A 4C: kreativitás, kritikai gondolkodás, kommunikáció és együttműködés az iskolákban

Ez volt az Erasmus projektünk keretében tett berlini szakmai utazásom témája 2021. szeptember 13-18. hetében

A fenti négy területhez kapcsolódó módszereket próbáltuk ki a képzésen 6 fős (3 portugál, 2 magyar és 1 spanyol) csoportunkban.

A Teacher Academy valósította meg a képzést, és biztosította a két olasz trénert, akik szabadidős programokat is szerveztek nekünk.

Bár négy különböző országból érkeztünk, de nagyon sok hasonló problémával szembesülünk a munkánk során. Ezekre kerestük a lehetséges megoldásokat. A tapasztalatokat megosztottam a Szilády gimnázium nevelőtestületi értekezletén, valamint szaktanácsadóként a Református Pedagógiai Intézet által ajánlott képzés résztvevőivel is megbeszélem majd november végén. Néhány gondolatot, köztük továbbra is megoldásra váró kérdést itt is megemlítek.

A sikeres képességfejlesztéshez fontos, hogy a diákok motiváltak legyenek. A diákközpontú tanítás akkor segít, ha ők maguk is felelősek a tanulási folyamatban. Az egyetlen ötletünk a motiváció növelésére az volt, hogy azt tanítsuk nekik, amire szükségük van -, de nem tudjuk, hogy mi lesz az majd a jövőben.

Nem csak motivációs probléma miatt áll meg a diák egy szinten. Ezért a követelmények szintjét is áttekintettük a Bloom taxonómia alapján. (Emlékezni, megérteni, alkalmazni, elemezni, értékelni, létrehozni). Ezt is figyelembe kell vennünk, amikor a követelményeket azonosítjuk.

A 21. század készségeketcsoportosítottuk. A soft skilleket így:

a) tanulási készségek közé tartoznak a képzésünkön áttekintett kreativitás, kritikai gondolkodás, kommunikáció és együttműködés is;

b) műveltséghez kapcsolódó készségek (például média, a technológia, az információs menedzsment);

c) életvezetési (például a rugalmasság, a vezetés, a termelékenység, a kezdeményezés, a szociális készségek)

Bár eltérő szinten, de mindegyiknek a fejlesztésére törekszünk a tanítás során. De hogyan értékeljük őket? A mérési eszköz nem valid, ha nem azt méri, ami a cél (azaz a tárgyi tudás). Spanyol kollégája gyakorlatában: külön szöveges értékelést adnak a soft készségekre. Megpróbálták, de ez nem igazán jól működik. Árnyalja a képet, hogy pl a kommunikáció mint soft skill más hangsúlyt kap nyelvórákon, mint például a fizikában.

Nem mindig sikerül elérnünk a diákok aktív figyelmét. Egyre nehezebb, hogy a megosztott figyelem középpontjába kerüljön a tanórán vizsgált probléma. Ebben a közösségi média is szerepet játszik, és erre meg kell legyen a mi válaszunk. Nem csak olvasás-írás-hallgatás jelenti a tanulást.

A kooperáció, az együttműködésre törekvésaz elmúlt másfél évtizedben egyre erősödő mértékben van jelen a tanulásszervezés során. Szakmai, módszertani vitákat is kiváltva.

Az egyik trénerünk a 2015 menekültválság idején német nyelvet tanított felnőtt, vegyes tudású csoportnak. Kooperatív módon. A módszer a soft készségeket javítja jobban (leginkább a szociális készségeket), de a végére a hard készségek is kialakultak (ami jelen esetben a nyelvtudás volt).

Úgy vélem, vannak problémák ezzel a módszerrel: nem minden tanuló szeret így tanulni; Nem illeszkedik minden témához, diákhoz és tanárhoz. Mikor alkalmazzuk az együttműködést? Abban egyeztünk meg, hogy akkor, ha ez hatékonyabbá teszi a tanterv elsajátítását, vagy ha a cél az együttműködés kialakítása.

A projektek értékelését illetőenis kicseréltük a nézeteket és gyakorlatokat, hogyan kell értékelni őket. Értékeljük a folyamatot és az eredményt is. A hard és a soft képességeket gyaránt. A tanár általi értékelés; önértékelés; diákok általi értékelés egyaránt szükséges. Hasznos verbális értékelés (formatív), osztályzattal minősítő értékelés csak akkor, ha összefoglalunk.

A projekt alapú tanulást(PBL) elválasztottuk a projektektől. Van példa a PBL-re a saját gyakorlatunkban is. Diákkonferenciákra készülve a diákoknak igazi problémákat kell megoldaniuk, amelyek egy igazi kontextushoz kapcsolódnak. Meg kell találniuk a megoldást, majd különböző szempontokból elemezni azt. Meg kell határozni a folyamat során azt is, hogy milyen tudásra van szükségünk a megoldáshoz

Úgy gondolom, a különböző fórumokon többen, több javaslatot fogalmazunk majd meg, és mindenki valamennyivel közelebb jut a megoldásokhoz. A portugál tanárnőkkel összebarátkoztunk, és közös projekthez kezdünk hamarosan. Kapcsolattartásunkat az eTwinning segíti.Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!