dr. Szabó Ferenc Krisztián

történelem, latin, ógörög

ferenc.szabo.dr@szilady.net

Az európai kultúra az antikvitásban gyökerezik.  Az ókori görög és latin irodalom, történelem, képzőművészet ismerete részét képezi a mai ember általános műveltségének. A latin nyelv tanulását választó diákok ennek birtokában könnyebben értelmezhetik a jelenben zajló folyamatokat, az a szépség és bölcsesség pedig, amely az ókori szövegek olvasásakor és értelmezésekor feltárul, meghatározó elemévé válhat gondolkodásuknak, értékrendjüknek.

A latin nyelv emellett számos kézzelfogható hasznot is jelent. Nem igaz az a felvetés, miszerint Cicero és Vergilius szövegeinek tanulmányozása a modern ember számára felesleges időtöltés, haszontalan tevékenység, hiszen egy már „holt nyelven” íródtak. Gondoljunk például arra, hogy a magyar nyelvben elterjedt idegen szavak és kifejezések jelentős része latin eredetű, vagy arra, hogy számos tudományterületen (pl. biológia, orvostudomány, jog, történelem stb.) a mai napig elengedhetetlen ezen nyelv bizonyos szintű ismerete.

Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a latin közeli rokonságban áll a modern európai nyelvekkel. Ebből adódóan az, aki megtanulja a latin nyelvtant és jelentős szókincsre tesz szert, erre a tudásra építve sokkal könnyebben, gyorsabban sajátíthatja el a francia, az olasz vagy akár az angol és német nyelvet is.


 

tanár humán történelem latin ógörög

Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!