Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Büszkeségeink

Büszkeségeink

Büszkeségeink tabló: Azon diákok, tanárok, illetve csapatok fotói, eredményei, akik a közelmúltban eredményükkel iskolánk hírnevét öregbítették.


Országos III. helyezett lett Piszman Zsófia

Piszman Zsófia 11. b osztályos tanuló a III. Herba Medica Tanulmányi Verseny online eredményhirdetés az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar által hirdetett országos döntőben III. helyezést ért el. Segítő tanárai Gavlikné Kis Anita és Nagy-Kálóziné Paska Andrea voltak. Gratulálunk!

Megtekintés: 37 Bővebben

SPORTEREDMÉNYEIK UTÁN ELISMERŐ OKLEVELET KAPNAK 2020-BAN

Babusák Viktória 12.A Szécsi Nikolett 12.A Csillag István 12.B Csofcsics Csenge 12.B Dobó Luca 12.B Horváth Klaudia 12.B Nagy Liza 12.B Piegel Dominik 12.B Szász Hanga 12.B Tóth Árpád 12.B Antóni Vivien Éva 12. C Bika Dominik 12.C Deli Kristóf 12.C Elek Lotti 12.C Farkas Fanni 12.C Görög Boglárka Laura 12.C Kanász Eszter 12.C Lukács Orsolya 12.C Stantić Olivér 12.C Sziklai Nikolett 12.C Tóth Fanni 12.C Lantos Zita 12.D Szabó Petra 12.D

Megtekintés: 44 Bővebben

PRO LIBERIS SCHOLAE díjazottak 12.D

Dr. Gregóné Kuminka Edit Három éven keresztül gondosan kezelte az osztálypénzt. A tanulókkal és az osztályfőnökkel személyesen tartotta a kapcsolatot, és segített az osztályt érintő ügyek intézésében. Az iskolai stratégiafejlesztés második szakaszában és a SZIK es szülői értekezleteken mindig aktív, segítőkész volt, és pozitív módon adott hangot a véleményének. Támogatta az iskola megújulási törekvéseit, a szülői közösség munkáját.

Megtekintés: 34 Bővebben

PRO LIBERIS SCHOLAE díjazottak 12.C

Kovácsné Szalma Márta már 4 éve odaadóan képviselte a 12.c osztályt. A SZIK által szervezett iskolai rendezvényeken rendszeresen vállalt feladatokat. Becsületesen, felelősségteljesen és hozzáértően kezelte az osztály pénzügyeit. Tanácsaival és jó meglátásaival nagyban segítette az osztályfőnök munkáját. Jó és türelmes természetének köszönhetően képes volt jó kapcsolatot teremteni a szülőkkel és diákokkal. Hozzáállása és példamutatása irányadó a többi szülő számára. Hálásan köszönjük a munkáját! Kunosné Gyenizse Andrea a Szülők Iskolai Közösségének olyan tagja, akire mindig lehetett számítani. Örömmel és fáradhatatlanul vállalt feladatot különböző iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Arra törekedett, hogy a hagyományossá vált iskolai rendezvények színvonalasan tudjanak megvalósulni. Jó például szolgál családjának, gyermekének és szülőtársainak is. Köszönjük fáradozását és munkáját!

Megtekintés: 31 Bővebben

PRO LIBERIS SCHOLAE díjazottak 12.B

A 12. b. osztály szülői közössége olyan, mint maga az osztály, nagyon összetartó. A feladatokat rendszeresen megosztották egymás között, ezzel segítve az osztályfőnök munkáját. Nagy Éva 8 éven keresztül a pénzügyekért áldozta szabadidejét . Hemző Erika hosszú évek óta segíti a SZIK munkáját, tevékenyen vett részt rendezvények szervezésében, előkészítésben. Mindig önzetlenül és aktív módon támogatta az iskola közösségfejlesztésre irányuló törekvéseit. Segítőkészsége, lelkesedése ösztönzőleg hatott gyermekeire és az általa képviselt osztály segítőkész diákjaira is, a szülőkre, akik szintén példamutató módon tettek a közösségért. Rendkívül precíz és hozzáértő módon kezelte a SZIK pénzügyeit . Hálásan köszönjük munkájukat!

