Jógyakorlatok a Sziládyban - 2020

Az utolsó napok sem teltek tétlenül az intézményben. Az éve elején megkezdődött, majd a digitális tanrend alatt rendkívüli módon felgyorsuló módszertani megújulás zajlott a pedagógusok körében.

A rendszeres tudásmegosztás az év eleji célok egyik fontos pillére volt. Így 2020 június 22-én délelőtt egy workshopon tíz önként jelentkező lelkes tanár osztotta meg kollégáival az általuk kipróbált hatékony és bevált jógyakorlatokat.
Ismertették az alkalmazott módszert, a kitűzött tanulási célokat és természetesen bemutatták a megszületett izgalmas tanulói munkákat is. Születtek egyéni és csoportos projektek, melyekbe a szülők is be tudtak kapcsolódni olykor. De számos digitális, játszva tanuló módszer és alkalmazás is megjelent a palettán.
Minden bemutatott módszert és feladatot elérhetővé tették egy közös internetes felületen a többiek számára, bővítve az iskola közös nagy feladatbankját. Az iskola tanárai így könnyen átemelhetik saját oktatási munkájukba társaik ötleteit, módszereit.
A bemutató kollégák Csapó Angéla, Csányi János, Elekné Szélpál Ildikó, Forczekné Lány Tünde, Kardos Mónika, Márkus Ágnes, Morvainé Kovács Ibolya, Nagy Czirok Lászlóné, Szabó Ferenc és Zákány Sándor, míg a megjelent tantárgyak matematika, angol, hittan, testnevelés, biológia, informatika és természetismeret voltak. De természetesen a bemutatott feladatok jóval szélesebb körben fejlesztették a diákok kompetenciáit.
Évvégén a szülők, diákok és tanárok között végzett anonim, tudományos igényességű felmérés alapján több örvendetes dolog is kiderült az intézmény ez évi munkájáról. Prof. Kopp Erika által készített és kiértékelt felmérés eredménye, hogy a kollégák között nagyon magas együttműködés és tudásmegosztás alakult ki, az alkalmazott módszereik nagy ütemben bővültek és frissültek. A szülők megfelelőnek tartották a diákok leterheltségét. A diákok pedig azt jelezték, hogy sokat önállósodtak, fejlődött tanulásszervező képességük, részben az új módszerek, részben a digitális tanrend rugalmasabb időbeosztása miatt.

http://szilady.net/phocadownload/tudasmegosztas_nagyczirokne.pdf

http://szilady.net/phocadownload/tudasmegosztas_kelemenne.pdf

http://szilady.net/phocadownload/tudasmegosztas_csanyi.pdf

http://szilady.net/phocadownload/tudasmegosztas_morvaine.pdf

http://szilady.net/phocadownload/tudasmegosztas_szabo.pdf

 

 

 

 Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!