A Szilády megújult oktatási rendjéről

Iskolánk fő feladata a továbbtanulásra való felkészítés.

Ennek sikerét mutatja iskolánk tanulóinak 4,54-os tanulmányi átlaga (részletesen lásd itt), valamint az, hogy felvételre jelentkező diákjaink 87,2 %-át vették fel az általuk megjelölt helyre 2019-ben. Mivel 2019/2020-as tanévtől legalább egy középfokú nyelvvizsgát és egy emelt szintű érettségit kell szerezni a felsőfokú oktatásba való jelentkezéshez, ezért nekünk is szükséges volt ehhez a változáshoz alkalmazkodni.

Ezért a 9. évfolyamon kiemelt szerepet és nagyobb óraszámot kaptak az idegen nyelvek.

A 2019/2020-as tanévtől dupla tanórákkal dolgozunk alapvetően.Így feleannyi típusú óra lett egy nap és feleannyi tantárgyra kell készülni másnap a tanulóknak. Csökkent a napi pörgés, elmélyültebben lehet foglalkozni egy témával, és a táska is könnyebb lett.

A tagozatok rendszere megmaradt, sőt kiegészültmás tantárgyakkal. Az emelt szintű felkészítés minden továbbtanulási tantárgyból már a 10. évfolyamtól megkezdődik. Akinek megváltoznak a céljai, az az emelt követelményű csoportból a tanév végén kikerülhet, és az új tanév kezdetén (egyéni felkészítést követően) akár egy másikhoz is csatlakozhat.

Csökkent a házi feladatok mennyisége a nem emelt követelményű tárgyaknál, hogy legyen ideje és energiája diákjainknak a kiemelt tantárgyaik tanulására.

A változások lényege a hatékonyabb, célzottabb és élvezetesebb munka tanulóink és tanáraink számára egyaránt.

Pedagógiai programunk módosításának okaaz, hogy a felsőoktatási felvételi eljárás rendjét megállapító kormányrendelet a 2020/21. tanévtől a felsőoktatási felvételhez előírja a legalább B2 szintű nyelvtudást és legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát. A 2019-es felvételi eljárásban ezek megléte még 78 többletpontot jelentett a továbbtanulási pontszámításban, a 2020-as évtől a többletpontokhoz további nyelvvizsgára és további emelt szintű érettségire lesz szükség.

Mivel a Szilády Áron Református Gimnázium és Kollégium azoknak a fiataloknak a továbbtanulásra való felkészítését tekinti fő küldetésének, akiknek célja a felsőfokú végzettség megszerzése, ezért erre a kihívásra is hatékony választ kívántunk adni.

A változtatás meghatározó eleme, hogy a 9. évfolyamon egységesen a nyelvtanulást és az első nyelvvizsga megszerzését tűztük ki a tanév fő feladatának. Hat nyelvi csoportban, különféle szinteken tanítjuk heti 6 órában az első idegen nyelvet. Az egyes csoportok céljai a tanulók felkészültségéhez igazodnak. Támaszkodva az általános iskolák kiváló eredményeire, van olyan csoport, amelyiknek a C1-es (felsőfokú), másoknak a B2-es szintű nyelvvizsga közeli megszerzése lehet a reális célja, de a lassabban haladóknak is lehetővé tesszük ennek a szintnek az elérését két-három tanéven belül. A 10. osztálytól a második idegen nyelv intenzív tanulására (négy, később akár hat órában) van lehetősége diákjainknak.

A 9. évfolyamona nyelvtanulás mellett a reáltagozat biológia és kémia tagozatos csoportjaiban már megkezdődik külön óratervvel és emelt követelményekkel az emelt szintű érettségire való felkészítés.

Ugyanakkor magyarból és matematikából évfolyam szintű csoportbontás van az emelt szintű érettségire készülők csoportjának már megemelt követelményekkel. Megkezdődik a vizuális kultúra (művészetek) tantárgy emelt követelményű csoportjának oktatása is.

A változtatás másik fő eleme, hogy az emelt szintű érettségire való felkészítést már a 10. évfolyamtól az eddigiekhez képest több tantárgyból (pl. történelem, fizika is) intenzíven megkezdtük. Biológia, magyar, történelem, matematika, kémia, fizika, informatika és az idegen nyelvek számára évfolyam szintű csoportbontást biztosítunk három tanéven át.

Emelt szinten is választható (tagozatos) tantárgyak (egy tanuló többet is választhat)

•    magyar
•    történelem
•    matematika
•    biológia
•    kémia
•    fizika
•    informatika
•    vizuális kultúra
•    idegen nyelvek

Az emelt szintű érettségire készülőket emelt óraszámú csoportban, emelt követelményekkel, következetesen ellenőrzött otthoni munkával és házi feladatokkal segítjük. Ezekből az emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyakból a diákok többet is választhatnak egymástól függetlenül a saját továbbtanulási céljaiknak megfelelően.

Azon tanulók, akiknek időközben céljaik megváltoznak, vagy az emelt követelményű haladás az adott tantárgyból számukra túlságosan megterhelő, azok egy új tanév kezdetén egy lassabban haladó csoportba kerülhetnek.

A nem emelt szinten tanult tantárgyaknál a diákok főként az órai munka keretében tanulják meg és gyakorolják be a tananyagot. A begyakorlásra az eddigieknél több időt biztosítunk tanórán. Emiatt a 2019–2020-as tanévtől a gimnázium egységesen átállt a dupla tanórás órarendi szervezésre. Ennek további előnye lett a kevesebb féle órára való készülés, a kevesebb tanteremváltás, jobban szervezhető ebédidő. Ebben az időkeretben fognak a diákok később a felsőoktatásban is tanulni.

Tudjuk, hogy ez a rend újfajta óravezetési, pedagógiai módszerek alkalmazását teszi szükségessé tanáraink számára, így őket módszertani képzéseken segítjük ebben.

Meggyőződésünk, hogy ezek a változtatások hatékonyabbá és eredményesebbé teszik munkánkat.Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!