Megtekintés: 40 Bővebben

PRO LIBERIS SCHOLAE díjazottak 12.A

Bús Józsefnek az osztály, de még az iskola is hálás a nyolc év alatt végzett tevékenységéért. Saját kezével épített kemencéje az ebédlőnk udvarán igazi ritkaság, nem beszélve gyakorlati hasznosságáról. E megbecsülendő , cselekvő segítség mellett mindig építő módon, őszintén támogatta az iskolát észrevételeivel. Programokat hozott gimnáziumunkba barátaival, évente közreműködött az „Egészséges életmód” napjaink színessé tételében. Hálásak vagyunk alkotó aktivitásáért és reméljük, hogy a továbbiakban is számíthatunk értékes jelenlétére. Deczkiné Gillich Márta és Torma Zsoltné a nyolc év alatt közösen vezette a diákok befizetéseit és a kiadásokat. Ezt nem éppen könnyű és látványos munkát hűen és szakavatottan végezték egymást segítve. Kumich Lászlóné több alkalommal látta vendégül kelebiai anyukák segítségével a teljes osztályt egy éjszakás osztálykirándulásra. A fényképek őrzik ezeknek a szép alkalmaknak az élményét.  

Megtekintés: 37 Bővebben

JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díjazott - Vincze Gergő 12.C

Gergő tanulmánya és sportbeli teljesítménye egyaránt kiemelkedő. Szorgalmát jeles bizonyítványai és számos tantárgyi dicsérete bizonyítják. Angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Gergő nagy akarata és kitartása a sport terén is megmutatkozik. Közel tíz éve futballozik és négy éve erősíti iskolánk futball csapatát, emellett a Kiskunhalasi Football Club igazolt játékosa . Iskolánk fiú futball csapatának edzője szerint Gergő csendes, de nagy teherbírású sportoló, akinek labdarúgó tudását a csapattársak is elismerik és aki a pályán mindig fegyelmezetten betartotta a taktikai utasításokat. Játéka és hozzáállása példaértékű volt mind kilencedikes, mind végzős korában és mindig tudta mennyit kell hozzátenni a csapat eredményéhez. Gergő egy igazi csapat ember. Jelentősebb eredményei: kétszeres bajnoki cím a Református Iskolák Országos Labdarúgó Bajnokságán, kétszeres bajnoki cím és egy 2. hely a Szilády Kupán , valamint a Dékáni Krampusz Kupán 2. és 3. helyezés. Gergő tanulmányait a felsőoktatásban szeretné folytatni. Érdeklődési területei a pszichológia és a médiatudomány. Ehhez kívánunk neki sok sikert és kérjük isten áldását!

Megtekintés: 33 Bővebben

SIMON ZSUZSANNA díjazott - Szélig Attila Lóránt 12.C

Attila nemcsak hangszeres zenei játékával, hanem kellemes hangjával színesítette iskolánk ünnepségeit. Nyugodt, tisztelettudó, mindig mosolygós személyiségével hozzájárult szalagavató és ballagási ünnepségeink színvonalas műsorához, ahol saját derűs, tartalmas gondolatait osztotta meg a jelenlévő ünneplőkkel. Ám nem csupán szerepelt, meg is mérette magát különböző tanulmányi versenyeken. Magyar nyelvből az OKTV harmadik, döntő fordulójáról hajszállal lemaradva az előkelő 35. helyen végzett. Gratulálunk és sikerekben gazdag jövőt kívánunk!

