21. századi tanítás és kompetencia alapú oktatás

Az angol nyelvterületen megvalósuló, aktuális pedagógiai kérdéseket érintő és modern digitális oktatási platformokat felsorakoztató kurzuson való részvétellel régi vágyam teljesült. Megerősödtem abban, hogy folyamatosan képeznem kell magam és a megújuló tudásommal hatékonyabbá tehetem saját tanítási gyakorlatomat.

Elméleti háttérként először a kompetencia alapú oktatással ismerkedtünk. Miben más, mint a hagyományos oktatás?  Kulcs az egyénre szabottság, az egyenlő lehetőség a fejlődéshez, melynek elérése garantálja a sikeres felnőtté válást.  Hacsak nem tanítunk alternatív iskolában, még messze vagyunk ennek a megvalósításától, de a következőket én magam is tudom alkalmazni:

  • a tanulási cél alkalmazható tudást, képességet eredményezzen, ne magolásról szóljon
  • a szóbeli és írásbeli kommunikációs készség fejlődjön
  • a kritikai gondolkodás, a problémamegoldás ösztönzése
  • kíváncsiság, kezdeményezőkészség felkeltése és fenntartása
  • együttműködés fontossága, az egymásra utaltság érzésének megtapasztalása a projektmunka során

A sort még bőven folytathatnám, de inkább leegyszerűsítem a 4C modellre – a kommunikáció, kritikai gondolkodás, kooperáció és kreativitás fejlesztésére a tanulási-tanítási folyamatokban. Természetesen tanárként csak akkor vagyok képes ezeket beépíteni a módszereimbe, ha én magam is képes vagyok ezeket a kompetencia területeket hatékonyan használni.

Az elméleti ismereteinket az értékelés területén is bővítettünk vagy inkább úgy fogalmazok, hogy felelevenítettük, hiszen a fejlesztő értékelés fontossága, a formatív értékelési formák gyakorlata már a pedagógus értékelési-ellenőrzési kompetencia területén is megjelenő indikátor.

A Flipped classroom, azaz a fordított osztályterem, mint tanítási gyakorlat már nem volt új számomra, viszont alkalmam volt mélyebben elmélyedni angol nyelven az elméleti háttérben.

Mi tette színesebbé a fent leírt elméleti anyagot? Elsősorban a számtalan digitális eszköz és applikáció, melyet kipróbáltunk és alkalmazhatóságukat átbeszéltük. A tanulási folyamat rendszerezését szolgáló Trello fal, Blendspace, Canva, a gamifikáció kvízgyártó applikációi: pl: Kahoot, Quizziz, Google Earth, Plot Generator, korántsem teljes a lista.

Hogyan dolgoztunk együtt az öt nap alatt?

A csoport igazán kis létszámú volt, csak öt főt számlált és ebből is hárman magyarok voltunk, kiegészülve egy olasz és egy spanyol kollégával. Oktatónk Eddie sokszor teret adott a kötetlenebb beszélgetéseknek, néha akár a témától eltérve is, de ez inkább élményszerűvé tette a közös munkánkat és a nyelvgyakorlás is intenzívebb volt így. A kis létszám miatt a záró projekt feladatot önállóan oldottuk meg és prezentációban osztottuk meg a többiekkel.

Hogyan töltöttem a szabadidőmet?

A kurzus három fakultatív programot kínált. Egy dublini városnéző sétát idegenvezetővel, egy pub látogatást és egy szombati kirándulást – az utóbbinál a Moher-sziklákat választottam.

Dublin egy kompakt, sok kulturális élményt kínáló pezsgő város. Élveztem minden pillanatát az ott tartózkodásomnak; a reggeli és esti buszos ingázást, a kelta ír nyelv különleges hangzását az angolhoz képest, a sokféle akcentust, a helyiek közvetlenségét, a gyönyörű parkokat, a múzeumokban megélt történelmi időutazásokat. Ami még felejthetetlenné tette az egészet az a csodálatos, írek számára is varázslatosnak tűnő napfényes, kellemes nyári idő volt.

Nagyon hálás vagyok, hogy eljutottam Írországba!

 Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!