Bemutatkozások

Az Erasmus+ pályázat keretében kiutazó tanáraink rövid bemutatkozása.

Csányi Ágnes

Csányi ÁgnesFirenzébe utazik: 25 éve érettségiztető informatika tanár, valamint gyermek és ifjúságvédelmi felelős. Az évente megvalósuló egészségvédelmi iskolai napok fő szervezője. Öt éve a médiában is dolgozik. A helyi rádió riportere, és főszerkesztője. Célja az Erasmus képzéssel iskolai és városi szinten a diákok aktív bevonása az őket érintő kérdésekbe, az önálló véleményalkotásra, segítségül hívva a multimédiás és közösségi média lehetőségeket. Erősségei: az új projektek megvalósításának képessége, kreativitás, az informatika, a média használata, kiváló kommunikációs és jó kapcsolatteremtő képesség.

Csányi János Dániel

Csányi JánosBarcelonába utazik: Alkalmazott matematikus, MSc-n végzett, jelenleg phd hallgató matematika témában, aminek keretében matematika témájú gyakorlatokat tart. Ezen kívül iskolánkban egyetemi előkészítő szakkört,valamint versenyfelkészítést tart. Fő erősségei a szerkezetelvű, kritikus, logikai gondolkodásmód, a jó nyelvérzék és kommunikációs készség, a türelmes és empatikus hozzáállás. Célja új, modern pedagógiai módszerek megismerése, a motiváció elősegítése és az érzelmi intelligencia erősítése.

Igás Andor

Igás AndorDublinba utazik: 2003-ban végzett a bajai EJF tanító, 2005-ben a PTE főiskolai testnevelés tanár, majd 2016-ban az SZTE egyetemi testnevelés tanár szakán. A régióban a gyorstollas sportág meghonosítója, az Autoteam SE Szitakötők Gyorstollas Szakosztály edzője és szakosztályvezetője, a Magyar Gyorstollas Szövetség utánpótlásért felelős csoportjának kiemelt tagja. Az iskolánk gyorstollas szakkörét is vezeti. Fő célja, hogy a 2019-ben megrendezésre kerülő budapesti Gyorstollas Világbajnokságra mentálisan, fizikálisan és játéktudásban is jól felkészített diákok lepjenek pályára, s hogy a testnevelés órákon fejlődjön a tanulók kreativitása, proaktivitása és motiváltsága.

Kelemenné Márkus Ágnes

Kelemenné Márkus ÁgnesBarcelonába utazik: 2011-ben végzett a SzTE német- és nemzetiséginémet-tanárként, valamint 2015-ben a Pannon Egyetemen dráma- és színházpedagógus szakképzettséget szerzett, az iskolában a diákok németnyelv oktatásában vesz részt, ezenkívül az 5., 6. illetve 11. évfolyamokon drámatanárként kreatív és színvonalas munkát folytat. Célja a nyelvórákon az érettségi továbbá a nyelvvizsga követelményeknek megfelelő tudás átadása, a diák ismereteinek bővítése a témaköröknek megfelelően, az írásbeli és a szóbeli kifejezés fejlesztése a célnyelven. A drámaórákon a személyiségfejlesztés és az önkifejezés a kitűzött cél.

Nagy Brigitta

Nagy BrigittaOxford-ba utazik: Angol-pedagógia szakos tanár az iskola munkájában 2003 óta vesz részt, mint angol nyelvtanár, mint osztályfőnök, mint diákönkormányzat patronáló. Emellett folyamatosan részt vesz iskolai projektek, ünnepségek megszervezésében. Többször szervezett tanulmányi kirándulást Londonba. Szeretne hozzájárulni az iskola új kezdeményezéseihez, jövőbeli terveihez azzal, hogy szakmailag fejlődik és frissül, és a továbbképzésen szerzett új módszereket, új kapcsolatokat, új szemléletet kamatoztatja saját tanítási gyakorlatában és az iskolában.

Németh István

Németh IstvánAz angliai Cheltenham-be utazik: Matematika-informatika szakos tanár. Tapasztalatai alapján matematika érettségi rendszerét és követelményét jól ismeri. Megértette, hogy a diákok mások, mint évekkel ezelőtt és szükség van új pedagógiai módszerek alkalmazására a hatékony tanításhoz. Előző munkahelyén tapasztalatokat szerzett angol nyelven zajló, nemzetközi munkában.

Szűcs Erzsébet

Szűcs ErzsébetCambridge-be utazik. Véleménye szerint a valódi és használható tudáshoz a tanulási folyamatban való aktív közreműködés vezet. A kreatív nyelvtanítás ennek egyik módja. Célja a kurzuson való részvétellel, hogy teljesebb képet kapjon a kreativitás formáiról, stratégiáiról, alkalmazási lehetőségeiről, valamint arról, hogyan fejlesztheti a diákok kreatív gondolkodását az angol nyelv tanítása során. A tanítás hatékonyságát növelje azáltal, hogy a diákokat minél jobban bevonja, motiválja, valamint a kreativitás módszereinek és stratégiáinak alkalmazásával fejlessze a nyelvi készségeket.

Továbbá a kurzus során olyan kapcsolati rendszer jöjjön létre, mely megalapozza egy (vagy több) jövőbeni iskolák közötti együttműködést. Nemcsak a nyelvoktatás, hanem más tantárgyak esetében és a tanítás egészében hasznos tapasztalatcserékre kerüljön sor.

Taskovics Zsolt

Taskovics Zsolt

Edinburgh-ba utazik: Az intézmény angoltanára 13 éve, 5-12. évfolyamokon tanít. Az angol nyelvi közép- és emelt szintű érettségiztetés mellett az ECL nyelvvizsgáztatás feladatait is végzi. Erősségei a szaktárgyi tudás, kitartás, kommunikáció és szakmai együttműködés, illetve a szakmai felelősségvállalás és kötelezettségtudat. Célja, hogy a tanulói megszeressék és jól elsajátítsák az angol idegen nyelvet. Reméli, hogy a story-telling kurzus mindezekhez szervesen hozzájárul majd. A skóciai továbbképzés tapasztalataival szeretné bővíteni, egyúttal kollégáival megosztani tanítási gyakorlatát.

 Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!