Megtekintés: 32 Bővebben

SIMON ZSUZSANNA díjazott - Kovács Gábor Dániel 12.C

A humán kultúra területén évek óta egyik legmeghatározóbb diákunk. Gimnáziumi évei alatt magyar nyelvtan és magyar irodalom tantárgyakból kiemelkedő, dicséretes tanuló. Iskolai rendezvények és műsorok állandó konferálója, valamint a hétfői áhitatok rendszeres szereplője. 2019-ben a Pro Iuventute díj átadásán, iskolánkban Apáczai Csere János prózáját mondta Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól címmel. Évek óta iskolai szavalóverseny díjazottja. Kiskunhalas város rendezvényein, ünnepségeken rendszeresen konferált, illetve szavalt. A Hatvani Zoltán megyei szavalóversenyen 2019-ben és 2020-ban első helyezést ért el, és megkapta a Hatvani Zoltán Baráti Kör különdíját is. Szeretettel gratulálunk és köszönjük, hogy öregbítetted iskolánk hírnevét.

Megtekintés: 32 Bővebben

PRO LAUDEM AUGENDO díjazott - Török Gergő 12.D

Gergő a Szilády Vegyeskarban iskolai ünnepségeken szerepelt, valamint a kórussal az Erkel Diák Ünnepeken III. helyezést, a Sziládys Legényekkel pedig első helyezést nyert, az országos népdaléneklési versenyen szintén a legjobb eredményt érte el. Mindkét csapattal iskolai, városi ünnepségek közreműködője volt. Gratulálunk az eredményekhez és sikeres érettségit felvételit kívánunk neki!

Megtekintés: 30 Bővebben

PRO LAUDEM AUGENDO díjazott - Fehér Norbert 12.D

Norbert a négy év során nem csak felelősségteljesen gondolkodott az osztályról, de ha szükség volt rá, akkor tettekkel is előmozdította az osztályközösség működését. Tevékenyen vett részt a Határtalanul pályázat megvalósításában, iskolai rendezvényeken, programokon. Szerényen, a háttérben meghúzódva, de mindig tudtuk, hogy számíthatunk rá, s a vállalt feladatát magas színvonalon végzi el. Nagy gonddal szervezte például a süteményárusításokat és áldozatkészen működött közre azok lebonyolításában. Az osztályfőnöknek és tanárainak mindig kész volt segíteni az iskolai munkában. A színjátszó csoport működéséből alázattal és nagy odaadással vette ki részét. Nem véletlen, hogy a tanári hivatásra készül. Sikeres egyetemi éveket kívánunk neki és reméljük, hogy sok magához hasonló önzetlen diákkal lesz dolga!

Megtekintés: 27 Bővebben

PRO LAUDEM AUGENDO díjazott - Lajos Vivien 12.D

Vivien mindig kész volt az osztályfőnöknek és tanárainak segíteni az iskolai ügyek intézésében. Nem csak a szavalóversenyek lelkes résztvevője, de egyéb alkalmakon is többször vállalt versmondó szerepet. A városi József Attila irodalmi kör lelkes tagja. A Határtalanul program keretében a partnerosztály vendéglátásának, szabadidőprogramjának szervezésében és megvalósításában különösen nagy részt vállalt. Kívánjuk, hogy sokoldalú tehetségének kibontakozására legyen további lehetősége az egyetemi évek alatt is!

Megtekintés: 33 Bővebben

PRO LAUDEM AUGENDO díjazott - Szabó Tirza Rebeka 12.C

Tirza az iskola számos rendezvényének, szervezésének aktív szereplője. Ott láthattuk irodalmi versenyeken, rendszeresen szolgált egyházi, iskolai programokon. A Hatvani Zoltán megyei szavalóversenyen 2020 ban II. helyezést ért el. A Wass Albert szavaló és prózamondó verseny középiskolás kategóriában I. helyen végzett. Csellistaként kísérte a gyülekezet és a diákok éneklését különböző zenekari formációkban. Gratulálunk és Isten segítsen céljaid elérésében!

