8. osztály)

A képzés szempontjából ez a legfontosabb időszak, a további munka eredményességét tekintve a leginkább meghatározó. Az első két év fő feladata a gyermek megismerése és képességfejlesztése. A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (röviden EGYMI) szakemberei segítségével az ötödik osztályban tehetségazonosítás zajlik, ennek ismeretében folytatódik a munka a továbbiakban.  Az azonosított diákok számára önismereti foglalkozások, és személyes tanácsadás is zajlik.

Változatos és sokszínű szakköri kínálatunk lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek kipróbálhassák a különböző tevékenységeket, ezáltal kipróbálják magukat, növelve az önismeretüket.

Az előkészítő szakasz középpontjában a kompetenciafejlesztés áll: a természetismeret órák anyagához igazodva tanyaprojektet vezettünk be. Itt a gyakorlati, élet közeli feladatokat kooperatív csoportban oldják meg a gyerekek, közben pedig nő a szociális kompetenciájuk, szövegértésük, problémamegoldó képességük és sok tapasztalati tudást gyűjtenek össze. A projektben részt vesz a hon-és népismeret, a rajz, a matematika, a magyar és a technika óra is.

A közösségépítés és a természet megismerésének kiváló színtere az erdei iskola. Ide 5. 6. ás 8. évfolyamon visszük el a tanulókat, pályázati források és a szülői támogatás kihasználásával. A 7. évfolyamon külföldre látogatnak a diákok a Határtalanul pályázat keretében.

Megkezdődik egy választott idegen nyelv tanítása. Bontott csoportban tanítjuk a gyermekeket. Itt is nagy hangsúlyt kap a jó hangulatban végzett, élményszerű tanulás. Jelenleg 3 külföldi partneriskolánk van: egy lengyel, egy német és egy francia gimnáziummal tartjuk a kapcsolatot.

5. és 6. osztályban latin örökség című tantárgyat tanítjuk. Ez jó alapot nyújt a történelem későbbi tanulásához, egyben a kultúra alapjaival is megismerkednek. A történelem tanítása hetedik osztályban kezdődik.

Ebben a szakaszban nagyon fontos, hogy a diákok megtanuljanak tanulni. Ezért a Református EGYMI szakemberei felmérik tanulóink tanulási stratégiáit és szükség esetén tanulás-módszertani tréninget tartanak nekik.

A mindennapos testnevelés keretében hetente 5 testnevelésóra van. A testnevelés óra keretében, kapcsolódva az ének és a vizuális nevelés órák tananyagához drámapedagógiai foglalkozáson vehetnek részt.

b) Szakmai előkészítő szakasz (9-10–11–12. osztály)

A második szakasz képzési célja, hogy a tanulókat előkészítse a választott pályára, a továbbtanulásra. Az óratervet az utolsó négy évben kiegészíti az ún. specializáció, az emelt szintű érettségire történő felkészítés: 9 és 10. évfolyamon informatika vagy angol nyelvet tanulhatnak a nyolcévfolyamos képzésben részt vevő diákjaink emelt óraszámban.

Amennyiben a tanulmányi eredményeik, egyéni érdeklődésük és a pályaorientációjuk ezt igényli, külön kérelem alapján bekapcsolódhatnak a beérkező kilencedikes diákok mellé a tagozatos humán, reál és biológia-kémia tagozatos csoportokba, de az eredeti osztályok megmaradnak, a bontás csak az egyes tantárgyakra vonatkozik.

Kiemelt figyelmet kap a nyelvoktatás. Arra törekszünk, hogy valamennyi diákunk az érettségi mellé a nyelvvizsgát is megszerezze. Ezért minden évfolyamon szervezünk nyelvi szakkört, a 9-es évfolyamtól kezdve kifejezetten nyelvvizsga előkészítő céllal.

Összességében arra törekszünk, diákjaink minél tökéletesebben kibontakoztassák tehetségüket. Az eredményekhez, a sikerhez azonban folyamatos kapcsolattartás szükséges a szülőkkel és komoly együttműködés kell velük. Kezdettől fogva arra szoktatjuk tanulóinkat, hogy napi rendszerességgel tanuljanak és felelősséggel vegyenek részt az iskolai életben. Mindezt persze a gyermekek életkorához méretezve, mind a tananyag, mind az alkalmazott módszerek, mind az iskolai napirend kialakításában. Ennek köszönhetően az iskola folyosóin sétálgatva vidám, jókedvű diákokkal találkozik a hozzánk látogató.
Legfrissebb híreink

További hírek