Megtekintés: 34 Bővebben

PRO LAUDEM AUGENDO díjazott - Szélig Attila Lóránt 12.C

Attila tudományos versenyeredményei mellett művészeti tehetségével is kiemelkedik társai közül. Zenészként rendszeres szereplője volt ünnepségeinknek, színesítette díjátadó műsorainkat és közreműködött városi programokban. Szervezésben is kitűnően megállta helyét, amikor önállóan szervezte zenésztársaival a gyakorlás, megjelenés minden fontos momentumát. Nem utolsó sorban az osztályközösség tevékeny tagja, az osztályfőnök jobb keze. Az osztály életében is aktív szervezőként vett részt. Köszönetet mondunk minden megjelenéséért, művészeti tevékenységéért.

Megtekintés: 28 Bővebben

PRO LAUDEM AUGENDO díjazott - Seres Elizabet 12.C

Elizabet középiskolai tanulmányai mellett 4 éve az iskolai közösség, a Diák Prefektórium tevékeny tagja, az osztályának egyik megválasztott képviselője. Az osztályközösség munkájában aktívan részt vett, mindig lehetett rá számítani. Az osztályközösség megbízható tagja, társai az osztályért végzett közösségi munkáját elismerik. Szívesen vállalt szervezői feladatokat, és sokat segített különböző diák rendezvények lebonyolításában is. Köszönjük építő munkádat!

Megtekintés: 33 Bővebben

PRO LAUDEM AUGENDO díjazott - Nedeljkovic Nikolasz 12.C-

Zongorajátékával örvendeztet meg minket mióta iskolánk tanulója. Nikolasz zongoristaként jelent meg városi ünnepségeken, iskolai hangversenyeken. Szereplésével színvonalassá tette rendezvényeinket. Magyarkanizsán, a határon túli verseny egyik vendégszereplőjeként képviselte iskolánkat. Tankerületi és megyei zongoraversenyek állandó résztvevője. Sok sikert kívánunk további tanulmányaidhoz, munkádhoz!

Megtekintés: 30 Bővebben

PRO LAUDEM AUGENDO díjazott - Lajkó Laura 12.C

Laura a gimnáziumi diákélet formálásának egyik meghatározó alakja, a Diák Prefektórium oszlopos tagja. Vállalt feladatait megbízhatóan és lelkiismeretesen teljesítette. Kreatív gondolkodása, töretlen lelkesedése, jó kommunikatív készsége jó szolgálatot tettek közösségének. Jó kapcsolatépítő és jó kapcsolattartó társai között. Az intézményünk diák rendezvényeinek, szervezésének aktív szereplője volt. Köszönjük munkádat!

Megtekintés: 34 Bővebben

PRO LAUDEM AUGENDO díjazott - Ádám Noémi 12.C

Noémi éveken át tagja volt az iskola énekkarának. Az összes szereplésen, megmérettetésen, versenyen, műsoron aktívan részt vett . Az Erkel Diákünnepek kórus kategóriájában III. helyezést elért kiváló énekkari csapatunk tagja volt. Iskolai, városi ünnepségek, programok résztvevője. Szavalt Pro Iuventute díjátadáson, és számtalan alkalommal szolgált reggeli áhítatokon, szuplikáción . Köszönjük minden szolgálatát!

Megtekintés: 28 Bővebben

PRO LAUDEM AUGENDO díjazott - Szász Hanga 12.B

Hanga 8 éve a 12.b. osztály tagja. Kitartómunkájának eredményeképpen többször voltjeles tanuló és határozottsága, céltudatossága angol nyelvből egy középfokú komplex nyelvvizsgához juttatta. Önzetlen segítő és jó kommunikációs készségének köszönhetően könnyen teremt kapcsolatot mindenkivel.Barátságos, megértő, intelligens, ezért osztálytársai tisztelik, adnak a véleményére. Érett, együttműködő személyisége miatt osztályfőnöke mindig számíthatott a munkájára. A lány focicsapat kapitányaként számtalan sport sikert ért el és rengeteg rendezvényen segítette diáktársait és tanárait. Sok erőt kívánunk a további céljaid eléréséhez!

Megtekintés: 32 Bővebben